GOGA.TV
რა ასაკში მოგაკითხავთ წარმატება და იღბალი, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • რა ასაკში მოგაკითხავთ წარმატება და იღბალი, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  ალ­ბათ იცით, ცხოვ­რე­ბა კი­ბეა. ხან აღმა მივ­ყა­ვართ სა­ფე­ხუ­რებს, ხა­ნაც დაღ­მა. თუმ­ცა, ბე­დის­წე­რის ამ­გვარ მო­ნაც­ვლე­ო­ბას ზოგი ტრა­გე­დი­ად აღიქ­ვამს, ზოგ­საც კი ერ­თობ კა­ნონ­ზო­მი­ე­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო ეჩ­ვე­ნე­ბა. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით, არ­სე­ბობს ცხოვ­რე­ბის გარ­კვე­უ­ლი ეტა­პე­ბი, როცა კონ­კრე­ტუ­ლი ნი­შა­ნი ყვე­ლა­ზე პრო­დუქ­ტი­უ­ლი, წარ­მა­ტე­ბუ­ლი და მომ­ხიბ­ვლე­ლია... მოკ­ლედ, "ბო­ლომ­დე ანა­თებს" და იხარ­ჯე­ბა.

  ვერ­ძი - ახალ­გაზ­რდო­ბა­ში გა­მო­ირ­ჩე­ვა თა­ნა­ტო­ლე­ბის­გან. აქ­ტი­უ­რად ცდი­ლობს მი­ი­პყროს სა­პი­რის­პი­რო სქე­სის ყუ­რა­დღე­ბა.

  კურო - და­ახ­ლო­ე­ბით 34-37 წლის ასა­კი­დან აღ­წევს სრულ­ყო­ფი­ლე­ბას. თუმ­ცა, ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად, ხში­რად იმა­ტებს წო­ნა­ში და ზარ­მაც­დე­ბა.

  ტყუ­პი - ყო­ველ­თვის ფორ­მა­შია, თუმ­ცა სიყ­მაწ­ვი­ლის წლებ­ში მე­ტად ახერ­ხებს სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის რე­ა­ლი­ზე­ბას.

  კირჩხი­ბი - მას შემ­დეგ იძენს მისი ცხოვ­რე­ბა სრულ­ფა­სო­ვან აზრს, როცა ოჯახს ქმნის და ხდე­ბა დედა (მამა).

  ლომი - ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად ემა­ტე­ბა სიბ­რძნე, ძა­ლა­უფ­ლე­ბა და გა­მოც­დი­ლე­ბა. რო­გორც წესი, ხან­დაზ­მულ ასაკ­ში ბრწყი­ნავს.

  ქალ­წუ­ლი - ბავ­შვო­ბა­ში სუს­ტი ჯან­მრთე­ლო­ბა აქვს, დიდ ასაკ­ში მა­შინ, როცა სხვე­ბი ცხოვ­რე­ბის­გან იღ­ლე­ბი­ან და ბერ­დე­ბი­ან, თი­ნე­ი­ჯე­რუ­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბა.

  სას­წო­რი - ყო­ველ­თვის მომ­ხიბ­ვლე­ლია, მაგ­რამ არა­სო­დეს გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი. შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის მაქ­სი­მუმს პარტნი­ო­რის ყო­ლის შემ­თხვე­ვა­ში ავ­ლენს ან როცა შეყ­ვა­რე­ბუ­ლია.

  მო­რი­ე­ლი - თუკი ექ­სტრი­მის სიყ­ვა­რუ­ლით სა­სი­ცო­ცხლო წლე­ბი თა­ვად არ შე­ი­მოკ­ლა, ხან­დაზ­მულ ასაკ­ში აღ­წევს დიდ ცოდ­ნას და ძა­ლა­უფ­ლე­ბას.

  მშვილ­დო­სა­ნი - არა­სო­დეს იზ­რდე­ბა. სუ­ლით ბავ­შვუ­რია და ეს არის მისი მუდ­მი­ვი ახალ­გაზ­რდო­ბის სა­ი­დუმ­ლო.

  თხის რქა - წლებ­თან ერ­თად ახალ­გაზ­რდავ­დე­ბა. ხში­რად უღიმ­ღა­მო და უფე­რუ­ლი მო­ზარ­დია. დიდ ასაკ­ში კი გა­სა­ო­ცა­რი შარ­მის მა­ტა­რე­ბე­ლი ხდე­ბა.

  მერ­წყუ­ლი - აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გულ­გრი­ლია იმი­ჯი­სა და სტა­ტუ­სე­ბის მი­მართ. თუ ისე მოხ­და, რომ ასაკ­ში წარ­მა­ტე­ბა ეწ­ვია, სხვებ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას არ იც­ვლის.

  თევ­ზე­ბი - თა­ვი­დან­ვე ირ­ჩევს დი­ნე­ბას გაჰ­ყვეს თუ მის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოდ ცურ­ვა შეძ­ლოს. თუკი ნე­ბის­ყო­ფას და­ძა­ბავს, წარ­მა­ტე­ბის მიღ­წე­ვაც შე­უძ­ლია ხან­დაზ­მულ ასაკ­ში.
  533 ნახვა
  5-01-2020, 00:09