GOGA.TV
იანვრის სასიყვარულო ჰოროსკოპი - რა ელით ზოდიაქოს ნიშნებს პირად ცხოვრებაში
 • იანვრის სასიყვარულო ჰოროსკოპი - რა ელით ზოდიაქოს ნიშნებს პირად ცხოვრებაში

  ვერ­ძი

  იან­ვარ­ში პლა­ნე­ტე­ბი ისე გან­ლაგ­დე­ბი­ან, რომ ოჯახ­ში ჰარ­მო­ნია და სიყ­ვა­რუ­ლი და­ი­სად­გუ­რებს. და­ი­ვი­წყებთ კა­მათს და ურ­თი­ერ­თდა­პი­რის­პი­რე­ბას. თვის და­სა­წყის­ში საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი დრო­ის ერ­თად გა­ტა­რე­ბას ქა­ლაქ­გა­რეთ შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ და უარი არ თქვათ. რაც არ უნდა ძვი­რი ჯდე­ბო­დეს. სი­ა­მოვ­ნე­ბას უფრო მეტს მი­ი­ღებთ. ფი­ნან­სუ­რი კრი­ზი­სი კი არ გე­ლით.

  მარ­ტო­ხე­ლებს დაკ­ვირ­ვე­ბა გამ­რთებთ, შე­იძ­ლე­ბა გა­აქ­ტი­ურ­დეს ადა­მი­ა­ნი, რომ­ლის ყუ­რა­დღე­ბაც ადრე გა­ღი­ზი­ა­ნებ­დათ. მაგ­რამ თუ კარ­გად შე­ხე­დავთ, მიხ­ვდე­ბით, რომ არც ისე­თი ცუდი ადა­მი­ა­ნია.

  მო­ე­რი­დეთ შემ­თხვე­ვით კავ­ში­რებს, სპონ­ტა­ნურ სექსს. ეცა­დეთ, შე­ის­წავ­ლოთ ადა­მი­ა­ნი, სა­ნამ მას­თან ინ­ტი­მურ კავ­შირს და­ამ­ყა­რებ­დეთ. და და­ფიქ­რე­ბაც გმარ­თებთ, რამ­დე­ნად სა­ჭი­როა თქვენ­თვის ეს კავ­ში­რი.

  გან­სა­კუთ­რე­ბულ ყუ­რა­დღე­ბას ითხო­ვენ ბავ­შვე­ბი. გან­სა­კუთ­რე­ბით, სა­დღე­სას­წა­ულ­ლო დღე­ებ­ში, წვე­უ­ლე­ბებ­ზე.

  თვის ბო­ლოს მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ ნა­თე­სა­ვებ­ზე ზრუნ­ვას. ეცა­დეთ, რომ ოჯახ­შიც და სა­ნა­თე­სა­ვო­შიც სიმ­შვი­დემ და ჰარ­მო­ნი­ამ და­ი­სად­გუ­როს. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ისე­თი სა­ი­დუმ­ლო გა­ი­გოთ, რა­საც ადრე გი­მა­ლავ­დნენ და ეს დიდი სკან­და­ლის აგო­რე­ბის მი­ზე­ზი გახ­დეს.

  მა­მა­კა­ცი ვერ­ძე­ბი მე­გობ­რებ­თან გარ­თო­ბის­თვის სულ მეტ დროს გა­მო­ნა­ხა­ვენ. გა­გიძ­ლი­ერ­დე­ბათ ინ­ტე­რე­სი მან­დი­ლოს­ნე­ბი­სად­მიც. უბ­რა­ლო ფლირ­ტი შე­იძ­ლე­ბა უფრო დიდ გრძნო­ბა­შიც კი გა­და­ი­ზარ­დოს. ეს გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­გა­ხა­ლი­სებთ მარ­ტო­ხე­ლა ნიშ­ნებს. აი, და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლის­თვის ახა­ლი გა­ტა­ცე­ბა და რო­მა­ნის და­წყე­ბა სა­ში­შიც კი შე­იძ­ლე­ბა აღ­მოჩ­ნდეს.

  მარ­ტო­ხე­ლა მან­დი­ლოს­ნე­ბი ცე­ცხლო­ვან რო­მანს გა­ა­ბა­მენ სა­ინ­ტე­რე­სო მა­მა­კაც­თან. პარტნი­ო­რი პირ­ველ რიგ­ში კარ­გი ჩაც­მუ­ლო­ბი­თა და დახ­ვე­წი­ლი მა­ნე­რე­ბით მოგ­ხიბ­ლავთ.

  კურო

  თუ მარ­ტო­ხე­ლა ადა­მი­ა­ნის სტა­ტუ­სი გაქვთ, ირ­გვლი მი­მო­ი­ხე­დეთ. კარ­გი ადა­მი­ა­ნის გაც­ნო­ბის შან­სი გაქვთ და იყა­ვით მე­ტად აქ­ტი­უ­რი, რომ და­ი­წყოთ სე­რი­ო­ზუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა. ნუ გგო­ნი­ათ, რომ სიყ­ვა­რუ­ლი თა­ვად და­გი­კა­კუ­ნებთ კარ­ზე. თუ ხვდე­ბით, რომ ადა­მი­ა­ნი ნამ­დვი­ლად მოგ­წონთ და "თქვე­ნია", უკან არ და­ი­ხი­ოთ. ახა­ლი ნაც­ნო­ბო­ბის­თვის სა­უ­კე­თე­სო ად­გი­ლე­ბია ტრე­ნინ­გე­ბი, სე­მი­ნა­რე­ბი და ლექ­ცი­ე­ბი.

  თუ თქვე­ნი გული და­კა­ვე­ბუ­ლია, გა­მო­ნა­ხეთ დრო, რომ მაქ­სი­მა­ლუ­რად მეტ­ხანს იყოთ ერ­თად, თქვენ გაქვთ მი­სია, რომ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს სი­ახ­ლე­ბი გა­აც­ნოთ. აგ­რეთ­ვე, და­ეხ­მა­როთ მას სირ­თუ­ლე­ე­ბის დაძ­ლე­ვა­ში. ერ­თად გა­და­წყვი­ტეთ, რა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა უნდა მი­ი­ღოთ, რო­მე­ლი არ­ჩე­ვა­ნია სწო­რი. ამას­თა­ნა­ვე, ეცა­დეთ, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ რბი­ლი და ლმო­ბი­ე­რი იყოთ. ნუ გან­სჯით, თუ რა­ღა­ცის შე­სა­ხებ ინ­ფორ­მა­ცია არ გა­აჩ­ნია.

  შუა თვი­დან მო­ი­მა­ტებს ვნე­ბი­ა­ნო­ბა და გაფრ­თხილ­დით, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს არ უღა­ლა­ტოთ. წა­მი­ე­რად შე­იძ­ლე­ბა მო­ეჩ­ვე­ნოთ, რომ იმას მი­ა­გე­ნით, რა­საც ეძებ­დით, მაგ­რამ ასე არაა. გა­უფრ­თხილ­დით იმას, რაც გაქვთ.

  ტყუ­პე­ბი

  დად­გა ის თვე, როცა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი კარ­გად იგ­რძნო­ბენ თქვე­ნი ენერ­გი­ის მო­ზღვა­ვე­ბას. შე­იძ­ლე­ბა ისე­თი საქ­მე­ე­ბი შე­ას­რუ­ლოთ, რა­ზეც ადრე არას­დროს გყოფ­ნი­დათ დრო და ენერ­გია. ასე­თი შე­იძ­ლე­ბა იყოს სახ­ლის და­ლა­გე­ბა, ვარ­ჯი­ში დი­ლა­ო­ბით და ა.შ.

  და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი შე­ეც­დე­ბი­ან გა­და­ა­ხა­ლი­სონ ურ­თი­ერ­თო­ბა. მე­უღ­ლეს­თან კარ­გი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბით კი­დევ უფრო მე­ტად იგ­რძნობთ ენერ­გი­ის მო­მა­ტე­ბას. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა მთე­ლი დრო და ენერ­გია სა­სურ­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნის მო­ძი­ე­ბას უნდა შე­ა­ლი­ონ. გახ­სოვ­დეთ, რომ ადა­მი­ანს პირ­ვე­ლად მისი ჩაც­მუ­ლო­ბით აფა­სე­ბენ. ამი­ტომ, ეცა­დეთ, სა­სურ­ველ გა­რე­მო­ში შე­სა­ფე­რი­სად გეც­ვათ, რათა კარ­გი შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნოთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე. უფრო მე­ტიც, ეცა­დეთ, პირ­ველ პა­ე­მან­ზეც უზა­დოდ გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეთ. პა­ტა­რა სა­ი­დუმ­ლოს გა­გიმ­ხელთ, ჩაც­მუ­ლო­ბა­ში ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი აქ­ცენ­ტი აქ­სე­სუ­ა­რებ­ზე კეთ­დე­ბა.

  იან­ვარ­ში უამ­რა­ვი ადა­მი­ა­ნის გაც­ნო­ბა გე­ლით. სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნელ ად­გი­ლას შე­იძ­ლე­ბა მო­უ­ლოდ­ნელ ადა­მი­ანს გა­და­ა­წყდეთ.

  ემო­ცი­უ­რო­ბა მო­ი­მა­ტებს და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბი­სა და შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში. ერ­თმა­ნეთს შე­იძ­ლე­ბა უმ­ნიშ­ვნე­ლო დე­ტა­ლის გა­მოც კი წა­ე­ჩხუ­ბოთ. დამ­ნა­შა­ვე, რა თქმა უნდა, თქვენ იქ­ნე­ბით, კონ­ფლიქ­ტის პრო­ვო­ცი­რე­ბა თქვენ­ზე უკეთ არა­ვის ეხერ­ხე­ბა. გახ­სოვ­დეთ, რომ საქ­მე­ე­ბის გარ­ჩე­ვამ შე­იძ­ლე­ბა რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რის გა­წყვე­ტა გა­მო­იწ­ვი­ოს.

  კირჩხი­ბი

  იან­ვარ­ში ვარ­სკვლა­ვე­ბი ძვირ­ფას სა­ჩუქ­რებს გპირ­დე­ბი­ან. ყვე­ლა სა­შუ­ა­ლე­ბას უნდა მი­მარ­თოთ, რომ კარ­გად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეთ. გარ­შე­მო მყო­ფე­ბი მე­ტად უნდა და­ა­ინ­ტე­რე­სოთ თქვე­ნი პერ­სო­ნით. მზად იყა­ვით, რომ ფლირ­ტი შე­იძ­ლე­ბა სრუ­ლი­ად მო­უ­ლოდ­ნელ ად­გი­ლას და­ი­წყოთ. მა­გა­ლი­თად, ავ­ტო­ბუ­სის გა­ჩე­რე­ბა­ზე, სუ­პერ­მარ­კე­ტის რიგ­ში ან მეტ­რო­ში.

  და­ო­ჯა­ხე­ბულ­მა ნიშ­ნებ­მა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ მე­უღ­ლის გვერ­დით, და­ეხ­მა­რეთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. ეცა­დეთ, გა­ა­ნე­ბივ­როთ და თა­ვად შე­გის­რუ­ლებთ ყვე­ლა ახი­რე­ბას.

  მთე­ლი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ამაღ­ლე­ბულ გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი ნერ­ვი­უ­ლო­ბი­სა და ეჭ­ვი­ა­ნო­ბის მი­ზეზს არ მოგ­ცემთ. ხში­რად გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა, რომ გახ­ვი­დეთ გა­რეთ და და­ეს­წროთ კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს.

  თვის ბო­ლოს თქვენ­მა შეყ­ვა­რე­ბულ­მა შე­იძ­ლე­ბა მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნოს ჭირ­ვე­უ­ლი ხა­სი­ა­თი. გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ, თუ ის ზო­დი­ა­ქით მო­რი­ე­ლი ან თხის რქაა.

  ლომი

  თა­ვი­სუ­ფალ­მა ლო­მებ­მა მე­ტად გა­მო­ხა­ტეთ აქ­ტი­უ­რო­ბა, თუ ვინ­მე ნამ­დვი­ლად მო­გე­წო­ნათ. მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ხოლ­მე გრძნო­ბე­ბი. გან­სა­კუთ­რე­ბით იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ ხვდე­ბით, რომ იმ ადა­მი­ან­საც აქვს თქვენ მი­მართ სიმ­პა­თია. ეს ახა­ლი რო­მა­ნის და­წყე­ბის შე­სა­ნიშ­ნა­ვი შან­სია.

  გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის ამო­უც­ნო­ბი და ჩა­კე­ტი­ლი ადა­მი­ა­ნის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ტო­ვებთ. გან­სა­კუთ­რე­ბით უჭირს თქვენ გვერ­დით ყოფ­ნა თქვენს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორს. მას ჰგო­ნია, რომ რა­ღა­ცას უმა­ლავთ და ამის გამო და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გე­ძა­ბე­ბათ. ეცა­დეთ, უსი­ა­მოვ­ნე­ბის გა­რე­შე აუხ­სნათ თქვე­ნი მდგო­მა­რე­ო­ბა, რა­ტომ გა­ცივ­დით და რა­ტომ იქ­ცე­ვით უც­ნა­უ­რად. შე­იძ­ლე­ბა მისი მხარ­და­ჭე­რით პი­რა­დი სი­ტუ­ა­ცი­აც გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ.

  და­ქორ­წი­ნე­ბულ­მა ქალ­მა ლო­მებ­მა ნაკ­ლე­ბი ილა­პა­რა­კეთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან თქვენს პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში წარ­მოქ­მნი­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის შე­სა­ხებ. ეცა­დეთ, სირ­თუ­ლე­ებ­ში და­მო­უ­კი­დებ­ლად გა­ერ­კვეთ და მო­აგ­ვა­როთ. არა­ვის ჰკი­თხოთ რჩე­ვა, ეს კი­დევ უფრო მე­ტად და­გაბ­ნევთ. სხვა­თა შო­რის, თუ მო­ინ­დო­მებთ, თქვენ­თვის უსი­ა­მოვ­ნო ადა­მი­ა­ნებ­თა­ნაც გა­მო­ნა­ხავთ სა­ერ­თო ენას.

  ქალ­წუ­ლი

  იან­ვარ­ში და­უ­ვი­წყა­რი და სა­ბე­დის­წე­რო შეხ­ვედ­რა გე­ლით. შეხ­ვედ­რის ად­გი­ლი შე­იძ­ლე­ბა იყოს მშობ­ლი­უ­რი სახ­ლი ან მე­გობ­რე­ბის ბინა. შე­იძ­ლე­ბა ადა­მი­ა­ნი სპე­ცი­ა­ლუ­რად თქვენს გა­საც­ნო­ბად მო­ვი­დეს. ეცა­დეთ, სა­სი­ა­მოვ­ნო შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბა მო­ახ­დი­ნოთ და კარ­გა­დაც იმ­ხი­ა­რუ­ლოთ.

  თქვენ­თვის შე­სა­ფე­რის ადა­მი­ანს შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდეთ სამ­სა­ხურ­ში, ან თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან შეხ­ვედ­რის დროს. შე­იძ­ლე­ბა მა­საც თქვენ­ნა­ი­რი ჰობი აქვს. ჩა­ე­წე­რეთ უცხო ენე­ბის შემ­სწავ­ლელ კურ­სებ­ზე ან ცეკ­ვის შემ­სწავ­ლელ წრე­ზე. აქ­ტი­უ­რად და­ეს­წა­რით ლექ­ცი­ებ­სა და კონ­ფე­რენ­ცი­ებს. ასე უფრო გა­იზ­რდე­ბა თქვენს ადა­მი­ან­თან შეხ­ვედ­რის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

  ქალ­ბა­ტონ­მა ქალ­წუ­ლებ­მა გა­იმ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნეთ უქ­მე­ე­ბი. ნუ და­ე­ლო­დე­ბით, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი რო­დის მი­გი­პა­ტი­ჟებთ სად­მე. თა­ვად გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა. ჩა­მო­ყა­ლიბ­დით, სად გსურთ გაგ­ზავ­რე­ბა, რისი ნახ­ვა გსურთ და შე­უ­თან­ხმდით თქვენს საყ­ვა­რელ მა­მა­კაცს. გარ­და ამი­სა, ეცა­დეთ, მას არ მო­აკ­ლოთ მზრუნ­ვე­ლო­ბა, სიყ­ვა­რუ­ლი, სით­ბო და ყუ­რა­დღე­ბა.

  წლის და­სა­წყი­სი სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რე­ბის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა ეცა­დეთ, სა­ღა­მო­ე­ბი ერ­თად და სა­ინ­ტე­რე­სოდ გა­ა­ტა­როთ. ხში­რად ეს­ტუმ­რეთ ნა­თე­სა­ვებს. მშობ­ლებ­მა გა­მო­ნა­ხეთ დრო შვი­ლე­ბის­თვის. მე­ტად და­ინ­ტე­რეს­დით მათი გარ­თო­ბი­თა და სწავ­ლით. რო­მან­ტი­კუ­ლი მგზავ­რო­ბა სა­სი­ა­მოვ­ნოდ ჩა­ივ­ლის თხის რქი­სა და მო­რი­ე­ლის გვერ­დით.

  სას­წო­რი

  პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში გლო­ბა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით. შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­გოთ, რომ მშო­ბე­ლი გახ­დე­ბით, ზო­გიც და­ო­ჯა­ხე­ბას გა­და­წყვეტს. თუმ­ცა, ისიც უნდა აღ­ვნიშ­ნოთ, რომ იან­ვა­რი ყვე­ლას­თვის სა­სი­ა­მოვ­ნო არ იქ­ნე­ბა. ზო­გი­ერ­თი სა­მუ­და­მოდ და­ემ­შვი­დო­ბე­ბა თა­ვის პარტნი­ორს. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი თა­ვი­სუფ­ლად ამო­ი­სუნ­თქვათ. ჩვენ ვვა­რა­უ­დობთ, რომ "ცხელ გულ­ზე" ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის და­წყე­ბა სა­სი­კე­თო არ იქ­ნე­ბა.

  მარ­ტო­ხე­ლებს იან­ვარ­ში შან­სი მო­გე­ცე­მათ და­უ­ახ­ლოვ­დეთ იმ ადა­მი­ანს, რომ­ლის მი­მარ­თაც გულ­გრი­ლი არ ხართ. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თმა ძვე­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რი აღად­გი­ნოს და მიხ­ვდეს, რომ გან­შო­რე­ბამ კი­დევ უფრო გა­აძ­ლი­ე­რა გრძნო­ბა. ზო­გი­ერთს კი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გუ­ლის­თვის გმი­რო­ბის ჩა­დე­ნაც კი მო­უ­წევს.

  მო­რი­ე­ლი

  თუ გგრძნობთ, რომ ნამ­დვი­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი გეწ­ვი­ათ, თუ დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ხართ თქვენ მიერ არ­ჩე­ულ ადა­მი­ან­ში, ნუ­ღაც და­ა­ყოვ­ნებთ, გა­ა­ცა­ნით იგი თქვენს მშობ­ლებს, ნა­თე­სა­ვებს. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ მნიშ­ვნე­ლო­ავ­ნი ნა­ბი­ჯის გა­დად­გმის, ნიშ­ნო­ბა და ქორ­წი­ნე­ბა მხი­ა­რუ­ლად და ბედ­ნი­ე­რად და­გა­მახ­სოვ­რებთ თავს.

  მარ­ტო­ხე­ლებს ვნე­ბი­ა­ნი რო­მა­ნის და­წყე­ბა გე­ლით უცხო­ელ­თან. ეს შე­იძ­ლე­ბა უცხო კულ­ტუ­რის, რე­ლი­გი­ის ან ეროვ­ნე­ბის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი იყოს. და­უ­ვი­წყა­რი შეხ­ვედ­რა შე­იძ­ლე­ბა სა­ზღვარ­გა­რეთ ყოფ­ნის დროს გეწ­ვი­ოთ. გრძნო­ბე­ბი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად, ვულ­კა­ნი­ვით ამო­იფ­რქვე­ვა.

  იან­ვრის და­სა­წყი­სი სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია მკი­თხა­ო­ბის­თვის. გა­მო­ი­ყე­ნეთ ეს დრო, რათა გა­ი­გოთ სი­მარ­თლე იმ ადა­მი­ან­ზე, ვინც თქვენ გვერ­დი­თაა. გა­ერ­კვი­ეთ სა­კუ­თარ თავ­ში, გრძნო­ბებ­ში. აგ­რეთ­ვე, და­აკ­ვირ­დით სიზ­მრებ­საც.

  საქ­მე­ე­ბი­სა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად გა­მო­ნა­ხავთ დროს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ცხოვ­რე­ბის­თვი­საც. მე­ტად უნდა იზ­რუ­ნოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­ზე. გა­ა­ნე­ბივ­რეთ რო­მან­ტი­კი­თა და სა­ჩუქ­რე­ბით. იან­ვა­რი სა­უ­კე­თე­სო თვეა მე­გობ­რუ­ლი წვე­უ­ლე­ბე­ბის, სა­ო­ჯა­ხო სა­ღა­მო­ე­ბის მო­სა­წყო­ბად.

  მშვილ­დო­სა­ნი

  მშვილ­დო­სან­მა ქა­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა აღად­გი­ნონ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო კავ­ში­რი ყო­ფილ პარტნი­ორ­თან. ყო­ფი­ლი და­გარ­წმუ­ნებთ, რომ შე­იც­ვა­ლა და თქვე­ნი სიყ­ვა­რუ­ლი მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია. თუმ­ცა, მა­ინც ფრთხი­ლად იყა­ვით, რომ ლა­მა­ზი სი­ტყვე­ბის უკან ტყუ­ი­ლი არ იმა­ლე­ბო­დეს. თუ დარ­წმუნ­დე­ბით, რომ ყვე­ლა­ფე­რი მარ­თა­ლაც კარ­გია და თქვენ მის გვერ­დით ბედ­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბით, უკან არ და­ი­ხი­ოთ, რომ თა­ვა­დაც შე­უ­წყოთ ხელი თქვე­ნი ბედ­ნი­ე­რე­ბის შექ­მნას.

  მე­უღ­ლეს­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის ერთ-ერთი სა­შუ­ა­ლე­ბა სექ­სუ­ა­ლუ­რი ფან­ტა­ზი­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბაა. მო­უ­ყე­ვით მას თქვენს სურ­ვი­ლებ­ზე, გა­ი­გეთ რაზე ოც­ნე­ბობს. როცა ინ­ტი­მურ სფე­როს მო­ი­წეს­რი­გებთ, ცხოვ­რე­ბის სხვა სფე­რო­ებ­საც ერ­თად მი­ხე­დავთ.

  მა­მა­კაც მშვილ­დო­სანს იან­ვარ­ში გარ­თო­ბა და მხი­ა­რუ­ლე­ბა სურს. მის­მა მე­უღ­ლემ მაქ­სი­მა­ლუ­რი კომ­ფორ­ტი უნდა შე­უქ­მნას. ერ­თად და­ეს­წა­რით შეხ­ვედ­რებს, სა­დაც სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს გა­იც­ნობთ. ზო­გი­ერთ მა­მა­კაცს სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდე­ბა, რომ ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი თავ­გა­და­სა­ვა­ლი გა­ი­ჩი­ნოს. მაგ­რამ ერ­თდერ­თი, რისი სურ­ვი­ლიც იან­ვარ­ში უნდა გქონ­დეთ, ეს ფუ­ლის მო­პო­ვე­ბის სურ­ვი­ლია. ამას­თა­ნა­ვე, სწო­რად უნდა შეძ­ლოთ ფი­ნან­სე­ბის გა­ნა­წი­ლე­ბაც, რათა თვის ბო­ლოს ვა­ლებ­ში არ აღ­მოჩ­ნდეთ. სა­სურ­ვე­ლია, სა­ყიდ­ლე­ბი მე­უღ­ლეს­თან შე­ა­თან­ხმოთ. ყური და­უგ­დეთ რას გირ­ჩევთ თხის რქა, სას­წო­რი, მერ­წყუ­ლი და ტყუ­პი. შე­იძ­ლე­ბა გა­გი­ჭირ­დეთ თევ­ზე­ბის გა­გე­ბა.

  მარ­ტო­ხე­ლა მშვილ­დოს­ნე­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბით ტკბო­ბა დიდ­ხანს არ გას­ტანს. ძა­ლი­ან მალე თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში გა­მოჩ­ნდე­ბა ადა­მი­ა­ნი, რომ­ლის მი­მართ თა­ვა­დაც გაქვთ სიმ­პა­თია.

  თხის რქა

  კარ­გად გან­ვი­თარ­დე­ბა ახალ­და­წყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა, ბედ­ნი­ე­რე­ბას მო­გი­ტანთ კავ­ში­რი, რო­მელ­საც თვის და­სა­წყის­ში შექ­მნით. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის­გან სი­ურპრი­ზე­ბით იქ­ნე­ბით გა­ნე­ბივ­რე­ბუ­ლი. იყა­ვით მისი მად­ლი­ე­რი. ხში­რად შე­ა­ქეთ და მო­უ­წო­ნეთ საქ­ცი­ე­ლი. ამით კი­დევ უფრო მეტ სტი­მულს მის­ცემთ, რომ კი­დევ უფრო მე­ტად გა­გა­ნე­ბივ­როთ.

  იან­ვარ­ში სა­შუ­ა­ლე­ბა მო­გე­ცე­მათ აღად­გი­ნოთ ძვე­ლი სა­სი­ყავ­რუ­ლო კავ­ში­რე­ბი. ახა­ლი წლის დად­გო­მის მი­ლოც­ვა შე­რი­გე­ბის სა­უ­კე­თე­სო მი­ზე­ზია. ეცა­დეთ, ადა­მი­ანს მე­ო­რე შან­სი მის­ცეთ. მი­ე­ცით გა­მოთ­ქმის სა­შუ­ა­ლე­ბა. თა­ვად კი მშვი­დად მო­უს­მი­ნეთ. ფორ­ტუ­ნა გა­უ­ღი­მებთ მათ, ვინც მო­მარ­თუ­ლი იქ­ნე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე, პო­ზი­ტი­ვის და­ნახ­ვა­ზე.

  მერ­წყუ­ლი

  თვის და­სა­წყი­სი და­სა­მახ­სოვ­რე­ბე­ლი მო­მენ­ტე­ბით იქ­ნე­ბა აღ­სავ­სე. ზო­გი­ერთს სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი რო­მა­ნის და­წყე­ბა ელის. ეს შე­იძ­ლე­ბა ის ადა­მი­ა­ნი იყოს, რო­მელ­საც კორ­პო­რა­ტივ­ზე შეხ­ვდით. სიმ­პა­თია შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რო­ბა­ში მერე კი სიყ­ვა­რულ­ში გა­და­ი­ზარ­დოს.

  ახა­ლი რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რის და­წყე­ბა ჰა­ე­რის ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თან ჰა­ე­როვ­ნად და და­სა­მახ­სოვ­რებ­ლად ჩა­ივ­ლის. ზო­გი­ერ­თებს კი მო­რი­ე­ლე­ბი აჩუ­ქე­ბენ და­უ­ვი­წყარ რო­მანს.

  თუ პარტნი­ო­რის გა­ო­ცე­ბა გსურთ, მე­ტად გა­მო­ავ­ლი­ნეთ ფან­ტა­ზია. შე­გიძ­ლი­ათ ერ­თად გა­ემ­გზავ­როთ სა­მოგ­ზა­უ­როთ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი კმა­ყო­ფი­ლი დაგ­რჩე­ბათ, თუ საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში და­ეხ­მა­რე­ბით, ხან­და­ხან კი სწორ რჩე­ვას მის­ცემთ.

  ქალი მერ­წყუ­ლე­ბი სულ უფრო მე­ტად და­ინ­ტე­რეს­დე­ბი­ან სა­კუ­თა­რი თა­ვით და შე­ეც­დე­ბი­ან, და­ის­ვე­ნონ, გა­ლა­მა­ზე­ბუ­ლე­ბი შეხ­ვდნენ სა­კუ­თარ და­ბა­დე­ბის დღეს. ამის­თვის კი ხში­რად უნდა ეწ­ვი­ოთ სი­ლა­მა­ზის სა­ლონს, ჩა­ი­ტა­როთ სპა პრო­ცე­დუ­რე­ბი. უმე­ტე­სო­ბა რო­მან­ტი­კულ გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბა და საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს და­უ­ვი­წყარ პა­ე­მანს მო­უ­წყობს.

  სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან იკონ­ტაქ­ტეთ თა­ვი­სუფ­ლად, ღი­მი­ლით. სი­ტუ­ა­ცი­ის გან­მუხ­ტვის­თვის ხში­რად მი­მარ­თეთ იუ­მორს. მო­ე­რი­დეთ საქ­მე­ე­ბი­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გარ­კვე­ვას. ეს კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ.

  თევ­ზე­ბი

  არა­ფე­რი შე­გიშ­ლით ხელს, რომ მყა­რი და რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რი შექ­მნათ თქვე­ნი სიმ­პა­თი­ის ობი­ექტთან. მიხ­ვდე­ბით, საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი გა­ფა­სებთ, უყ­ვარ­ხართ და მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია თქვენ გვერ­დით ყოფ­ნა. თუ გრძნობთ, რომ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ გულ­წრფე­ლი გრძნო­ბა გა­კავ­ში­რებთ, და­ქორ­წი­ნე­ბას ნუ­ღარ გა­და­დებთ.

  მარ­ტო­ხე­ლა ქალი თევ­ზე­ბი ხში­რად უნდა და­ეს­წროთ კულ­ტუ­რულ ღო­ნის­ძი­ე­ბებს. სწო­რედ ასეთ ად­გი­ლას - თე­ატ­რში, გა­მო­ფე­ნა­ზე და კონ­ცერ­ტზე - შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდეთ თქვენს ბედს. ღი­მი­ლი და ფლირ­ტი კი შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზულ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში გა­და­ი­ზარ­დოს.

  თუ თქვე­ნი გული და­კა­ვე­ბუ­ლია, გა­მო­რი­ცხეთ ის მო­მენ­ტი, რომ გვერ­დზე გა­ა­ბათ რო­მა­ნი. ამით გულს ატ­კენთ თქვენს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს. უმ­ჯო­ბე­სია, მე­უღ­ლეს­თან გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. მას ხომ ყვე­ლა­ზე კარ­გად იც­ნობთ და თქვენ­ზე უკეთ არა­ვინ იცის, რა ესი­ა­მოვ­ნე­ბა, მო­უ­წყვეთ სი­ურპრი­ზი.

  გა­მო­ნა­ხეთ დრო, რათა ხში­რად შეხ­ვდეთ ნა­თე­სა­ვებს. გან­სა­კუთ­რე­ბით დებ­სა და ძმებს. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ თხის რქას­თან, მო­რი­ელ­თან და ჰა­ე­რის ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან და­მე­გობ­რე­ბა. ნუ დარ­ჩე­ბით სახ­ლში, ხში­რად და­ეს­წა­რით წვე­უ­ლე­ბებს, იმ­ხი­ა­რუ­ლეთ კო­ლე­გებ­თან ერ­თად. ძა­ლე­ბის აღ­სად­გე­ნად გან­მარ­ტო­ვით, გა­ერ­კვი­ეთ სა­კუ­თარ ფიქ­რებ­ში.

  იან­ვა­რი სა­უ­კე­თე­სი თვეა, რათა გახ­დეთ მშო­ბე­ლი, ან და­გეგ­მოთ შვი­ლის და­ბა­დე­ბა. ეს თვე სა­უ­კე­თე­სოა ჩა­სახ­ვის­თვის.

  და­ო­ჯა­ხე­ბულ მერ­წყუ­ლებს სულ უფრო მეტი ზრუნ­ვა გმარ­თებთ ბი­ნის მო­სა­წეს­რი­გებ­ლად, თუ გლო­ბა­ლურ სა­კი­თხებ­თან შე­ხე­ბა არ გსურთ, ავე­ჯი მა­ინც გა­და­ად­გი­ლეთ სახ­ლში. ეცა­დეთ, ბი­ნა­ში მე­ტად და­ი­სად­გუ­როს სით­ბომ და სიმ­ყუდ­რო­ვემ.

  არ იკა­მა­თოთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. თავი შე­ი­კა­ვეთ მკვეთ­რი კრი­ტი­კის­გან. იყა­ვით მე­ტად დე­ლი­კა­ტუ­რი მის მი­მარ­თეთ. გახ­სოვ­დეთ, რომ უმ­ნიშ­ვნე­ლო გა­ურ­კვევ­ლო­ბა­მაც კი შე­იძ­ლე­ბა სე­რი­ო­ზუ­ლი ზი­ა­ნი მი­ა­ყე­ნოს თქვენს რო­მან­ტი­კულ კავ­შირს. თვის ბო­ლოს საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი სა­სი­ა­მოვ­ნო ამ­ბით გა­გა­ხა­რებთ.
  464 ნახვა
  5-01-2020, 00:12