GOGA.TV
youtube
3
3 ნიშანი, რომელიც აგვისტოში წარმატების გასაღებს იპოვის!
 • 3 ნიშანი, რომელიც აგვისტოში წარმატების გასაღებს იპოვის!

  მერ­წყუ­ლი
  აგ­ვის­ტო­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლია ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც უთ­ქვე­ნოდ ნამ­დვი­ლად ვერ ჩა­ივ­ლის. გარ­შე­მომ­ყო­ფე­ბი ხში­რად გკი­თხა­ვენ აზრს, რად­გან კომ­პე­ტენ­ტუ­რად მი­გიჩ­ნე­ვენ. ამ თვე­ში მო­ი­ნა­ხუ­ლებთ დედ­მა­მიშ­ვი­ლებს ან ნა­თე­სა­ვებს, რომ­ლე­ბიც დიდი ხა­ნია არ გი­ნა­ხავთ. აგ­ვის­ტო­ში თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ეტა­პი დგე­ბა. ჩათ­ვა­ლეთ, რომ წარ­მა­ტე­ბის გა­სა­ღებს მი­ა­გე­ნით! ახალ გა­რე­მო­ში ადაპ­ტა­ცი­ის­თვის დიდი ენერ­გია და მოთ­მი­ნე­ბა დაგ­ჭირ­დე­ბათ. სამ­სა­ხურ­ში არა­ვის არ გა­ან­დოთ თქვე­ნი გეგ­მე­ბი, შე­საძ­ლოა თქვენს იდე­ას და­ე­პატ­რო­ნონ. ამ შემ­თხვე­ვა­ში უსი­ა­მოვ­ნე­ბა და ზა­რა­ლი გე­ლით.

  თევ­ზე­ბი
  წინ დიდი საქ­მე­ე­ბი გე­ლო­დე­ბათ, უმე­ტე­სო­ბა ფი­ნან­სურ სარ­გე­ბელს გპირ­დე­ბათ გა­მო­ი­მუ­შა­ვებთ ბევრ თან­ხას და და­ნა­ხარ­ჯი გა­ცი­ლე­ბით ცოტა იქ­ნე­ბა. წარ­მა­ტე­ბის გა­სა­ღებს იპო­ვით ამ თვე­ში. თუ ბიზ­ნე­სის ახლა გზას ეძებთ, არ და­ა­ყოვ­ნოთ, სა­კუ­თა­რი გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბე­ბის მხარ­დამ­ჭე­რი თა­ვად­ვე უნდა გახ­დეთ. დროა, ცოდ­ნა პრაქ­ტი­კა­ში გა­მო­ავ­ლი­ნოთ, ია­რეთ წინ და რჩე­ვე­ბი მხო­ლოდ სან­დო ადა­მი­ა­ნე­ბის­გან გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ. აგ­ვის­ტო­ში ბედ­ნი­ე­რე­ბა თქვენს ხელ­თაა,დროა თა­ვა­წე­ულ­მა­ი­ა­როთ და გჯე­რო­დეთ რომ გაქვთ ის რაც გსურთ.თუ ნამ­დვი­ლად გსურთ სიყ­ვა­რუ­ლის მო­რევ­ში გა­და­ვარ­დნა ზედ­მე­ტი ფიქ­რე­ბი მო­ი­შო­რეთ და დატ­კბით ყო­ვე­ლი წუ­თით.იბ­რძო­ლეთ ბედ­ნი­ე­რე­ბის­თვის. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლი წყვი­ლე­ბი,რომ­ლე­ბიც და­შო­რე­ბუ­ლე­ბი არი­ან,შე­რიგ­დე­ბი­ან.

  კირჩხი­ბი
  ვარ­სკვლა­ვე­ბი თქვენს მხა­რეს არი­ან და აგ­ვის­ტო­ში წარ­მა­ტე­ბის გა­სა­ღებს გა­პოვ­ნი­ნე­ბენ! ამი­ტომ მო­სა­ლოდ­ნე­ლია დიდი ნახ­ტო­მი კა­რი­ე­რულ კი­ბე­ზე. აგ­ვის­ტო აღ­მოჩ­ნდე­ბა წლის ის თვე, რო­დე­საც კირჩხიბს აღარ მო­უ­წევს ფი­ნან­სურ სა­კი­თხებ­ზე ნერ­ვი­უ­ლო­ბა. იმ თან­ხას ელო­დეთ, რო­მე­ლიც ადრე უნდა ჩაგ­რი­ცხვო­დათ, მაგ­რამ გარ­კვე­უ­ლი მი­ზე­ზე­ბის გამო გა­და­ი­დო. მზად იყა­ვით ახა­ლი ცხოვ­რე­ბის და­სა­წყე­ბად. თქვე­ნი საქ­მე, ჯილ­დო­ე­ბი და პრეს­ტი­ჟი ცხოვ­რე­ბის გზა­ზე მეგ­ზუ­რი გახ­დე­ბა. ბიზ­ნესს თუ პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბით მო­ე­კი­დე­ბით, ახა­ლი გზა თა­ვი­სით­ვე გა­იხ­სნე­ბა მის გა­სა­უმ­ჯო­ბე­სებ­ლად.

  წყარო: marao.ge
  307 ნახვა
  25-03-2020, 02:16