GOGA.TV
youtube
3
ზოდიაქოს ყველაზე პრანჭია და მოდური ქალები, რომლებიც ასაკის მატებასთან ერთად უფრო ლამაზდებიან
 • ზოდიაქოს ყველაზე პრანჭია და მოდური ქალები, რომლებიც ასაკის მატებასთან ერთად უფრო ლამაზდებიან

  რო­გორ გგო­ნი­ათ, თა­ვის მოვ­ლი­სა და სა­კუ­თარ სხე­ულ­ზე ზრუნ­ვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა ყვე­ლა ქალ­ში თან­და­ყო­ლი­ლი და ერ­თნა­ი­რია? ას­ტრო­ლო­გე­ბი, რო­მელ­თაც ევ­რო­პულ ქვეყ­ნებ­ში სტი­ლის­ტებ­თან და იმი­ჯმე­ი­კე­რებ­თან ერ­თად უწევს ამა თუ იმ ადა­მი­ა­ნის­თვის სპე­ცი­ფი­კუ­რი სა­მო­სის შერ­ჩე­ვა, ირ­წმუ­ნე­ბი­ან, რომ არ­სე­ბო­ბენ ქა­ლე­ბი, რო­მელ­თაც თან­და­ყო­ლი­ლი და გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მიდ­რე­კი­ლე­ბა გა­აჩ­ნი­ათ მო­იხ­დი­ნონ ყვე­ლა­ფე­რი, ასა­კის მა­ტე­ბას­თან ერ­თად უფრო და უფრო ლა­მა­ზად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბოდ­ნენ და რაც ყვე­ლა­ზე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია, ნე­ბის­მი­ერ სა­მოს­ში გა­მო­წყო­ბი­ლებ­მა შეძ­ლონ სა­პი­რის­პი­რო სქე­სის­თვის თავ­ბრუს დახ­ვე­ვა.

  მათ შო­რის სამი ნი­შა­ნი ლი­დე­რობს:
  ლომი - მარ­ტო იმის აღ­ნიშ­ვნაც კი, რომ მო­დის კა­ნონ­მდე­ბე­ლი და სა­ყო­ველ­თაო გურუ - კოკო შა­ნე­ლი და­ი­ბა­და ამ ნიშ­ნით უკვე თა­ვის­თა­ვად ქმნის ლომ ქალ­ზე და მის გე­მოვ­ნე­ბა­ზე წარ­მოდ­გე­ნას. ქალი ლო­მე­ბი ეპა­ტა­ჟის დე­დოფ­ლე­ბი არი­ან, მათ­თვის იმას თუ რო­გორ შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას ახ­დე­ნენ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ზე სა­კუ­თა­რი იმი­ჯით უდი­დე­სი მნიშ­ვნე­ლო­ბა გა­აჩ­ნია. ამ ქა­ლებს უყ­ვართ წვე­უ­ლე­ბე­ბი, დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის ორ­გა­ნი­ზე­ბა და მა­ღალ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ტრი­ა­ლი. ამას­თან ერ­თად, რაც არ უნდა მოხ­დეს, მა­ნე­რე­ბით ვე­რა­სო­დეს მიხ­ვდე­ბით ქალი ლო­მის წარ­მო­მავ­ლო­ბას - იგი თავს ისე იჭერს, რო­გორც ნამ­დვი­ლი ცის­ფერ­სის­ხლი­ა­ნი მო­ნარ­ქი. ჩაც­მის სტი­ლი ლო­მებს მდიდ­რუ­ლი, ძვირ­ფა­სი აქ­სე­სუ­ა­რე­ბით ხაზ­გას­მუ­ლი და ეპა­ტა­ჟუ­რი ახა­სი­ა­თებთ. მათი საყ­ვა­რე­ლი ფერი ჩა­ლის­ფე­რია, მე­ტა­ლი კი - ოქრო.

  სას­წო­რი - სი­კეკ­ლუ­ცე და დახ­ვე­წი­ლო­ბა ხა­სი­ათ­ში აქვს გამ­ჯდა­რი და­ბა­დე­ბი­დან. თუმ­ცა, ლო­მის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, მისი სტი­ლი არა­სო­დე­საა არც ეპა­ტა­ჟუ­რი, არც მკვეთ­რად ვულ­გა­რუ­ლი. სას­წო­რი ფე­რე­ბის შე­ხა­მე­ბის დი­დოს­ტა­ტია, ფაქ­ტობ­რი­ვად მის ხელ­შია ჩაც­მის მხრივ სა­მო­სის "ფერ­თა პა­ლიტ­რა" და რო­გორც ნი­ჭი­ერ მხატ­ვარს შე­ე­ფე­რე­ბა, ყო­ველ ჯერ­ზე დიდ­ხანს ფიქ­რობს და არ­ჩევს რა, რო­გორ და რა ფერ­თან შე­ხა­მე­ბა­ში უნდა ჩა­იც­ვას. მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ფერ­თა გამა და გრა­და­ცია ჩაც­მუ­ლო­ბა­ში. არა­ნაკ­ლე­ბი სი­ნა­ტი­ფით არ­ჩევს იგი აქ­სე­სუ­ა­რებს, რო­მე­ლიც არა­სო­დე­საა თვალ­ში­სა­ცე­მი, მაგ­რამ აუ­ცი­ლებ­ლად გა­გა­ო­ცებთ დახ­ვე­წი­ლო­ბით.

  თევ­ზე­ბი - ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ამ ქალ­მა რაც არ უნდა ჩა­იც­ვას ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში მო­იხ­დენს, მა­ში­ნაც კი თუ იგი შიშ­ველ ტან­ზე უბ­რა­ლო ჭი­ლო­ფის ქსო­ვილს შე­მო­იხ­ვევს მხო­ლოდ. ქალი თევ­ზე­ბი ქა­ლუ­რო­ბის, სი­ნა­ზი­სა და დახ­ვე­წი­ლო­ბის გან­სა­ხი­ე­რე­ბაა. ის გა­სა­ო­ცა­რი ოს­ტა­ტო­ბით იხ­დენს ნე­ბის­მი­ერ სა­მოსს, თუნ­დაც მა­მა­კა­ცურს და ამით მის სი­ლა­მა­ზეს არა­ფე­რი აკ­ლდე­ბა. გარ­და ამი­სა, იგი ფაქ­ტუ­რე­ბი­სა და ქსო­ვი­ლე­ბის იშ­ვი­ა­თი კომ­ბი­ნა­ცი­ე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლი­თაც გა­მო­ირ­ჩე­ვა. შე­უძ­ლია მოხ­დე­ნი­ლად ატა­როს ში­ფო­ნის კაბა და უხე­შად ნაქ­სო­ვი ჯემპრი, აბ­რე­შუ­მის სა­რა­ფან­ზე მო­იხ­ვი­ოს ფუ­ლეს შარ­ფი. მოკ­ლედ, მისი ხელ­წე­რა ყვე­ლა­ფერს ეტყო­ბა, მათ შო­რის იმ მა­მა­კა­ცებს, ვის­თა­ნაც თევზ ქალს კავ­ში­რი აქვს - დიახ, იგი ხში­რა­დაა საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის სტი­ლის თა­ნა­ავ­ტო­რიც.

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  380 ნახვა
  30-03-2020, 01:30