GOGA.TV
youtube
3
ზოდიაქოს 3 ნიშანი, რომლებიც სექის შემდეგ თავს უბედურად გრძნობენ - აი, რას ფიქრობენ ისინი
 • ზოდიაქოს 3 ნიშანი, რომლებიც სექის შემდეგ თავს უბედურად გრძნობენ - აი, რას ფიქრობენ ისინი

  თუ გგო­ნი­ათ, რომ სექ­სის შემ­დეგ ყვე­ლა ადა­მი­ა­ნი კმა­ყო­ფი­ლე­ბას გრძნობს და გან­ცდი­ლი წუ­თე­ბით ტკბე­ბა, ძა­ლი­ან ცდე­ბით. არ­სე­ბობს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბი - მათ შო­რის შე­საძ­ლოა თქვე­ნი პარტნი­ო­რიც იყოს - რომ­ლებ­საც ფი­ზი­კუ­რი კავ­ში­რის შემ­დეგ პე­სი­მიზ­მის ტალ­ღა აწ­ვე­ბა და ზოგ­ჯერ ტი­რი­ან კი­დეც.

  თევ­ზე­ბი
  პირ­ველ ად­გილს ყვე­ლა­ზე დეპ­რე­სი­უ­ლი ნი­შა­ნი - თევ­ზე­ბი იკა­ვე­ბენ. სექ­სის შემ­დეგ და­სა­ო­ჯა­ხე­ბელ თევზს სა­ში­ნე­ლი ფიქ­რე­ბი უტ­რი­ა­ლებს თავ­ში: "ხომ შე­იძ­ლე­ბა მი­მა­ტო­ვოს, მე კი ასე­ო­დენ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი ვარ მას­ზე სუ­ლი­ე­რად და ფი­ზი­კუ­რად?" არ იფიქ­როთ, რომ თევ­ზე­ბი არ გენ­დო­ბი­ან, საქ­მე იმა­შია, რომ ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლე­ბი ყო­ველ­თვის ყვე­ლა­ზე სა­ში­ნელ სცე­ნარს გა­ნი­ხი­ლა­ვენ გო­ნე­ბა­ში, რომ თუ არა­სა­სურ­ვე­ლი რე­ა­ლო­ბის წი­ნა­შე დად­გე­ბი­ან, ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად მზად იყ­ვნენ და არ გა­ტყდნენ.
  თუ თევ­ზი და­ო­ჯა­ხე­ბუ­ლია და სექ­სი მე­უღ­ლეს­თან აქვს, რა­ო­დენ გა­საკ­ვი­რიც არ უნდა იყოს, ფი­ზი­კუ­რი სი­ახ­ლო­ვის შემ­დეგ ეჭ­ვე­ბი უტივ­ტივ­დე­ბა: "შე­იძ­ლე­ბა მღა­ლა­ტობ­დეს? რო­გორ­მე ხომ გა­ვი­გებ­დი, რომ მი­ღა­ლა­ტა?"
  თუ თევზმა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს უღა­ლა­ტა, სექ­სის შემ­დეგ მას­ში ენით აღუ­წე­რე­ლი სინ­დი­სის ქენ­ჯნა იღ­ვი­ძებს და ცრემ­ლე­ბამ­დე მიჰ­ყავს.

  მო­რი­ე­ლი
  მე­ო­რე ად­გი­ლას ფი­ზი­კუ­რი სი­ახ­ლო­ვის მოყ­ვა­რუ­ლი მო­რი­ე­ლია. ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს იმ­დე­ნად ხში­რად აქვთ სექ­სი, რომ სი­ა­მოვ­ნე­ბას ვე­ღარც იღე­ბენ, თით­ქოს ჩვე­ვა­ში გა­და­უ­ვი­დათ და უბ­რა­ლოდ მო­თხოვ­ნი­ლე­ბას იკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ. ორ­გაზმს მი­აღ­წე­ვენ თუ არა, პარტნი­ო­რი­სად­მი ზი­ზღი უჩ­ნდე­ბათ და სურთ, რაც შე­იძ­ლე­ბა მალე გა­ე­ცა­ლონ მას. მო­რი­ე­ლი სექ­სის შემ­დეგ უბე­დუ­რია, რად­გან ხვდე­ბა, რო­გორ გა­ა­უ­ფა­სუ­რა ის, რა­საც მის­თვის გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მნიშ­ვნე­ლო­ბა უნდა ჰქო­ნო­და.
  თუ მო­რი­ელს სექ­სი აქვს ქალ­თან/კაც­თან, რო­მე­ლიც ნამ­დვი­ლად უყ­ვარს, ბო­ლოს თავს დამ­ნა­შა­ვედ გრძნობს და სინ­დი­სი უფო­რი­აქ­დე­ბა, რად­გან შე­ეძ­ლო ყვე­ლა ის სა­სი­ა­მოვ­ნო წუთი, რო­მე­ლიც მის ქა­რიშ­ხლი­ან სქე­სობ­რივ ცხოვ­რე­ბას უკავ­შირ­დე­ბა, სწო­რედ მას­თან ერ­თად გა­ნე­ცა­და.

  კირჩხი­ბი
  კირჩხი­ბის­თვის სექ­სი სიყ­ვა­რულ­თან ასო­ცირ­დე­ბა, მა­ში­ნაც კი თუ სხვაგ­ვა­რად ჭი­კ­ჭი­კებს. თუ კირჩხიბს უსიყ­ვა­რუ­ლო სექ­სი აქვს, სი­ა­მოვ­ნე­ბის მე­სა­მედ­საც კი ვერ შე­იგ­რძნობს, ამი­ტომ აქ­ტის შემ­დეგ სა­ში­ნელ ხა­სი­ათ­ზე დგე­ბა. "რამე მჭირს, თუ რა უბე­დუ­რე­ბაა?!" - ფიქ­რობს ის. მერე კი ცდი­ლობს, რაც შე­იძ­ლე­ბა მალე და­ი­ვი­წყოს მომ­ხდა­რი. თუ კირჩხი­ბი დიდ­ხანს ვერ იპო­ვის სიყ­ვა­რულს და გრძნო­ბე­ბის გა­რე­შე სექსს გა­ნაგ­რძობს, შე­საძ­ლოა ლი­ბი­დო და­უქ­ვე­ით­დეს ან იმ­პო­ტენ­ტი გახ­დეს. ასე­ვე, სექსზე ხში­რად მას­ტურ­ბა­ცი­ას მი­მარ­თოს.
  თუ კირჩხი­ბი საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ამ­ყა­რებს სქე­სობ­რივ კავ­შირს, მაგ­რამ სექ­სის შემ­დეგ მას სა­თა­ნა­დო სით­ბოს არ უა­ზი­ა­რე­ბენ, ასე­ვე არ ეუბ­ნე­ბი­ან რამ­დე­ნად სა­სი­ა­მოვ­ნო იყო პრო­ცე­სი, ით­რგუ­ნე­ბა, მისი არას­რულ­ფა­სოვ­ნე­ბის კომ­პლექ­სი იღ­ვი­ძებს და თავს აკ­რი­ტი­კებს - მი­აჩ­ნია, რომ სა­თა­ნა­დოდ კარ­გი არ იყო და პარტნი­ო­რი ვერ და­აკ­მა­ყო­ფი­ლა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  389 ნახვა
  1-04-2020, 02:08