GOGA.TV
ყველაზე ენამწარე ქალები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - "იციან თავის ფასი და არასდროს გაჩუმდებიან, თუ რაღაც არ მოსწონთ"
 • ყველაზე ენამწარე ქალები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - "იციან თავის ფასი და არასდროს გაჩუმდებიან, თუ რაღაც არ მოსწონთ"

  ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა სა­კუ­თა­რი თა­ვის ფასი იცი­ან, შე­უძ­ლი­ათ სა­კუ­თა­რი აზ­რის დაც­ვა და არას­დროს გა­ჩუმ­დე­ბი­ან, თუ რა­ღაც არ მოს­წონთ. ესე­ნი არი­ან "ქა­ლე­ბი წი­წა­კით", ტემ­პე­რა­მენ­ტი­ა­ნე­ბი, რო­მელ­თა გა­მო­ხედ­ვა მწვე­ლია.

  მო­რი­ე­ლი
  ქალი მო­რი­ე­ლის გა­მო­ხედ­ვა ხერ­ხს ჰგავს, რო­მელ­საც შე­უძ­ლია შუ­ა­ზე გაგ­ჭრათ. ისი­ნი ვნე­ბი­ა­ნი, ტემ­პე­რა­მენ­ტუ­ლი, მხურ­ვა­ლე ქა­ლე­ბი არი­ან. ამას­თან, მო­რი­ე­ლი ცივი, იდუ­მა­ლი და დის­ტან­ცი­უ­რი ნი­შა­ნია. ისი­ნი ნამ­დვი­ლად არი­ან "ქა­ლე­ბი წი­წა­კით". არას­დროს იცი რას უნდა ელო­დო მათ­გან. ერ­თდრო­უ­ლად სა­შიშ და მიმ­ზიდ­ველ უც­ნობს ერთი შე­ხედ­ვით შე­უძ­ლია სა­მუ­და­მოდ მო­ი­პა­როს თქვე­ნი გული.

  ვერ­ძი
  ვერ­ძის ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლი ქალი ძა­ლი­ან ტემ­პე­რა­მენ­ტი­ა­ნი და და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლია. ის არ გა­ჩუმ­დე­ბა, თუ რა­ღაც არ მოს­წონს. თუ მი­ზანს და­ი­სა­ხავს, სა­სურ­ველს აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევს. ეს წარ­მო­უდ­გენ­ლად ქა­რიზ­მა­ტუ­ლი, მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი და ბუ­ნე­ბით ამა­ყი ნი­შა­ნია. ვერ­ძის ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბულ ქალს შე­უძ­ლია მწა­რე ენა ჰქონ­დეს და არაფ­რის ეში­ნია.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  მშვილ­დოს­ნის ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლე­ბი გარ­შე­მო მყო­ფებს ხში­რად აო­ცე­ბენ პირ­და­პი­რო­ბი­თა და და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბით. ეს ნა­თე­ლი, ამა­ყი, ტემ­პე­რა­მენ­ტი­ა­ნი ნა­ტუ­რე­ბი არი­ან, რომ­ლებ­საც არ აში­ნებთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის გა­მო­ხატ­ვა და სა­კუ­თა­რი თა­მა­შის წე­სე­ბის კარ­ნა­ხი გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის. ქალი მშვილ­დო­სა­ნი მა­რა­დი­უ­ლი დღე­სას­წა­უ­ლი და არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დია. არი­ან და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი იდე­ა­ლის­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც მთე­ლი სამ­ყა­როს გა­მოწ­ვე­ვა შე­უძ­ლი­ათ.

  ლომი
  ქალი ლომი სწო­რედ "წი­წა­კი­ა­ნი ქა­ლია". ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გენ­ლებს შე­უძ­ლი­ათ გა­რეგ­ნუ­ლად შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ხა­სი­ა­თის პი­როვ­ნე­ბე­ბად მო­გაჩ­ვე­ნოთ თავი, თუმ­ცა ამ ტემ­პე­რა­მენ­ტი­ა­ნი ნიშ­ნის სულ­ში დიდი ვნე­ბე­ბი და ქა­რიშ­ხლე­ბი მძვინ­ვა­რებს. ის ტემ­პე­რა­მენ­ტუ­ლი და ჭირ­ვე­უ­ლია - ჭეშ­მა­რი­ტი ქალი, რო­მელ­მაც სა­კუ­თა­რი თა­ვის ფასი კარ­გად იცის. ქალ ლომს შე­უძ­ლია ქა­რიშ­ხა­ლი­ვით მძვინ­ვა­რებ­დეს და თავს აჩ­ვე­ნებ­დეს ისე რბი­ლად, რო­გორც ჟე­ლეა.

  მერ­წყუ­ლი
  არას­დროს იცი რას უნდა ელო­დო მერ­წყუ­ლის ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლის­გან. მას შე­უძ­ლია სა­სი­ა­მოვ­ნოდ გე­სა­უბ­როთ, ერთ სა­ათ­ში კი აღარც კი ახ­სოვ­დეთ. ის ძა­ლი­ან არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი, ტემ­პე­რა­მენ­ტი­ა­ნი და მსუ­ბუ­ქი ნა­ტუ­რაა. არა­ფერს აკე­თებს ისე, რო­გორც ყვე­ლა. მერ­წყუ­ლი ეკუთ­ვნის სამ­ყა­როს და ამა­ვე დროს - არა­ვის. ქალი მერ­წყუ­ლი და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი, ოპ­ტი­მის­ტი, სა­სი­ა­მოვ­ნო და მი­უწ­ვდო­მე­ლია. ის "წი­წა­კი­ა­ნი ქალი", ნე­ბის­მი­ე­რი მა­მა­კა­ცის ოც­ნე­ბა, თა­ვი­სუ­ფა­ლი ჩი­ტია, შე­უძ­ლია სხვე­ბის გა­ო­ცე­ბა და წა­მი­ე­რად აორ­თქლე­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  408 ნახვა
  1-04-2020, 02:10