GOGA.TV
სამი ყველაზე გულჩვილი ზოდიაქოს ნიშანი
 • სამი ყველაზე გულჩვილი ზოდიაქოს ნიშანი

  რო­გორ გგო­ნი­ათ, მიმ­ტე­ვებ­ლო­ბა ხა­სი­ა­თის და­დე­ბი­თი თვი­სე­ბაა თუ ზედ­მე­ტი სი­სუს­ტე, რო­მელ­საც კარ­გი არა­ფე­რი მო­აქვს ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში? ეზო­თე­რუ­ლად წყე­ნის დაგ­რო­ვე­ბა და შუ­რის­ძი­ე­ბის სურ­ვი­ლი არა­სო­დე­საა გა­მარ­თლე­ბუ­ლი. იმი­ტომ რომ, ბოღ­მა არა­თუ სა­სი­ცო­ცხლო წლებს ამოკ­ლებს, არა­მედ იწ­ვევს გარ­კვე­ულ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბას, რო­მე­ლიც ზუს­ტად რომ დაგ­რო­ვი­ლი და გა­მო­უთ­ქმე­ლი წყე­ნის შე­დე­გია. ამი­ტომ მიმ­ტე­ვებ­ლო­ბა და ზო­გა­დად, ემო­ცი­ე­ბის თა­ვი­სუფ­ლად გა­მო­ხატ­ვის ნიჭი ყო­ველ­თვის გა­ცი­ლე­ბით უფრო მომ­გე­ბი­ა­ნი სვლაა ადა­მი­ა­ნის­თვის, ვიდ­რე უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის გულ­ში ჩაკ­ვლა ან სუ­ლაც შუ­რის­ძი­ე­ბის სურ­ვი­ლი.

  დღეს გვინ­და სამ ყვე­ლა­ზე გულ­ჩვილ და ემო­ცი­ურ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე გე­სა­უბ­როთ. ეს ის ხალ­ხია, ვი­საც მარ­ტი­ვად გა­მოს­დის პა­ტი­ე­ბა და ხში­რად სტკი­ვა სხვე­ბის სატ­კი­ვა­რი ისე, რო­გორც სა­კუ­თა­რი თა­ვის...

  კურო - ერთი შე­ხედ­ვით ალ­ბათ უე­მო­ციო და ინერ­ტუ­ლი ტიპი გგო­ნი­ათ, რო­მელ­საც სა­ერ­თოდ არ გა­აჩ­ნია გრძნო­ბე­ბის სა­ჯა­როდ გა­მო­ხატ­ვის და აფი­ში­რე­ბის უნა­რი. კურო მშვი­დი და გა­წო­ნა­სო­რე­ბუ­ლია, არ უყ­ვარს ზედ­მე­ტი აყალ­მა­ყა­ლი. თუმ­ცა, გუ­ლის სიღ­რმე­ში ეს ხალ­ხი სა­შინ­ლად პო­ე­ტუ­რი და რო­მან­ტი­კუ­ლია. ბევ­რი მათ­გა­ნი ჩუმ-ჩუ­მად უყუ­რებს სენ­ტი­მენ­ტა­ლურ სე­რი­ა­ლებს და სხვე­ბის გა­სა­ჭი­რის მი­მარ­თაც არ არი­ან გულ­გრი­ლე­ბი. კუ­რო­ებს არ უყ­ვართ ემო­ცი­ე­ბის სა­ჯა­როდ გა­მომ­ჟღავ­ნე­ბა, სა­მა­გი­ე­როდ, მისი გუ­ლის აჩუ­ყე­ბა თუ შე­ძე­ლით (რაც საკ­მა­ოდ მარ­ტი­ვია) შე­საძ­ლე­ბე­ლია მისი სა­ხით კარ­გი მფარ­ვე­ლი და მე­გო­ბა­რი შე­ი­ძი­ნოთ თა­ნაც დიდი დრო­ით.

  სას­წო­რი - მშვი­დო­ბის­მოყ­ვა­რე, კე­თილ­მო­სურ­ნე და ეს­თე­ტი ხალ­ხია. მათ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ის, რომ ადა­მი­ა­ნებს შო­რი­საც სუ­ფევ­დეს სი­კე­თე და სიყ­ვა­რუ­ლი. სას­წო­რე­ბი გულ­ჩვი­ლე­ბი და სით­ბოს მოყ­ვა­რუ­ლე­ბი არი­ან. ბევ­რი მათ­გა­ნი იმ­დე­ნად ვერ იტანს უხე­შო­ბას და აყალ­მა­ყალს, რომ მზა­დაა თუნ­დაც შუ­ა­მავ­ლის როლი ითა­მა­შოს გა­დამ­ტე­რე­ბუ­ლი მხა­რე­ე­ბის და­ზა­ვე­ბის საქ­მე­ში. მისი გუ­ლის აჩუ­ყე­ბა კარგ ლექსს, ლა­მაზ ნა­ხატს ან კი­ნო­შე­დევ­რებს შე­უძ­ლია. იგი ხში­რად ტი­რის სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ის­ტო­რი­ებ­ზეც.

  თევ­ზე­ბი - ყვე­ლა­ზე გულ­სა­თუ­თი და "მტი­რა­ლაა" ჩა­მოთ­ვლილ სა­მე­ულს შო­რის. თევ­ზე­ბის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს გა­სა­ო­ცა­რი ინ­ტუ­ი­ცია და ში­ნა­გა­ნი ჰუ­მა­ნიზ­მი ახა­სი­ა­თებს. ისი­ნი მარ­ტი­ვად ხვდე­ბი­ან სხვა ადა­მი­ა­ნე­ბის გუ­ლის­ნა­დებს და ემო­ცი­ურ დო­ნე­ზე ისე­ვე სტკი­ვათ სხვი­სი ტკი­ვი­ლი, რო­გორც თა­ვი­სი. ბევ­რი თევ­ზი მზა­დაა ხელი გა­უ­წო­დოს გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლებს, ისე რომ არც კი გა­და­ა­მოწ­მოს მათი პრობ­ლე­მე­ბის რე­ა­ლუ­რო­ბა. ზუს­ტად ამ მი­ზე­ზი­თაა, რომ ხში­რად გა­ცი­ლე­ბით უფრო გაქ­ნი­ლი და გამ­ჭრი­ა­ხი არამ­ზა­დე­ბი სარ­გებ­ლო­ბენ მათი სი­სუს­ტით.

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  395 ნახვა
  14-04-2020, 02:02