GOGA.TV
youtube
3
რამდენ ხანს ეყვარებით ქალს? - შეგიძლიათ გაიგოთ მისი ზოდიაქოს ნიშნით
 • რამდენ ხანს ეყვარებით ქალს? - შეგიძლიათ გაიგოთ მისი ზოდიაქოს ნიშნით

  მა­მა­კა­ცებს რომ ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ, ქა­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლიც ხში­რად სცო­დავს ერ­თგუ­ლე­ბი­სა და სტა­ბი­ლუ­რო­ბის კუ­თხით, როცა საქ­მე სიყ­ვა­რულ­სა და სე­რი­ო­ზულ ურ­თი­ერ­თო­ბას ეხე­ბა. უბ­რა­ლოდ სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ამ ყვე­ლაფ­რის და­მალ­ვას და შე­ლა­მა­ზე­ბას გა­ცი­ლე­ბით უფრო ოს­ტა­ტუ­რად ახერ­ხე­ბენ ვიდ­რე კა­ცე­ბი. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ერ­თგუ­ლე­ბის უნა­რი ისე­ვე რო­გორც სხვა სა­ხა­სი­ა­თო შტრი­ხე­ბი, ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნი­სა და მისი მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტე­ბის დამ­სა­ხუ­რე­ბაა. ამი­ტომ დღეს ზუს­ტად იმ თე­მა­ზე ვსა­უბ­რობთ, მა­ინც რამ­დენ ხანს ძლებს ამა თუ იმ ქა­ლის სიყ­ვა­რუ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით.

  ვერ­ძი - მხურ­ვა­ლე სიყ­ვა­რუ­ლი შე­უძ­ლია, ოღონდ ყვე­ლა­ფე­რი უნდა დღეს და ახ­ლა­ვე. უყ­ვარს ბევ­რჯერ და თავ­და­ვი­წყე­ბით.

  კურო - სტა­ბი­ლუ­რი ქა­ლია და ითხოვს სტა­ბი­ლუ­რო­ბას. თუმ­ცა შე­საძ­ლოა, მა­მა­კა­ცი მხო­ლოდ ფი­ზი­კუ­რა­დაც მო­ე­წო­ნოს და გა­ა­ბას ურ­თი­ერ­თო­ბა. უყ­ვარს რამ­დენ­ჯერ­მე და საკ­მა­ოდ ხან­გრძლი­ვი ვა­დით.

  ტყუ­პი - ცვა­ლე­ბა­დი და პო­ლი­გა­მი­უ­რი ქალი და ამას არც უარ­ყოფს. მისი ერ­თგუ­ლე­ბის იმე­დი მხო­ლოდ ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო, გა­ნათ­ლე­ბულ და მრა­ვალ­მხრივ კაცს უნდა ჰქონ­დეს ისიც, მენ­ტა­ლუ­რად. უყ­ვარს უთ­ვა­ლავ­ჯერ, ხში­რად ორი ან სამი კვი­რით.

  კირჩხი­ბი - მას­ზეა ნათ­ქვა­მი, რომ სიყ­ვა­რუ­ლი შე­უძ­ლია "კუ­ბოს კა­რამ­დე". ემო­ცი­უ­რი მი­ჯაჭ­ვუ­ლო­ბის გამო მა­მა­კა­ცი ხში­რად მთე­ლი სი­ცო­ცხლის მან­ძილ­ზეც კი უყ­ვარს, ზოგ­ჯერ უპა­სუ­ხოდ.

  ლომი - ამა­ყი და თავ­მოყ­ვა­რე ქა­ლია, მაგ­რამ უსიყ­ვა­რუ­ლოდ ისე­ვე ვერ ძლებს, რო­გორც უწყლოდ თევ­ზი. უფრო ხში­რად უფ­ლე­ბას აძ­ლევს რომ უყ­ვარ­დეთ, ეს გა­ცი­ლე­ბით დიდ ბედ­ნი­ე­რე­ბას ანი­ჭებს მას. მის ცხოვ­რე­ბა­ში ხში­რია ხმა­უ­რი­ა­ნი რო­მა­ნე­ბი.

  ქალ­წუ­ლი - ხა­რის­ხი ყო­ველ­თვის ურ­ჩევ­ნია რა­ო­დე­ნო­ბას. ამი­ტომ თუკი მა­ინც უყ­ვარს, უყ­ვარს გო­ნე­ბით ან უკე­თეს შემ­თხვე­ვა­ში აბ­სო­ლუ­ტუ­რად გა­აზ­რე­ბუ­ლად. იშ­ვი­ა­თად და ხან­გრძლი­ვი ვა­დით უყ­ვარ­დე­ბა ვინ­მე.

  სას­წო­რი - სიყ­ვა­რულ­ზე შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი ქა­ლია. მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია გვერ­დით პარტნი­ო­რი. უყ­ვარს ძა­ლი­ან ხში­რად, თუმ­ცა მოკ­ლე ვა­დით და რო­მან­ტი­კუ­ლად.

  მო­რი­ე­ლი - მას შე­უძ­ლია უყ­ვარ­დეს ერთხელ და სა­მუ­და­მოდ, ან სძულ­დეს მთე­ლი სი­ცო­ცხლის მან­ძილ­ზე. მო­რი­ე­ლი სიყ­ვა­რულ­ში მაქ­სი­მა­ლის­ტია. უყ­ვარს იშ­ვი­ა­თად და მთე­ლი გუ­ლით.

  მშვილ­დო­სა­ნი - მომ­ხიბ­ვლე­ლი, მაგ­რამ ერ­თობ არას­ტა­ბი­ლუ­რი ქა­ლია. უყ­ვარს მა­ნამ სა­ნამ მა­მა­კა­ცი მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სოა. ამას­თა­ნა­ვე, ღრმად სწამს, რომ ეს სიყ­ვა­რუ­ლია "ერ­თა­დერ­თი და უკა­ნას­კნე­ლი". უყ­ვარს უთ­ვა­ლავ­ჯერ.

  თხის რქა - ცივი გო­ნე­ბა, რო­მე­ლიც ამ ქალს ახა­სი­ა­თებს, არა­სო­დეს მის­ცემს უფ­ლე­ბას შე­იყ­ვა­როს უღირ­სი. და რად­გა­ნაც ღირ­სე­უ­ლი კა­ცე­ბი პლა­ნე­ტა­ზე თით­ზე ჩა­მო­სათ­ვლე­ლი რა­ო­დე­ნო­ბით დარ­ჩა, თხის რქას ისღა დარ­ჩე­ნია, უყ­ვარ­დეს ერთხელ და სა­მუ­და­მოდ თუკი შეხ­ვდა ასეთს.

  მერ­წყუ­ლი - თავ­ქა­რი­ა­ნი ქა­ლია, სიყ­ვა­რუ­ლის მი­სე­უ­ლი გა­გე­ბა უფრო მე­გობ­რო­ბას ეფუძ­ნე­ბა. ამი­ტომ თავს უფ­ლე­ბას აძ­ლევს ბევ­რჯერ უყ­ვარ­დეს და ხში­რად ისე­თი ადა­მი­ა­ნიც, ვისი სიყ­ვა­რუ­ლიც სა­ერ­თოდ არ შე­იძ­ლე­ბა.

  თევ­ზე­ბი - რო­მან­ტი­კუ­ლი და მე­ოც­ნე­ბეა, ხში­რად ისე­თი კაცი უყ­ვარს, რო­მე­ლიც სა­ერ­თოდ არ იმ­სა­ხუ­რებს ამას. მისი რო­მა­ნე­ბი ცო­ტა­თი ტრა­გი­კუ­ლი და ემო­ცი­უ­რია. უყ­ვარს არ­ცთუ ხში­რად, მაგ­რამ მთე­ლი დრა­მა­ტიზ­მით.

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  305 ნახვა
  15-04-2020, 02:01