GOGA.TV
ვერძი, ლომი, მშვილდოსანი - რა ელით მაისში სიყვარულში და ფინანსურ ასპარეზზე ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენელებს
 • ვერძი, ლომი, მშვილდოსანი - რა ელით მაისში სიყვარულში და ფინანსურ ასპარეზზე ცეცხლის სტიქიის წარმომადგენელებს

  მა­ი­სის სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და ფუ­ლა­დი პროგ­ნო­ზი ცე­ცხლის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლე­ბის­თვის (ვერ­ძი, ლომი, მშვილ­დო­სა­ნი)

  ვერ­ძი
  თუ მარ­ტო­ხე­ლა ხართ და ურ­თი­ერ­თო­ბის და­წყე­ბა გსურთ, თვის და­სა­წყის­ში უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. ნაკ­ლე­ბი იფიქ­რეთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის წარ­სულ უსი­ა­მოვ­ნე­ბებ­ზე. აქ­ტი­უ­რად იმოქ­მე­დეთ, რომ გა­იმ­რა­ვალ­ფე­როვ­ნოთ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა.
  თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში ფუ­ლის შე­მო­დი­ნე­ბა შე­გიმ­ცირ­დე­ბათ. ახა­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის გა­ფორ­მე­ბი­სას იყა­ვით მაქ­სი­მა­ლუ­რად დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი. ადა­მი­ანს შე­იძ­ლე­ბა არ სურ­დეს თქვე­ნი მო­ტყუ­ე­ბა, მაგ­რამ შე­იძ­ლე­ბა თა­ვა­დაც სი­ტუ­ა­ცი­ის მსხვერ­პი გახ­დეს.

  ლომი
  თქვენ ზუს­ტად გინ­დათ იცო­დეთ, რას გრძნობთ თა­ვად და რა სურს ადა­მი­ანს თქვე­გან. თუ მიხ­ვდე­ბით, რომ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში რა­ღაც არ გაკ­მა­ყოფ­ლებთ, კავ­შირს მარ­ტი­ვად გა­წყვი­ტავთ. მარ­ტო­ხე­ლე­ბი ასე­თე­ბად დარ­ჩე­ბი­ან, რად­გან მა­ის­ში სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან თავს ბედ­ნი­ე­რად ვერ იგ­რძნო­ბენ.
  თვის და­სა­წყის­ში შე­იძ­ლე­ბა სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოთ, რო­მე­ლიც ფი­ნან­სურ და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბას მო­გი­ტანთ. აი, მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში არ გა­სეს­ხოთ ფული, ნა­თე­სა­ვებ­ზე კი.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  ის ურ­თი­ერ­თო­ბა, რო­მე­ლიც მა­ი­სის და­სა­წყის­ში და­ი­წყე­ბა, გან­ვი­თარ­დე­ბა და გამ­ყარ­დე­ბა. ზო­გი­ერ­თი კი ქორ­წი­ნე­ბი­თაც დას­რულ­დე­ბა. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში თუ ზედ­მე­ტად იქ­ნე­ბით ჩა­ციკ­ლუ­ლი სა­კუ­თარ გან­ცდებ­ზე, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­გი­ფუჭ­დე­ბათ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო და­უთ­მეთ შვი­ლებ­სა და მე­უღ­ლეს. სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის გამო ნუ იკა­მა­თებთ პარტნი­ორ­თან. ეცა­დეთ, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს არ შე­უ­ზღუ­დოთ თა­ვი­სუფ­ლე­ბა.
  მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ფი­ნან­სუ­რი კრი­ზი­სი არ გე­ლით, და­მა­ტე­ბი­თი შე­მო­სავ­ლის წყა­რო­ზე უარს ნუ იტყვით. თა­ნაც, გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, რომ მა­ი­სი ოჯა­ხუ­რი ხარ­ჯი მო­ი­მა­ტებს.

  მა­ი­სის სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი მი­წის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლე­ბის­თვის - რა ელით კუ­როს, ქალ­წულ­სა და თხის რქას
  მა­ი­სის სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი კირჩხი­ბის, მო­რი­ე­ლი­სა და თევ­ზე­ბის­თვის


  წყარო: ambebi.ge/astrology
  566 ნახვა
  16-04-2020, 03:00