GOGA.TV
youtube
3
რა ელით მაისში ტყუპს, სასწორსა და მერწყულს - მომავალი თვის სასიყვარულო და ფინანსური პროგნოზი
 • რა ელით მაისში ტყუპს, სასწორსა და მერწყულს - მომავალი თვის სასიყვარულო და ფინანსური პროგნოზი

  მა­ი­სის სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი ჰა­ე­რის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლე­ბის­თვის (ტყუ­პი, სას­წო­რი, მერ­წყუ­ლი)

  ტყუ­პი
  სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში წარ­მოქ­მნი­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბის გამო თუ მხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავს და­ა­და­ნა­შა­უ­ლებთ, თქვე­ნი თვით­შე­ფა­სე­ბა და­ე­ცე­მა. შე­იძ­ლე­ბა პარტნი­ო­რის­გან უფრო მე­ტად მო­გინ­დეთ სიყ­ვა­რუ­ლის დამ­ტკი­ცე­ბა, უფრო მომ­თხოვ­ნი იყოთ მის მი­მართ, რომ მო­გაქ­ცი­ოთ ყუ­რა­დღე­ბა. ერთი მხრივ, ბედ­ნი­ე­რი იქ­ნე­ბით თა­ვი­სუფ­ლე­ბით და მე­ო­რე მხრივ, პა­ნი­კა­ში ჩა­ვარ­დე­ბით, თუ პარტნი­ო­რი რე­ა­ლუ­რად მი­გა­ტო­ვებთ.
  ფი­ნან­სურ სფე­რო­ში სტა­ბი­ლუ­რო­ბას შე­ი­ნარ­ჩუ­ნებთ თუ სწო­რად შეძ­ლებთ ბი­უ­ჯე­ტის გა­და­ნა­წი­ლე­ბას. პრო­ექ­ტე­ბი, რომ­ლებ­საც მა­ის­ში და­ას­რუ­ლებთ, კარგ ფულს მო­გი­ტანთ. შე­იძ­ლე­ბა თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში ძვე­ლი ვა­ლიც კი და­იბ­რუ­ნოთ.

  სას­წო­რი
  პარტნი­ორ­თან და­შო­რე­ბა და ცოტა ხნით (თუ სა­მუ­და­მოდ არა) მარ­ტოდ დარ­ჩე­ნა მო­გინ­დე­ბათ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი ვერ გი­გებთ და შე­იძ­ლე­ბა მა­ი­სი და­გეგ­მი­ლი ქორ­წი­ნე­ბი­სა და ურ­თი­ერ­თო­ბის­თვის მე­ტად რთუ­ლი გა­მოდ­გეს. მე­ო­რე მხრივ კი, სას­წო­რებს ჰა­ე­რი­ვით სჭირ­დე­ბათ მე­უღ­ლის თა­ნად­გო­მა, მისი მხარ­და­ჭე­რა.
  ფული ერთ-ერთი ის სა­კი­თხია, რო­მე­ლიც სი­ა­მოვ­ნე­ბას გა­ნი­ჭებთ. შე­იძ­ლე­ბა ფული მი­ი­ღოთ ძვე­ლი პრო­ექ­ტე­ბის­გა­ნაც.

  მერ­წყუ­ლი
  მა­ის­ში ვე­ნე­რა თქვე­ნი გარ­თო­ბის, შე­მოქ­მე­დე­ბის, შვი­ლე­ბი­სა და სექ­სის სახ­ლში აღ­მოჩ­ნდე­ბა. ეს კარ­გი პო­ზი­ცი­აა, მაგ­რამ შე­იძ­ლე­ბა თქვენ­თვის და­მამ­ცი­რე­ბელ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აღ­მოჩ­ნდეთ. ნუ აჩ­ქარ­დე­ბით, შემ­თხვე­ვი­თი პარტნი­ო­რის არ­ჩე­ვი­სას. თუ უკვე ხართ ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში, ერ­თად მო­ი­ფიქ­რეთ დროს ტა­რე­ბის გეგ­მა. ეს კი­დევ უფრო და­გა­ახ­ლო­ებთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ შვი­ლე­ბის გვერ­დით, გა­მო­ნა­ხეთ მათ­თან სა­ერ­თო ენა.
  ფულს სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ზე, გარ­თო­ბა­ზე და­ხარ­ჯავთ. ეცა­დეთ, ისე იმოქ­მე­დოთ, რომ თვის ბო­ლოს ხურ­დე­ბის თვლამ არ მო­გი­წი­ოთ.

  ვერ­ძი, ლომი, მშვილ­დო­სა­ნი - რა ელით მა­ის­ში სიყ­ვა­რულ­ში და ფი­ნან­სურ ას­პა­რეზ­ზე ცე­ცხლის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლებს
  მა­ი­სის სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი მი­წის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლე­ბის­თვის - რა ელით კუ­როს, ქალ­წულ­სა და თხის რქას
  მა­ი­სის სა­სიყ­ვა­რუ­ლო და ფი­ნან­სუ­რი პროგ­ნო­ზი კირჩხი­ბის, მო­რი­ე­ლი­სა და თევ­ზე­ბის­თვის

  წყარო: ambebi.ge/astrology
  373 ნახვა
  17-04-2020, 03:33