GOGA.TV
youtube
3
რომელი ფრაზით შეიძლება მოუკლათ გული ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ადამიანს
 • რომელი ფრაზით შეიძლება მოუკლათ გული ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშნით დაბადებულ ადამიანს

  ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი და უნი­კა­ლუ­რი ინ­დი­ვი­დია, გა­ნურ­ჩევ­ლად ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნი­სა. თუმ­ცა, ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მას მა­ინც გა­აჩ­ნია კონ­კრე­ტუ­ლი "მტკივ­ნე­უ­ლი" ად­გი­ლე­ბი და არ­სე­ბობს აკ­რძა­ლუ­ლი ფრა­ზე­ბი, რო­მე­ლიც ამა თუ იმ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულს არა­სო­დეს არ უნდა უთხრათ.

  ვერ­ძი - "დამ­შვიდ­დი" - რო­გორც წესი, მცდე­ლო­ბა სიმ­შვი­დის­კენ მო­უ­წო­დო ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ცე­ცხლო­ვან ადა­მი­ანს, ყო­ველ­თვის სა­პი­რის­პი­რო შე­დე­გით სრულ­დე­ბა.

  კურო - "ნუ ზო­ზი­ნებ" - კუ­რო­ებს სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბის რიტ­მი გა­აჩ­ნი­ათ. ამი­ტომ მცდე­ლო­ბას ვინ­მემ ააჩ­ქა­როს, კუ­როს წყო­ბი­დან გა­მოყ­ვა­ნა შე­უძ­ლია.

  ტყუ­პი - "რე­ებს ბო­დავ" - ტყუ­პი ყვე­ლა­ზე გამ­ჭრი­ა­ხი და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი ნი­შა­ნია. ამი­ტომ მის ნათ­ქვამ­ში ეჭ­ვის შე­ტა­ნას გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის მხრი­დან იგი ყო­ველ­თვის მტკივ­ნე­უ­ლად აღიქ­ვამს.

  კირჩხი­ბი - "თავს ნუ მა­ბეზ­რებ" - კირჩხი­ბე­ბი ყვე­ლა­ზე მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და მზრუნ­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან მთელ გა­ლაქ­ტი­კა­ში. მაგ­რამ ღმერ­თმა ნუ ქნას, თქვენ მათი ზრუნ­ვა მოგ­ბეზ­რდეთ.

  ლომი - "რა­ღაც ფორ­მა­ში არ ხარ" - ლო­მის­თვის სა­კუ­თა­რი იმი­ჯი ღირ­სე­ბი­სა და პა­ტი­ვის სა­კი­თხია. ამი­ტომ არა­სო­დეს შე­ი­ტა­ნოთ ეჭვი ამ ას­პექ­ტში მით უმე­ტეს, მისი თან­დას­წრე­ბით.

  ქალ­წუ­ლი - "გა­ვა­კე­თებ ხვალ, ზეგ, მა­ზეგ" - ქალ­წუ­ლი მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი და პუნ­ქტუ­ა­ლუ­რი ნი­შა­ნია. თუ რა­მეს დაჰ­პირ­დით კე­თი­ლი ინე­ბეთ და შე­ას­რუ­ლეთ.

  სას­წო­რი - "ჩა­მო­ყა­ლიბ­დი რა გინ­და" - დიახ სას­წო­რი მერ­ყე­ვია და ამას გუ­ლის სიღმრე­ში აღი­ა­რებს. თუმ­ცა, ნე­ბის­მი­ე­რი მცდე­ლო­ბა მას გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა ძა­ლით მი­ა­ღე­ბი­ნოთ კრა­ხით დას­რულ­დე­ბა.

  მო­რი­ე­ლი - "აი ჩემი ყო­ფი­ლი..." - მო­რი­ელ­ზე ეჭ­ვი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნი ამ­ქვეყ­ნად ძნე­ლად თუ მო­ი­ძებ­ნე­ბა. ჰოდა, ყო­ფი­ლებ­ზე სა­უ­ბა­რი ეს ის თე­მაა, რო­მელ­საც ტაბუ უნდა და­ა­დოთ მისი თან­დას­წრე­ბით, თა­ნაც სა­მუ­და­მოდ.

  მშვილ­დო­სა­ნი - "შენ მა­ტყუ­ა­რა ხარ" - მშვილ­დო­სა­ნი ყვე­ლა­ზე უფრო სი­მარ­თლის­მოყ­ვა­რე და პირ­ში მთქმე­ლი ადა­მი­ა­ნია. ამი­ტომ ამ­ქვეყ­ნად მის­თვის ყვე­ლა­ზე დიდი ტრა­გე­დი­აა, თუ ვინ­მე მა­ტყუ­ა­რო­ბას დას­წა­მებს მას.

  თხის რქა - "ჩემს მშობ­ლებს არ მოს­წონ­ხარ" - თხის რქა სა­ოც­რად დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნია. ყო­ველ­თვის ცდი­ლობს სა­ნი­მუ­შო იყოს მით უმე­ტეს ასა­კით უფ­რო­სი ადა­მი­ა­ნე­ბის თვალ­ში. ამი­ტომ თქვე­ნი მშობ­ლე­ბის მხრი­დან ან­ტი­პა­თია მის გულს დიდ დარ­ტყმას მი­ა­ყე­ნებს.

  მერ­წყუ­ლი - "დე­და­შე­ნის ასლი ხარ" - მერ­წყუ­ლი ამ­ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ზე დიდი ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლის­ტია. ამი­ტომ სა­შინ­ლად ვერ იტანს, როცა ვინ­მე სხვას ადა­რებს მას.

  თევ­ზე­ბი - "მუდ­მი­ვად პრობ­ლე­მე­ბი რო­გორ გაქვს" - თევ­ზე­ბის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ­მა თა­ვა­დაც კარ­გად იცის, რომ სა­შინ­ლად ემო­ცი­უ­რია, მაგ­რამ იმის შეხ­სე­ნე­ბა რა­ო­დენ უსუ­სუ­რად გრძნობს ხან­და­ხან თავს, თევ­ზებს ცხოვ­რე­ბას უშ­ხა­მავს.

  35 ფრა­ზა, რო­მე­ლიც სიმ­შვი­დის მო­პო­ვე­ბა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ
  ქა­ლის 7 ფრა­ზა, რომ­ლის გა­გო­ნე­ბა­ზეც ყვე­ლა მა­მა­კა­ცი "დნე­ბა"
  "ყვე­ლა­ფე­რი, რაც გინ­და იყო, უკვე ხარ" - რუ­მის 25 ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი გაკ­ვე­თი­ლი, რომ­ლი­თაც ცხოვ­რე­ბას შეც­ვლით


  წყარო: ambebi.ge/astrology
  290 ნახვა
  22-04-2020, 02:21