GOGA.TV
youtube
3
ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებიც ერთხელ მაინც მოჰყვებიან ავარიაში მთელი ცხოვრების განმავლობაში
 • ზოდიაქოს ნიშნები, რომლებიც ერთხელ მაინც მოჰყვებიან ავარიაში მთელი ცხოვრების განმავლობაში

  ხში­რად ავა­რი­ებს მხო­ლოდ ვარ­სკვლავ­თა გან­ლა­გე­ბა როდი გან­სა­ზღვრავს, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ფაქ­ტო­რია ადა­მი­ან­თა ხა­სი­ა­თი. სწო­რედ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­თა თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბე­ბი გა­ნა­პი­რო­ბებს, რო­გორ მარ­თა­ვენ ისი­ნი სა­ჭეს და რო­გორ მოქ­მე­დე­ბენ კრი­ტი­კულ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში აღ­მო­ჩე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში. რის­კის, სის­წრა­ფი­სა და თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის სიყ­ვა­რუ­ლის გამო, არ­სე­ბობს 5 ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი, რო­მე­ლიც ერთხელ მა­ინც მოჰ­ყვე­ბა ავა­რი­ა­ში:

  ვერ­ძი
  ვერძს რის­კის გა­რე­შე ცხოვ­რე­ბა ვერ წარ­მო­უდ­გე­ნია, ამი­ტომ იქ მო­უხ­ვევს მა­ღა­ლი სიჩ­ქა­რით, სა­დაც სხვა - ვე­რას­დროს გა­ბე­დავს. მას ყვე­ლა­ფერ­ში პირ­ვე­ლო­ბა უნდა, ამი­ტომ თუ ტრა­სა­ზე ვინ­მე გა­მო­იწ­ვევს, ნამ­დვი­ლი რბო­ლა გა­ი­მარ­თე­ბა, შე­დე­გებ­ზე კი ვერ­ძი პა­სუხს ნამ­დვი­ლად ვერ აგებს. სა­ნამ გზას მი­ა­ჭერს, არც და­ფიქ­რე­ბა იმა­ზე, რომ შე­საძ­ლოა შე­ჯიბ­რი სა­ვა­ლა­ლოდ დამ­თავ­რდეს.

  ტყუ­პე­ბი
  ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს ვერ წარ­მო­უდ­გე­ნი­ათ ცხოვ­რე­ბა თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის გა­რე­შე, მათ მოს­წონთ სიჩ­ქა­რე, დი­ნა­მი­კა და ბეწ­ვის ხიდ­ზე გავ­ლა. ნათ­ქვა­მია",კოკა წყალს სულ არ მო­ი­ტან­სო", შე­საძ­ლოა ტყუპს ბედ­მა გა­უ­ღი­მოს ცხრა­ჯერ, მაგ­რამ მე­ა­თე­ჯერ უმტყუ­ნოს.

  ლომი
  ლომს ხომ ყუ­რა­დღე­ბის ცენრ­ში უყ­ვარს ყოფ­ნა?! სწო­რედ ამ მო­ტი­ვით და­ი­პყრობს ტრა­სას! გი­ჟი­ვით გა­აქ­რო­ლებს მან­ქა­ნას და მას­ში მსხდო­მებს ში­შის­გან აა­კივ­ლებს, სა­მა­გი­ე­როდ, ამ ადა­მი­ა­ნებს არა­რას­დროს და­ა­ვი­წყდე­ბათ, რო­გორ გა­ერ­თნენ ლომ­თან ერ­თად, თუ - რა თქმა უნდა - ცო­ცხლე­ბი დარ­ჩე­ბი­ან.

  თხის რქა
  ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს მოს­წონთ, როცა ადა­მი­ა­ნე­ბი შუ­რით უმ­ზე­რენ მათ მან­ქა­ნას. წარ­მო­იდ­გი­ნეთ, რამ­ხე­ლა შრო­მა გას­წია თხის რქამ თან­ხის და­საგ­რო­ვებ­ლად! ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი შანსს არ უშ­ვე­ბენ ხე­ლი­დან, რომ ყვე­ლას და­ა­ნა­ხონ, რო­გო­რი მა­გა­რია მათი ავ­ტო­მო­ბი­ლი - სწრა­ფი, ლა­მა­ზი, კომ­ფორ­ტუ­ლი, რთუ­ლად ხელ­მი­საწ­ვდო­მი. თხის რქებს მოს­წონთ "დრიფ­ტა­ო­ბა", ხში­რად მო­ნა­წი­ლე­ო­ბენ რალ­ში. შე­საძ­ლოა სწო­რედ "დრიფ­ტის" დროს

  და­შავ­დნენ ან მა­შინ, როცა ვინ­მეს უმ­ტკი­ცე­ბენ, ჩემი (პი­რო­ბი­თად) "მერ­სე­დე­სი" უკე­თე­სია და გა­გას­წრე­ბო.

  მერ­წყუ­ლი
  სა­ჭეს­თან მჯდარ მერ­წყულს უეც­რად შე­საძ­ლოა გი­ჟუ­რი იდეა მო­უ­ვი­დეს თავ­ში, მა­გა­ლი­თად: "ამ ორ ავ­ტო­ბუსს შო­რის გავ­ძვრე­ბი?!" "მდი­ნა­რე­ში რომ გა­და­ვეშ­ვა, მან­ქა­ნა რამ­დენ­ხანს იტივ­ტი­ვებს?" "ხომ არ წა­ვუ­ძი­ნო? ია­როს ამან თა­ვის­თვის, მი­ანც შე­უძ­ლია!" ოდეს­მე მისი ექპე­რი­მენ­ტი არ გა­ა­მარ­თლებს და ავა­რი­ას გა­მო­იწ­ვევს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  294 ნახვა
  25-04-2020, 03:22