GOGA.TV
3 ქალი, რომელიც ყველაზე კარგად ფლობს ფლირტის ხელოვნებას და ნებისმიერ კაცს გამოიჭერს
 • 3 ქალი, რომელიც ყველაზე კარგად ფლობს ფლირტის ხელოვნებას და ნებისმიერ კაცს გამოიჭერს

  ყვე­ლა ქალი რო­დია და­ჯი­ლო­დე­ბუ­ლი "ნი­ჭით" ოს­ტა­ტუ­რად ეფ­ლირ­ტა­ოს მა­მა­კაცს. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ამ მხრივ სამი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნია გა­მორ­ჩე­უ­ლი:

  სას­წო­რი - ის ჭეშ­მა­რი­ტი "ვე­ნე­რას შვი­ლია", ფო­სო­ე­ბით ლო­ყებ­ზე, რო­მე­ლიც ულა­მა­ზე­სი ღი­მი­ლის დროს უჩ­ნდე­ბა ხოლ­მე. სულ რომ არა­ფე­რი, ამ ჩა­ჩხვლე­ტი­ლი ლო­ყე­ბით მო­ა­ხერ­ხებს იგი მა­მა­კა­ცის­თვის თავ­ბრუს დახ­ვე­ვას. თუმ­ცა, სას­წორ ქალს გარ­და ვი­ზუ­ა­ლუ­რი მომ­ხიბ­ვლე­ლო­ბი­სა, გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი ში­ნა­გა­ნი შარ­მი და ქა­ლუ­რო­ბა გა­აჩ­ნია, რის ხარ­ჯზეც ძლი­ე­რი სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი მის გვერ­დით თავს სა­ჭი­როდ და ფუნ­ქცი­უ­რად გრძნო­ბენ. იგი არა­სო­დეს იღებს ინი­ცი­ა­ტი­ვას სა­კუ­თარ თავ­ზე და ყო­ველ­თვის შე­უძ­ლია დო­მი­ნან­ტის როლი სი­ა­მოვ­ნე­ბით გა­და­უ­ლო­ცოს კაცს. ეს ალ­ბათ ყვე­ლა­ზე დიდი "კო­ზი­რია" ამ ქა­ლის ხელ­ში, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ მის ამ საქ­ცი­ელ­ში ტაქ­ტი­კუ­რი სვლე­ბი მო­ი­აზ­რე­ბა სა­მო­მავ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­ცი­ლე­ბით უფრო ღრმა ფა­ზა­ში გა­და­საყ­ვა­ნად. თუმ­ცა, მა­მა­კა­ცი, რაღა თქმა უნდა, ვერ ხვდე­ბა ამას.

  ლომი - მისი არ­შემ­ჩნე­ვა ფაქ­ტობ­რი­ვად შე­უძ­ლე­ბე­ლია. არ აქვს მნიშ­ვნე­ლო­ბა ბუ­ნე­ბამ იგი უზა­დო ნაკ­ვთე­ბით და­ა­ჯილ­დო­ვა თუ სა­შუ­ა­ლოს­ტა­ტის­ტი­კუ­რი ქა­ლის გა­რეგ­ნო­ბა გა­აჩ­ნია. მას აქვს შარ­მი და ამ­ბი­ცი­ე­ბი, რაც ნე­ბის­მი­ერ მა­მა­კაცს აი­ძუ­ლებს წა­მის მე­ა­სედ­ში მი­აქ­ცი­ოს ამ დე­დოფ­ლუ­რი მა­ნე­რე­ბის მქო­ნე ქალს ყუ­რა­დღე­ბა. ქალი ლომი სიყ­ვა­რუ­ლის გა­რე­შე ვერ ძლებს, მას გა­მუდ­მე­ბით სჭირ­დე­ბა არა ერთი ან ორი, სამი ან უფრო მეტი "სა­თა­და­რი­გო თაყ­ვა­ნის­მცე­მე­ლი" ძი­რი­თად პარტნი­ორ­თან ერ­თად, რო­მელ­თა ყუ­რა­დღე­ბაც მას თვით­შე­ფა­სე­ბის ასა­მაღ­ლებ­ლად ჰა­ე­რი­ვით ესა­ჭი­რო­ე­ბა. ეს იმას რო­დის ნიშ­ნავს, რომ ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ქალს ერ­თგუ­ლე­ბის უნა­რი არ აქვს (გა­იხ­სე­ნეთ ლომი გუ­ლით იმარ­თე­ბა, შე­სა­ბა­მი­სად, თუ მარ­თლა უყ­ვარს ვინ­მე ლომი მის მი­მართ უსა­ზღვროდ ერ­თგუ­ლი იქ­ნე­ბა), თუმ­ცა პე­რი­ო­დუ­ლად სხვა მა­მა­კა­ცე­ბის მხრი­დან წა­მო­სუ­ლი კომ­პლი­მენ­ტე­ბი ამ ქალს ძა­ლი­ან ესა­ჭი­რო­ე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, ყო­ველ­თვის ახერ­ხებს და­იმ­სა­ხუ­როს მა­მა­კა­ცე­ბის ყუ­რა­დღე­ბა რა­დაც არ უნდა და­უჯ­დეს ეს.

  ტყუ­პი - იგი მა­მა­კა­ცე­ბის ყუ­რა­დღე­ბას უბ­რა­ლო­ე­ბით, ბავ­შვუ­რო­ბი­თა და მო­ჭარ­ბე­ბუ­ლი იუ­მო­რის გრძნო­ბით იწ­ვევს ყო­ველ­თვის. მის­თვის ძალ­ზე ად­ვი­ლია ერ­თბა­შად არა ერთ ან ორ, სამ ან სუ­ლაც ხუთ მა­მა­კაც­საც კი გა­უ­ბას ფლირ­ტი. ტყუ­პის­თვის ჟეს­ტე­ბის ენით სა­უ­ბა­რი ყვე­ლა­ზე მარ­ტი­ვი რა­მაა. შე­სა­ბა­მი­სად, იგი არა­სო­დეს უშ­ვებს შანსს ხე­ლი­დან ამ მე­თო­დით აწარ­მო­ოს "დი­ა­ლო­გი" მის­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო მა­მა­კაც­თან. თუმ­ცა, პრობ­ლე­მა ისაა, რომ ტყუპს ყვე­ლა­ფე­რი მალე ბეზ­რდე­ბა. აქე­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, იგი წა­მის მე­ა­სედ­ში კარ­გავს ინ­ტე­რესს ახა­ლი საკბი­ლოს მი­მართ, თუ ჰო­რი­ზონტზე ვინ­მე უფრო სა­ინ­ტე­რე­სო ობი­ექ­ტი გა­მოჩ­ნდა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  324 ნახვა
  2-05-2020, 01:22