GOGA.TV
youtube
3
ექსკლუზიური ქალთა ჰოროსკოპი - რა ელით მათ 2020 წლის ბოლომდე, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • ექსკლუზიური ქალთა ჰოროსკოპი - რა ელით მათ 2020 წლის ბოლომდე, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  ვერ­ძი ქა­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლი 2020 წელს წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წევს პრო­ფე­სი­ა­ში. ხოლო მე­გობ­რო­ბით და­წყე­ბუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბა წლის ბო­ლოს ქორ­წი­ნე­ბის შან­სებ­ში გა­და­იზ­რდე­ბა.

  კურო ქალი 2020 წელს ძა­ლი­ან ბევრ რა­მეს გა­და­ა­ფა­სებს. სა­მა­გი­ე­როდ, სა­კუ­თა­რი ში­ნა­გა­ნი სამ­ყა­როს "და­ლა­გე­ბის" შე­დე­გად იგი რე­ა­ლუ­რად იპო­ვის ჰარ­მო­ნი­ას რო­გორც პი­რად, ისე პრო­ფე­სი­ულ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

  ტყუ­პი ქალი აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევს დიდ წარ­მა­ტე­ბას. თუმ­ცა, სა­ი­მი­სოდ, რომ შან­სი ხე­ლი­დან არ გა­მო­გე­პა­როთ, აუ­ცი­ლე­ბე­ლია სწრა­ფი რე­ა­გი­რე­ბა და არ­სე­ბუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის სწო­რად გა­მო­ყე­ნე­ბა. ეს ეხე­ბა რო­გორც პი­რად, ისე საქ­მი­ან სფე­როს.

  კირჩხი­ბი ქა­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლი გა­ზა­ფხუ­ლი-ზა­ფხუ­ლის პე­რი­ოდ­ში პი­რა­დი პო­პუ­ლა­რო­ბის ზრდა ელო­დე­ბა. რაც თა­ვის­თა­ვად მის­ცემს მათ შანსს რო­გორც პი­რად, ისე საქ­მი­ან ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში წარ­მა­ტე­ბის მი­საღ­წე­ვად. თუმ­ცა, წლის ბო­ლოს აუ­ცი­ლებ­ლად დაგ­ჭირ­დე­ბათ გარ­კვე­უ­ლი ფი­ნან­სუ­რი სირ­თუ­ლე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა.

  ლომი ქალი აუ­ცი­ლებ­ლად მი­აღ­წევს დიდ წარ­მა­ტე­ბას რო­გორც პი­რა­დი, ისე საქ­მი­ა­ნი კუ­თხით, თუკი სა­კუ­თარ თავ­ში სი­ზარ­მა­ცეს და "დე­დოფ­ლურ ბუ­ნე­ბას" ცო­ტა­თი მა­ინც გა­უ­წევს კონ­ტროლს. წარ­მა­ტე­ბა მოვა, ოღონდ მხო­ლოდ დიდი შრო­მის და მონ­დო­მე­ბის შე­დე­გად.

  ქალ­წუ­ლი ქა­ლე­ბის დიდ ნა­წი­ლი სტა­ბი­ლუ­რად გა­აგ­რძე­ლებს კა­რი­ე­რულ კი­ბე­ზე წინსვლას. რაც შე­ე­ხე­ბა პი­რად ცხოვ­რე­ბას, შე­საძ­ლოა იყოს ბევ­რი რო­მა­ნი­სა და ფლირ­ტის ალ­ბა­თო­ბა. თუმ­ცა, სე­რი­ო­ზუ­ლი კან­დი­და­ტუ­რის პოვ­ნა სა­ბო­ლო­ოდ მა­ინც გა­გი­ჭირ­დე­ბათ.

  სას­წო­რი ქალი პი­რად და პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში საკ­მა­ოდ ბევ­რი სირ­თუ­ლე­ე­ბით და­ი­ხუნძლე­ბა. თუმ­ცა, უკვე წლის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან პრობ­ლე­მე­ბი ეფექ­ტუ­რად და­ი­წყებს მოგ­ვა­რე­ბას და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ფრონტზეც სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნი გა­მოჩ­ნდე­ბა.

  მო­რი­ე­ლი ქა­ლე­ბის უმე­ტე­სო­ბის­თვის, პირ­ველ რიგ­ში, ფი­ნან­სუ­რი და პრო­ფე­სი­უ­ლი სტა­ბი­ლუ­რო­ბის შან­სე­ბი მო­აქვს. რაც შე­ე­ხე­ბა პი­რადს, ამ მხრივ შე­საძ­ლოა ძა­ლი­ან გა­გი­ჭირ­დეთ არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბა.

  მშვილ­დო­სა­ნი ქა­ლე­ბი 2020 წელს ახა­ლი იმე­დე­ბი­თა და პერ­სპექ­ტი­ვე­ბით ხვდე­ბი­ან. წლის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მათ ცხოვ­რე­ბა­ში "ოქ­როს პე­რი­ო­დი" და­ი­წყე­ბა და რო­გორც პი­რად, ისე პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში წარ­მო­უდ­გე­ნე­ლი გა­მარ­თლე­ბა ელის ნე­ბის­მი­ერ მათ­განს.

  თხის რქა ქა­ლე­ბი გამ­ძლე­ო­ბა­სა და პრინ­ცი­პუ­ლო­ბა­ზე გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. ეს ის წე­ლია, როცა არც პი­რად არც საქ­მი­ან ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში უკან და­ხე­ვა არ გე­პა­ტი­ე­ბათ. თუკი თავ­გა­მო­დე­ბით და­ი­ცავთ თქვენს ინ­ტე­რე­სებს, წლის ბო­ლოს ყვე­ლა სფე­რო­ში წარ­მა­ტე­ბა გექ­ნე­ბათ.

  მერ­წყუ­ლი ქალი 2020 წელს გა­ა­სო­ცა­რი აქ­ტი­უ­რო­ბით გა­ა­ტა­რებს. ეს არის ახა­ლი მე­გობ­რე­ბი­სა და ახა­ლი ინ­ტე­რე­სე­ბის გა­ჩე­ნის წელი. თუმ­ცა ას­ტრო­ლო­გე­ბი გაფრ­თხი­ლე­ბენ თავი შორს და­ი­ჭი­როთ სა­ეჭ­ვო სა­სიყ­ვა­რუ­ლო ავან­ტი­უ­რის­გან.

  თევ­ზი ქა­ლე­ბის დიდი ნა­წი­ლი არა­ერთ სა­ჩუ­ქარს მი­ი­ღებს რო­გორც პირ­და­პი­რი, ისე გა­და­ტა­ნი­თი მნიშ­ვნე­ლო­ბით. ეს იქ­ნე­ბა წე­ლი­წა­დი, როცა თქვე­ნი შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი ახა­ლი კუ­თხით გა­იშ­ლე­ბა და ძა­ლი­ან მო­თხოვ­ნა­დი გახ­დე­ბით გარ­შე­მო მყო­ფებ­ში რო­გორც უნი­კა­ლუ­რი და სა­ინ­ტე­რე­სო პი­როვ­ნე­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  363 ნახვა
  10-05-2020, 10:51