GOGA.TV
განქორწინების ძირითადი მიზეზები მამაკაცებში ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • განქორწინების ძირითადი მიზეზები მამაკაცებში ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  ალ­ბათ არც ერთი მა­მა­კა­ცი არ არის და­ზღვე­უ­ლი პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში წარ­მოქ­მნი­ლი პრობ­ლე­მე­ბი­სა და გა­უ­გებ­რო­ბე­ბი­სა­გან. თუმ­ცა, მა­მა­კა­ცე­ბი იმის მი­ხედ­ვით თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს გა­ნე­კუთ­ვნე­ბი­ან, გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი მი­ზე­ზე­ბის გამო წყვე­ტენ ურ­თი­ერ­თო­ბას პარტნი­ორ­თან და სა­ბო­ლო­ოდ ან­გრე­ვენ ოჯახს, მა­ში­ნაც კი როცა მე­უღ­ლეს­თან ბევ­რი სა­ერ­თო გა­აჩ­ნი­ათ, მათ შო­რის შვი­ლე­ბი. მო­დით, ერ­თად გა­და­ვავ­ლოთ თვა­ლი მი­ზე­ზებს, თუ კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი მა­მა­კა­ცის­თვის რა სა­ხის გა­და­უ­ლა­ხა­ვი დაბ­რკო­ლე­ბა არ­სე­ბობს სა­ი­მი­სოდ, რომ საქ­მე გან­ქორ­წი­ნე­ბამ­დე მი­იყ­ვა­ნოს.

  ვერ­ძი მა­მა­კა­ცე­ბი ოჯახს მე­უღ­ლის მხრი­დან ზედ­მე­ტი ინი­ცი­ა­ტი­ვის გა­მო­ჩე­ნის, გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი პრე­ტენ­ზი­ე­ბი­სა და კრი­ტი­კის გამო ან­გრე­ვენ.

  კურო მა­მა­კა­ცე­ბი გან­ქორ­წი­ნე­ბა­ზე პარტნი­ო­რის არას­ტა­ბი­ლუ­რი ხა­სი­ა­თის, ცვა­ლე­ბა­დო­ბის და მფლან­გვე­ლო­ბის გამო მი­დი­ან.

  ტყუპ მა­მა­კაცს მალე ბეზ­რდე­ბა ქალი, რო­მე­ლიც ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რად ღა­რი­ბია. ნაკ­ლე­ბად გა­აჩ­ნია იუ­მო­რის გრძნო­ბა და გა­ურ­ბის ცვლი­ლე­ბებს.

  კირჩხიბ მა­მა­კაცს გან­ქორ­წი­ნე­ბის­კენ მე­უღ­ლის ხა­სი­ათ­ში ზედ­მე­ტი სი­ხის­ტე, უტაქ­ტო საქ­ცი­ე­ლი და ხში­რად გა­მო­ჩე­ნი­ლი უყუ­რა­დღე­ბო­ბა უბიძ­გებს.

  ლომ მა­მა­კაცს თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბა ელა­ხე­ბა ისე­თი ქა­ლის გვერ­დით, რო­მე­ლიც მას პრო­ფე­სი­უ­ლი კუ­თხით გა­და­ა­მე­ტებს თავს. უპა­ტივ­ცე­მუ­ლო­ბას გა­მო­ი­ჩენს მისი პერ­სო­ნის მი­მართ და გა­მუდ­მე­ბით შე­ეც­დე­ბა თა­ვის ჭკუ­ა­ზე აკე­თოს ყვე­ლა­ფე­რი.

  ქალ­წუ­ლი მა­მა­კა­ცი თავ­ქუდ­მოგ­ლე­ჯი­ლი გარ­ბის ისე­თი ქა­ლის­გან, რო­მე­ლიც ოჯა­ხურ ცხოვ­რე­ბა­ში ფე­თხუ­მო­ბას, არა­ჰი­გი­ე­ნუ­რო­ბა­სა და გა­და­მე­ტე­ბულ მფლან­გვე­ლო­ბას გა­მო­ავ­ლენს.

  სას­წორ მა­მა­კაცს "სუნ­თქვა უჭირს" ისე­თი მან­დი­ლოს­ნის გვერ­დით, რო­მე­ლიც უხე­შო­ბის­კენ და აგ­რე­სი­უ­ლი გა­მოხ­ტო­მე­ბის­კე­ნაა მიდ­რე­კი­ლი. იგი ვერ იტანს ენამ­წა­რე, უგე­მოვ­ნო და და­ბა­ლი ინ­ტე­ლექ­ტის მქო­ნე ინ­დი­ვი­დებს.

  მო­რი­ელ მა­მა­კაცს წინ­და­უ­ხე­და­ვი, ინ­ფან­ტი­ლუ­რი და ცვა­ლე­ბა­დი ქალი აღი­ზი­ა­ნებს. იგი ვე­რა­სო­დეს გაძ­ლებს დიდ­ხანს ისეთ მან­დი­ლო­სან­თან, რო­მე­ლიც მიდ­რე­კი­ლია და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი საქ­ცი­ე­ლის­კენ და სა­კუ­თარ საქ­ცი­ელ­ზე პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღე­ბა უჭირს.

  მშვილ­დო­სა­ნი მა­მა­კა­ცი დე­მა­გოგ, მო­წუ­წუ­ნე და პრე­ტენ­ზი­ულ ქალს ვერ აი­ტანს. მის­თვის ჯო­ჯო­ხე­თის ტოლ­ფა­სია ისე­თი მან­დი­ლოს­ნის გვერ­დით ცხოვ­რე­ბა, ვინც გა­მუდ­მე­ბით მოს­თხოვს და­გეგ­მი­ლად ცხოვ­რე­ბას. და­ნა­პი­რე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­სა და ხშირ ყუ­რა­დღე­ბას.

  თხის რქა მა­მა­კა­ცი ქა­რაფ­შუ­ტა, არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი და ზედ­მე­ტად თა­ვი­სუ­ფა­ლი აზ­როვ­ნე­ბის მქო­ნე მან­დი­ლოს­ნე­ბის მი­მართ ცივ­დე­ბა მალე. გან­ქორ­წი­ნე­ბა­ზე იგი ხში­რად იმ დრო­საც მი­დის, როცა საყ­ვა­რე­ლი ქალი მას არ­ჩე­ვა­ნის გა­კე­თე­ბას სთხოვს სა­ნა­თე­სა­ვო­სა და მათ ერ­თობ­ლივ ოჯახს შო­რის.

  მერ­წყუ­ლი მა­მა­კა­ცი პე­დან­ტი, მომ­თხოვ­ნი და ტრა­დი­ცი­უ­ლი ქა­ლე­ბის მი­მარ­თაა გან­წყო­ბი­ლი ნე­გა­ტი­უ­რად. იგი ხში­რად ან­გრევს ოჯახს მე­უღ­ლის მხრი­დან მის მი­მართ წა­მო­სუ­ლი გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი პრე­ტენ­ზი­ე­ბის, ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი­სა და პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბე­ბის გა­მოც.

  თევ­ზი მა­მა­კა­ცი უხეშ, ცი­ნი­კოს და უტაქ­ტო ქალს ვერ იტანს დიდი ხნით გვერ­დით. მის­თვის ოჯა­ხის დან­გრე­ვის მი­ზე­ზად შე­იძ­ლე­ბა ცო­ლის გა­და­მე­ტე­ბუ­ლი კა­რი­ე­რის­ტო­ბა და ოჯახ­ში მისი, რო­გორც ქმრის და მა­მა­კა­ცის უფუნ­ქციო რო­ლიც იქ­ცეს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  301 ნახვა
  13-05-2020, 00:09