GOGA.TV
youtube
3
ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ქალები, რომელთა სიყვარული კაცს ცვლის?
 • ზოდიაქოს რომელი ნიშნით იბადებიან ქალები, რომელთა სიყვარული კაცს ცვლის?

  ყვე­ლა კაცს ჰგო­ნია, რომ ქა­ლე­ბის პირ­ვე­ლი ოც­ნე­ბა სიყ­ვა­რუ­ლის პოვ­ნა და და­ო­ჯა­ხე­ბაა. სი­ნამ­დვი­ლე­ში, ქა­ლე­ბი გა­ცი­ლე­ბით უფრო მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ცხოვ­რე­ბის­კენ მი­ილ­ტვი­ან: სამ­სა­ხუ­რი, მე­გობ­რე­ბი, მოგ­ზა­უ­რო­ბა, სწავ­ლა. გთა­ვა­ზობთ იმ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის ქა­ლებს, რომ­ლე­ბიც სა­ბე­დის­წე­რო­ნი არი­ან და სხვა ქა­ლებ­თან ერ­თად ქვაბ­ში ვერ მო­ხარ­შავთ.

  ვერ­ძი - იგი მა­მა­კა­ცუ­რი ენერ­გე­ტი­კის სი­ჭარ­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, ამი­ტომ გარ­და იმი­სა, რომ პე­რი­ო­დუ­ლად აუ­ტან­ლად უხე­ში, ხის­ტი და სწორ­ხა­ზო­ვა­ნია, მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა მარ­სის წყა­ლო­ბით ნე­ბის­მი­ერ საქ­მეს შე­უძ­ლია გა­არ­თვას თავი, რაც, რო­გორც წესი, მა­მა­კა­ცის პრე­რო­გა­ტი­ვაა ყო­ველ­თვის. მას შე­უძ­ლია ოს­ტა­ტუ­რად შე­უ­ლა­ხოს კაცს თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბა, არამ­ხო­ლოს სა­ხალ­ხოდ გა­მარ­თუ­ლი ჩხუ­ბი­თა და სკან­და­ლით (რისი მი­ზე­ზიც ხში­რად ეჭ­ვი­ა­ნო­ბაა), არა­მედ სა­კუ­თა­რი ზედ­მე­ტი და­მო­უ­კი­დებ­ლო­ბით. ის ხომ ფაქ­ტობ­რი­ვად უფუნ­ქციო თო­ჯი­ნად აგ­რძნო­ბი­ნებს მის გვერ­დით თავს, ნე­ბის­მი­ერ ძლი­ე­რი სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელს.

  ტყუ­პი - ამ ქა­ლის პრობ­ლე­მა ზე­და­პი­რუ­ლო­ბაა. მარ­თა­ლია, იგი შე­იძ­ლე­ბა იყოს ნაზი, ქა­ლუ­რი, დახ­ვე­წი­ლი, სა­ოც­რად მომ­ხიბ­ვლე­ლი და მაც­დუ­ნე­ბე­ლი. მაგ­რამ მას ვე­რა­სო­დეს და­ი­ჭერს ხელ­ში ვერც ერთი მა­მა­კა­ცი, ხომ შე­უძ­ლე­ბე­ლია ქარი გა­მო­ამ­წყვდიო ქი­ლა­ში სწო­რედ იგი­ვე პრობ­ლე­მაა ტყუ­პთან. იგი ყვე­ლა­სია და ამავდრო­უ­ლად – არა­ვი­სი. ეს კი ნე­ბის­მი­ერ თავ­მოყ­ვა­რე მამრს შე­უ­ლა­ხავს ღირ­სე­ბას და და­უ­დაბ­ლებს თვით­შე­ფა­სე­ბას. ამას­თან ერ­თად, ქალი ტყუ­პის­გან ყვე­ლა­ფერს უნდა ელო­დოთ. ღა­ლატს, ფლირტს, თავ­გა­და­სავ­ლებს. მას იმ­დე­ნად სძულს რუ­ტი­ნა და ერ­თფე­როვ­ნე­ბა, რომ ამ მი­ზე­ზით შე­უძ­ლია თავს ნე­ბის­მი­ე­რი უკი­დუ­რე­სო­ბის ჩა­დე­ნის უფ­ლე­ბა მის­ცეს, თუკი მა­მა­კა­ცი მას მო­წყე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს.

  მო­რი­ე­ლი - მას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა ალ­ბათ ყვე­ლა­ზე მძი­მე შემ­თხვე­ვაა ჩა­მოთ­ვლილ სა­მე­ულს შო­რის. ქალი მო­რი­ე­ლის ყვე­ლა­ზე დიდი ნაკ­ლი მაქ­სი­მა­ლიზ­მია, რის გა­მოც მას ძალ­ზე ხში­რად უფუჭ­დე­ბა ან სამ­კვდრო-სა­სი­ცო­ცხლო ომში გა­და­ეზ­რდე­ბა ხოლ­მე მო­რიგ პარტნი­ორ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა. საქ­მე იმა­შია, რომ მო­რი­ელს პა­ლიტ­რა­ში არა­სო­დე გა­აჩ­ნია ე.წ. "ნა­ხე­ვარ­ტო­ნე­ბი" – შე­სა­ბა­მი­სად, მას ან ძა­ლი­ან უყ­ვარს ვინ­მე, ან – და­სა­ნა­ხა­ვად ეჯავ­რე­ბა. ყო­ველ­დღი­ურ ცხოვ­რე­ბა­ში დის­ბა­ლან­სის მი­ზე­ზიც ზუს­ტად ეს არის მის­თვის. იმი­ტომ რომ, მა­მა­კა­ცის­თვის ხში­რად მი­უ­ღე­ბე­ლია ამ ქა­ლის უკომ­პრო­მი­სო­ბა და სწორ­ხა­ზო­ვა­ნი შე­ხე­დუ­ლე­ბე­ბი. გარ­და ამი­სა, არც ერთი მო­რი­ე­ლი ქალი არ თმობს ბრძო­ლის ველს მარ­ტი­ვად და მშვი­დო­ბი­ა­ნად. შე­სა­ბა­მი­სად, თუკი ურ­თი­ერ­თო­ბა რა­ღაც მი­ზე­ზით ვერ შედ­გა, ქალი მო­რი­ე­ლი ვე­რაფ­რით მო­ის­ვე­ნებს სა­ნამ "ყო­ფილს" დამ­სა­ხუ­რე­ბულ სა­მა­გი­ე­როს არ მი­უ­ზღავს. იგი უბ­რა­ლოდ ზედ­მე­ტად სა­მარ­თლი­ა­ნია სა­ი­მი­სოდ, რომ დამ­ნა­შა­ვე და­უს­ჯე­ლი და­ტო­ვოს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  306 ნახვა
  16-05-2020, 00:10