GOGA.TV
youtube
3
რომელ ზოდიაქოს ნიშნებს სჭირდებათ ორი ან რამდენიმე პარტნიორი ერთდროულად ბედნიერებისთვის?
 • რომელ ზოდიაქოს ნიშნებს სჭირდებათ ორი ან რამდენიმე პარტნიორი ერთდროულად ბედნიერებისთვის?

  "მა­დამ ბო­ვა­რი" გუს­ტავ ფლო­ბე­რის რო­მა­ნია, რომ­ლის მთა­ვა­რი პერ­სო­ნა­ჟი ემა ბედ­ნი­ე­რე­ბას მა­მა­კა­ცებ­თან და­ე­ძებს, მაგ­რამ ვერ პო­უ­ლობს - ვერც ქმარ­თან, ვერც საყ­ვა­რელ­თან და ვერც თაყ­ვა­ნის­მცე­მელ­თან. მარ­თლაც არ­სე­ბო­ბენ ქა­ლე­ბი, რომ­ლებ­საც ბედ­ნი­ე­რე­ბად საყ­ვა­რე­ლი კა­ცის მკლა­ვებ­ში ნა­ვარ­დი ესა­ხე­ბათ და პარტნი­ო­რებს სწრა­ფად იც­ვლი­ან, წარ­მო­გიდ­გენთ "მა­დამ ბო­ვა­რის" სინ­დრო­მით შე­პყრო­ბილ ქა­ლებს:

  სას­წო­რი
  ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ქა­ლებს ნაზი, აღ­მა­ტე­ბუ­ლი და რო­მან­ტი­კუ­ლი გრძნო­ბე­ბი სჭირ­დე­ბათ, თავი ბენ­დი­ე­რად რომ იგ­რძნონ. ასე­ვე, უნდა ხე­დავ­ნდენ რომ მა­მა­კა­ცის­თვის სა­სურ­ვე­ლე­ბი და ჰა­ე­რი­ვით სა­ჭი­რო­ნი არი­ან. სა­ნამ კაცი სას­წორ­ზე ჭკუ­ას კარ­გავს, კომ­პლი­მენ­ტე­ბით ამ­კობს, პა­ემ­ნებ­ზე და­ა­ტა­რებს და სა­ჩუქ­რე­ბით ავ­სებს, ყვე­ლა­ფე­რი რიგ­ზეა, სას­წო­რის ში­ნა­გა­ნი მდგო­მა­რე­ო­ბაც სტა­ბი­ლუ­რია და იშ­ვი­ა­თად თუ და­ი­წუ­წუ­ნებს რა­მე­ზე. მაგ­რამ, რო­გორც კი პარტნი­ო­რი ყუ­რა­დღე­ბას მო­ა­დუ­ნებს და ჩათ­ვლის, რომ დროა ურ­თი­ერ­თო­ბა ახალ ფა­ზა­ში გა­და­ვი­დეს, ანუ შემ­ცირ­დეს ბარ-რეს­ტორ­ნებ­სა თუ კი­ნო­ში სი­ა­რუ­ლი, და გა­ი­ზარ­დოს ოჯა­ხუ­რი მყუდ­რო­ე­ბის­თვის დათ­მო­ბი­ლი დრო, სას­წო­რი გან­გა­შის ზარს სცემს. მას დეპ­რე­სია ემარ­თე­ბა და უბე­დუ­რად გრძნობს თავს. თუ სტან­დარ­ტუ­ლი ქა­ლი­ვით მოს­თხო­ვენ შვი­ლე­ბი გა­ზარ­დოს, კერ­ძე­ბი მო­ამ­ზა­დოს, და­ა­ლა­გოს და შა­ბათ-კვი­რა ქმრის მო­მა­ბეზ­რე­ბელ ნა­თე­სა­ვებ­თან ერ­თად გა­ა­ტა­როს, ნაც­ვლად იმი­სა, რომ წყვი­ლი ქა­ლაქ­გა­რეთ გა­ი­პა­როს და ერ­თმა­ნეთს ესიყ­ვა­რუ­ლოს, სას­წო­რი წავა, გა­მო­ი­ტი­რებს და ახალ პარტნი­ორს იპო­ვის, რო­მე­ლიც მზად იქ­ნე­ბა გრძნო­ბა­თა მო­რევ­ში გა­და­ეშ­ვას მას­თან ერ­თად.

  მო­რი­ე­ლი
  მო­რი­ე­ლი ძა­ლი­ან პრინ­ცი­პუ­ლია, ამი­ტომ თუ ადა­მი­ა­ნი აწყე­ნი­ნებს, თა­ვის პრინ­ცი­პებს არ გა­და­ა­ბი­ჯებს. მას წყე­ნის და­ვი­წყე­ბა და პა­ტი­ე­ბა ძა­ლი­ან უჭირს, ამი­ტომ სა­ნამ სხვა წყვი­ლე­ბი გა­მუდ­მე­ბით კა­მა­თო­ბენ და რიგ­დე­ბი­ან, ამ ქა­ლის­თვის კა­მა­თი და­შო­რე­ბის წი­ნა­პი­რო­ბა ხდე­ბა. მო­რი­ე­ლი დეპ­რე­სი­ის­კე­ნაა მიდ­რე­კი­ლი და გან­წყო­ბაც ძა­ლი­ან სწრა­ფად ეც­ვლე­ბა. სტრე­სი და ყო­ველ­დღი­უ­რი უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი იმ­დე­ნად დიდ გავ­ლე­ნას ახ­დენს მას­ზე, რომ შე­საძ­ლოა მო­წე­ვა, და­ლე­ვა ან ნარ­კო­ტი­კის მოხ­მა­რე­ბაც კი და­ი­წყოს. დეპ­რე­სი­ა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლებს არა სა­კუ­თარ ხა­სი­ათს, არა­მედ პარტნი­ორს, სწო­რედ ამი­ტომ შე­საძ­ლოა ერთ დღეს შეყ­ვა­რე­ბუ­ლის მი­ტო­ვე­ბა გა­და­წყვი­ტოს. მო­რი­ე­ლი იმ იშ­ვი­ათ ნიშ­ნებს მი­ე­კუთ­ვნე­ბა, რომ­ლე­ბის­თვი­საც ბედ­ნი­ე­რე­ბის კონ­დი­ცი­ის მიღ­წე­ვა დიდი გა­მოწ­ვე­ვაა. მო­რი­ელს არ შე­უძ­ლია შე­იგ­რძნოს ცხოვ­რე­ბის ყვე­ლა სი­ა­მე, რად­გან ზედ­მე­ტა­დაა და­კა­ვე­ბუ­ლი შუ­რის­ძი­ე­ბის სურ­ვი­ლით; ვერ ივი­წყებს ბოღ­მას და ტკი­ვილს, რო­მე­ლიც ოდე­საც მი­ა­ნი­ჭეს. ბედ­ნი­ე­რე­ბის ძი­ე­ბა­ში პარტნი­ო­რებს იც­ვლის და ში­ნა­გა­ნად კი­დევ უფრო ცა­რი­ელ­დე­ბა.

  თევ­ზე­ბი
  "მა­დამ ბო­ვა­რის" სინ­დრო­მით შე­პყრო­ბილ ქა­ლებ­ში თევ­ზი აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა და­ვა­სა­ხე­ლოთ. ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლებს გა­მუდ­მე­ბით სჭირ­დე­ბათ გვერ­დში მდგო­მი, ცრემ­ლის შემშრა­ლე­ბე­ლი, ჩამ­ხუ­ტე­ბე­ლი, შრო­მის დამ­ფა­სე­ბე­ლი, უბ­რა­ლოდ მსმე­ნე­ლი, პრობ­ლე­მე­ბის მომ­გვა­რე­ბე­ლი, დეპ­რე­სი­ი­დან გა­მომ­ყვა­ნი... რო­გორ გგო­ნი­ათ, არ­სე­ბობს მა­მა­კა­ცი, რო­მე­ლიც ამ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბას 24/7-ზე შე­ი­თავ­სებს და თან, თავს გა­არ­თმევს? რა თქმა უნდა, არა. თუ თევ­ზი სა­კუ­თა­რი ცხოვ­რე­ბის სა­და­ვე­ებს ხელ­ში არ აი­ღებს, პარტნი­ო­რე­ბის გა­მო­იც­ვლას და­ი­წყებს. მე­ლან­ქო­ლიკ თევ­ზებს, მო­რი­ე­ლე­ბი­სა არ იყოს, უჭირთ ბედ­ნი­ე­რე­ბის შეგ­რძნო­ბა და ძა­ლი­ან სჭირ­დე­ბათ სი­ცო­ცხლით სავ­სე ადა­მი­ა­ნი, რო­მე­ლიც ცხოვ­რე­ბის­კენ მო­აბ­რუ­ნებთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  223 ნახვა
  30-05-2020, 00:21