GOGA.TV
youtube
3
გიორგი გაბუნია მასზე თავდასხმის 2 წლის წინანდელ საქმეზე, მოწმის სტატუსით გამოკითხეს
  • გიორგი გაბუნია მასზე თავდასხმის 2 წლის წინანდელ საქმეზე, მოწმის სტატუსით გამოკითხეს

    335 ნახვა
    8-07-2020, 09:03