GOGA.TV
მამაკაცი ვერძი & ქალი თევზები
 • მამაკაცი ვერძი & ქალი თევზები

  იდე­ა­ლუ­რი წყვი­ლი – პოლ ნი­უ­მე­ნი და ჯოან ვუდ­ვორ­დი
  მა­მა­ცი ვერ­ძი­სა და ქა­ლუ­რი თევ­ზე­ბის კავ­ში­რი იდე­ა­ლუ­რია. რო­მეო და ჯუ­ლი­ე­ტა, ტარ­ზა­ნი და ჯე­ი­ნი. ან თუ გნე­ბავთ, მარ­სის სა­დიზ­მი და ნეპ­ტუ­ნის მა­ზო­ხიზ­მი. თუ ვერძს ხიბ­ლავს ტი­რა­ნის როლი, თევ­ზებს – მისი მსხვერ­პლის. იდე­ა­ლუ­რი დუ­ე­ტია, – ვე­რა­ფერს იტყვი.
  ძლი­ე­რი ვერ­ძი მა­მა­კა­ცი მუ­დამ მზა­დაა და­იც­ვას სუს­ტი ქალი თევ­ზე­ბი. ისი­ნი ცხოვ­რე­ბი­სე­ულ გზას ხე­ლი­ხელ­ჩა­კი­დე­ბუ­ლე­ბი გა­ვი­ლი­ან და ოქ­როს ქორ­წილ­საც ისე შეხ­ვდე­ბი­ან, თით­ქოს გუ­შინ და­ი­წე­რეს ჯვა­რი.

  გა­თხო­ვე­ბამ­დე ქალი თევ­ზის მო­ბი­ლუ­რი ზა­რებს ვერ უძ­ლებს. მას უამ­რა­ვი მა­მა­კა­ცი უნიშ­ნავს პა­ე­მანს. ის კი ცდი­ლობს არა­ვის აწყე­ნო­ნოს. შე­იძ­ლე­ბა, ერთი რო­მე­ლი­მე მა­მა­კა­ცი მოს­წონ­დეს, უყ­ვარ­დეს კი­დეც, მაგ­რამ სხვებ­საც შეხ­ვდე­ბა, თა­ნაგ­რძნო­ბის გამო. მას ისი­ნი ეცო­დე­ბა. გა­თხო­ვე­ბის შემ­დეგ კი ქალი თევ­ზე­ბის მო­ბი­ლურ­ზე ზა­რე­ბი არ შე­წყდე­ბა. მაგ­რამ ესე­ნი იქ­ნე­ბი­ან: კო­ლე­გე­ბი, მე­გობ­რე­ბი ნა­თე­სა­ვე­ბი, რომ­ლე­ბიც ქალ თევზს სა­კუ­თარ გა­სა­ჭირ­ზე უყ­ვე­ბი­ან. ეს უკანსკნე­ლი კი გუ­ლის­ყუ­რით მო­უს­მენს. მისი მე­უღ­ლე, – ვერ­ძი და­საბ­მე­ლი გახ­დე­ბა. ხუმ­რო­ბა ხომ არ არის, საყ­ვა­რე­ლი ქალი მას ყუ­რა­დღე­ბას არ აქ­ცევს და სხვებს ფსი­ქო­ა­ნა­ლი­ტი­კო­სი­ვით უს­მენს. მაგ­რამ თევ­ზი ქალი მის­თვი­საც გა­მო­ნა­ხავს დროს. ის ყვე­ლა­ფერს მი­ა­ტო­ვებ, ოღონდ მის­მა საყ­ვა­რელ­მა მა­მა­კაც­მა თავი კომ­ფორ­ტუ­ლად იგ­რძნოს. მო­ბი­ლურს კი მა­შინ ჩარ­თავს, როცა მის ვერძ ქმარს ეძი­ნე­ბა, ან მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გა­სარ­თო­ბად წავა.

  თევ­ზი ქალი იდე­ა­ლუ­რი ცო­ლია. მშვი­დი და წყნა­რია, არას­დროს შე­უბ­რუ­ნებს სი­ტყვას აღელ­ვე­ბულ ქმარს. ინ­ტე­რე­სე­თი უს­მენს, თა­ნაგ­რძნო­ბით ეპყრო­ბა, ცდი­ლობს გა­მო­სა­ვა­ლი მო­ა­ძებ­ნი­ნოს. უვ­ლის, ანე­ბივ­რებს. საქ­მე­ე­ბი­თა და პრობ­ლე­მე­ბით და­კა­ვე­ბულ ვერძს კი ხში­რად ავი­წყდე­ბა, რომ თევ­ზი ქალი უნდა გა­ა­ნე­ბივ­როს, გვერ­დით და­უდ­გეს, მო­ე­ფე­როს. მაგ­რამ ეგო­ის­ტი ვერ­ძი მხო­ლოდ სა­კუ­თარ თავ­ზე ფიქ­რობს. როცა მას უყუ­რა­დღე­ბო­ბა­სა და უხე­შო­ბა­ში ადა­ნა­შა­უ­ლე­ბენ, ვერც კი ხვდე­ბა რა და­ა­შა­ვა. შე­იძ­ლე­ბა ცოტა ხანი კე­თი­ლი და მო­სიყ­ვა­რუ­ლე იყოს, მაგ­რამ შემ­დეგ ისევ ეგო­ისტ და მომ­თხოვნ ქმრად გა­და­იქ­ცე­ვა. ერთი მხრივ, ეს თევ­ზი ქა­ლის ბრა­ლი­ცაა. იგი ზედ­მე­ტად ანე­ბივ­რებს ქმარს და ხში­რად სა­კუ­თარ თავს სწი­რავს მის კე­თილ­დღე­ო­ბას.

  თევ­ზი ქალი შე­იძ­ლე­ბა ქმრის ერ­თგუ­ლი დარ­ჩეს, მაგ­რამ არც სხვა თაყ­ვა­ნის­მცე­მე­ლი მა­მა­კა­ცე­ბის ყუ­რა­დღე­ბას უარ­ყოფს. ვინ­მემ ხომ უნდა აგ­რძნო­ბი­ნოს, რომ ქა­ლია. სხვა­თა შო­რის, არც ვერ­ძი ზის გულ­ხელ­დაკ­რე­ფი­ლი. მა­საც სი­ა­მოვ­ნებს ქა­ლე­ბის მხრი­დან ყუ­რა­დღე­ბა. თევ­ზი ეჭ­ვი­ა­ნი არაა, იგი ენ­დო­მა ქმარს. რა­საც ვერ ვი­ტყვით ვერძზე, მაგ­რამ ამ უკა­ნას­კნელს ისე ეში­ნია საყ­ვა­რე­ლი ქა­ლის და­კარ­გვა, რომ ცო­ლის ყვე­ლა თაყ­ვა­ნის­მცე­მელს ცხვირ-პირს და­უმტვრევს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  602 ნახვა
  22-07-2020, 00:21