GOGA.TV
ას­ტრო­ლო­გი ან­ჟე­ლა პერ­ლი: რა ცვლილებებს უმზადებს აგვისტო ზოდიაქოს ნიშნებს
 • ას­ტრო­ლო­გი ან­ჟე­ლა პერ­ლი: რა ცვლილებებს უმზადებს აგვისტო ზოდიაქოს ნიშნებს

  სულ მალე ივ­ლი­სი შე­მო­ა­ბი­ჯებს ჩვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. ცნო­ბი­ლი ავ­სტრა­ლი­ე­ლი ტა­რო­ლო­გი და ას­ტრო­ლო­გი ან­ჟე­ლა პერ­ლი ტა­როს კარ­ტე­ბით იმ ცვლი­ლე­ბე­ბის შე­სა­ხებ გვი­ამ­ბობს, რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქოს თი­თო­ე­ულ ნიშ­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში მოხ­დე­ბა.

  ვერ­ძი
  აუ­ცი­ლებ­ლად მო­ა­წეს­რი­გეთ საქ­მე­ე­ბი, ცხოვ­რე­ბა, დო­კუ­მენ­ტე­ბი, ჩვე­ვე­ბი, კვე­ბა და ა.შ. ივ­ლი­სი სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია იმის­თვის, რომ ახა­ლი ჩვე­ვე­ბი და ჰობი შე­ი­ძი­ნოთ. ის, რაც დიდი ხა­ნია ჩა­ი­ფიქ­რეთ, ივ­ლის­ში ხორცს შე­ის­ხამს. რა­ღაც მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სი­ტუ­ა­ცია კი ად­გი­ლი­დან და­იძ­ვრე­ბა. თუ ზღვა­ზე აპი­რებ­დით გამ­გზავ­რე­ბას, თვის შუა რი­ცხვე­ბის­თვის ეს სურ­ვი­ლიც აგის­რულ­დე­ბათ.

  წარ­სუ­ლის ტვირ­თი წარ­სულ­ში და­ტო­ვეთ და თა­მა­მად წა­დით წინ.

  კურო
  თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში ბევ­რი სა­სი­ხა­რუ­ლო მოვ­ლე­ნა მოხ­დე­ბა, რაც და­დე­ბი­თი ემო­ცი­ე­ბით აგავ­სებთ. შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ სუ­ლი­ერ წო­ნას­წო­რო­ბას მი­აღ­წი­ოთ პი­რად ცხოვ­რე­ბა­სა და სამ­სა­ხურ­ში.

  ივ­ლი­სის ბო­ლოს არა­ს­ა­სი­ა­მოვ­ნო ცნო­ბას შე­ი­ტყობთ. არ ღირს ნერ­ვი­უ­ლო­ბა, მშვი­დად შეხ­ვდით ამ სი­ახ­ლეს და დას­კვნე­ბის გა­კე­თე­ბას ნუ იჩ­ქა­რებთ, გა­რე­მო­ე­ბე­ბის მი­ხედ­ვით იმოქ­მე­დეთ.

  ტყუ­პე­ბი
  ივ­ლი­სი მნიშ­ვნე­ლო­ვან ცვლი­ლე­ბებს არ გი­ქა­დით, ყვე­ლა­ფე­რი მო­ზო­მი­ლად ჩა­ივ­ლის. თუ შვე­ბუ­ლე­ბა­ში წას­ვლას აპი­რებ­დით, ივ­ლი­სი სა­უ­კე­თე­სო პე­რი­ო­დია სა­ზღვაო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის­თვის.

  ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ თქვენს ჯან­მრთე­ლო­ბა­საც. გა­უფრ­თხილ­დით სა­კუ­თარ თავს და ახ­ლობ­ლებს. იმის­თვის, რომ სახ­ლში სიმ­ყუდ­რო­ვე შექ­მნათ, გა­და­ყა­რეთ ყვე­ლა­ფე­რი ძვე­ლი და ის, რაც არ გჭირ­დე­ბათ.

  კირჩხი­ბი
  ფი­ნან­სუ­რი სფე­რო ივ­ლის­ში გან­სა­კუთ­რე­ბით გა­გა­ხა­რებთ. ფული საკ­მა­რი­სად გექ­ნე­ბათ. თუმ­ცა, ფუ­ლის გა­სეს­ხე­ბა ამ თვე­ში არ ღირს. შე­ე­ცა­დეთ მსხვი­ლი შე­ნა­ძე­ნე­ბის­გა­ნაც თავი შე­ი­კა­ვოთ.

  თავი აა­რი­დეთ კა­მათს და კონ­ფლიქ­ტებს, ეს კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ. იყა­ვით კე­თილ­გან­წყო­ბი­ლი, თა­ვა­ზი­ა­ნი და წარ­მა­ტე­ბაც თქვე­ნი მეგ­ზუ­რი გახ­დე­ბა.

  ლომი
  ივ­ლის­ში ლო­მებს ყვე­ლაფ­რის­გან გაქ­ცე­ვის და სრულ­ფა­სოვ­ნად დას­ვე­ნე­ბის სურ­ვი­ლი გა­უჩ­ნდე­ბათ. შვე­ბუ­ლე­ბა­ში ისი­ნი გავ­ლენ, ვინც სამ­სა­ხურ­ში ყვე­ლა მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი სა­კი­თხი გა­და­წყვი­ტა.

  ივ­ლი­სი კარ­გი პე­რი­ო­დია იმის­თვის, რომ საქ­მე­ე­ბი მო­ა­წეს­რი­გოთ. ჯან­მრთე­ლო­ბა არ გიმ­ტყუ­ნებთ და გან­წყო­ბაც კარ­გი გექ­ნე­ბათ.

  ქალ­წუ­ლი
  ივ­ლის­ში შეძ­ლე­ბათ, რომ ბედ­ნი­ე­რე­ბის ფრინ­ველს ხელი ჩა­ავ­ლოთ. ის, ვინც თა­ვის და­ნიშ­ნუ­ლე­ბას ეძებს, ივ­ლის­ში შეძ­ლებს მიხ­ვდეს, თუ რო­მე­ლი გზით უნდა წა­ვი­დეს. ფი­ნან­სებს რაც შე­ე­ხე­ბა, ყვე­ლა­ფე­რი დას­ტა­ბი­ლურ­დე­ბა.

  ამ თვე­ში რის­კზე წას­ვლა არ ღის, ეს სა­სურ­ველ შე­დეგს არ მო­ი­ტანს. ამ პე­რი­ოდ­ში ჯან­მრთე­ლო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას შეძ­ლებთ, თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი კარ­გი დროა იმის­თვის, რომ მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის­გან გა­თა­ვი­სუფ­ლდეთ.

  სას­წო­რი
  პრობ­ლე­მე­ბი და გან­ცდე­ბი წარ­სულ­ში დარ­ჩე­ბა.2020 წლის ივ­ლის­ში თქვე­ნი მო­მავ­ლის­კენ შემ­ხვედრ ნა­ბიჯს გა­დად­გამთ. შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ სა­მოგ­ზა­უ­როდ წახ­ვი­დეთ და თა­მა­მად და­გეგ­მოთ შვე­ბუ­ლე­ბა.

  შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ ბა­ლან­სი და ეძე­ბეთ ჰარ­მო­ნია სა­კუ­თარ თავ­ში. თუ კვე­ბას მო­ა­წეს­რი­გებთ და მავ­ნე ჩვე­ვებ­ზე იტყვით უარს, არც ჯან­მრთე­ლო­ბა გიმ­ტყუ­ნებთ.

  მო­რი­ე­ლი
  ივ­ლის­ში მარ­ტო­ხე­ლა მო­რი­ე­ლე­ბი სა­კუ­თარ სიყ­ვა­რულს შეხ­ვდე­ბი­ან. შე­საძ­ლოა ცნო­ბა ფეხ­მძი­მო­ბა­ზე. ნე­ბის­მი­ე­რი ჰობი კი შე­მო­სავ­ლის წყა­როდ შე­გიძ­ლი­ათ აქ­ცი­ოთ. შე­ე­ცა­დეთ მეტი დრო და­უთ­მოთ იმ საქ­მი­ა­ნო­ბას, რო­მე­ლიც შთა­გა­გო­ნებთ.

  ივ­ლის­ში შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გაქვთ შე­მო­სა­ვა­ლი გა­ზარ­დოთ და ის ნივ­თი იყი­დოთ, რაც დიდი ხა­ნია გინ­დათ.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  თვის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი მო­ლო­დი­ნი­სა და და­გეგ­მვის პე­რი­ო­დია. 13 ივ­ლი­სი­დან ახა­ლი სამ­სა­ხუ­რის ძებ­ნა შე­გიძ­ლი­ათ და­ი­წყოთ. გჯე­რო­დეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის და ძა­ლე­ბის და ყვე­ლა­ფე­რი გა­მო­გი­ვათ.

  ივ­ლი­სის ბოლო კვი­რა კარგ შე­მო­სა­ვალს მო­გი­ტანთ. იმის­თვის, რომ წარ­მა­ტე­ბას მიღ­წი­ოთ, საქ­მის­თვის სა­ჭი­რო უნა­რე­ბის შეს­წავ­ლა არ გა­წყენ­დათ.

  სა­სარ­გებ­ლო იქ­ნე­ბა ზღვა­ზე ცოტა ხნით დას­ვე­ნე­ბა.

  თხის რქა
  წარ­სულს ნუ ჩა­ე­ჭი­დე­ბით. ამ თვე­ში მო­სა­ლოდ­ნე­ლი ცვლი­ლე­ბე­ბი გარ­და­უ­ვა­ლია და მათი მი­ღე­ბა მო­გი­წევთ. უბ­რა­ლოდ, დი­ნე­ბის მი­მარ­თუ­ლე­ბით იცუ­რეთ. როცა სი­ტუ­ა­ცია ჩა­წყნარ­დე­ბა, შეძ­ლებთ მო­ეშ­ვათ და სა­კუ­თარ ნე­ბა­ზე ისი­ა­მოვ­ნოთ.

  რაც მთა­ვა­რია, არ და­გეგ­მოთ არა­ფე­რი მას­შტა­ბუ­რი, რად­გან ივ­ლი­სი ხელ­საყ­რე­ლი პი­რო­ბე­ბით არ გა­მო­ირ­ჩე­ვა თქვენ­თვის.

  მერ­წყუ­ლი
  ივ­ლი­სის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში დას­ვე­ნე­ბით დატ­კბით. თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში, თით­ქოს ჯა­დოს­ნუ­რი ჯოხი აიქ­ნი­ე­სო, სიყ­ვა­რუ­ლი, ფული და წარ­მა­ტე­ბა ერ­თად მოვა.
  უარს ნუ ეტყვით მათ, ვინც დახ­მა­რე­ბას გთხოვთ, რად­გან ამ დახ­მა­რე­ბამ შე­საძ­ლოა ისევ და ისევ შე­მო­სა­ვა­ლი მო­გი­ტა­ნოთ.
  ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას. იკ­ვე­ბეთ ზო­მი­ე­რად და ივარ­ჯი­შეთ.

  თევ­ზე­ბი
  ივ­ლის­ში თევ­ზე­ბი უფრო მე­ტად და­უ­ახ­ლოვ­დე­ბი­ან ოჯა­ხის წევ­რებს და პარტნი­ო­რებს. მარ­ტო­ხე­ლა თევ­ზე­ბი იმ ადა­მი­ანს შეხ­ვდე­ბი­ან, რო­მელ­თა­ნაც მყა­რი რო­მან­ტი­კუ­ლი კავ­ში­რი ექ­ნე­ბათ.

  თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი ამო­ცა­ნის გა­დაჭ­რა მო­გი­წევთ. სამ­სა­ხურს რაც შე­ე­ხე­ბა, ივ­ლი­სი დატ­ვირ­თუ­ლი, მაგ­რამ საკ­მა­ოდ ნა­ყო­ფი­ე­რი იქ­ნე­ბა.
  462 ნახვა
  7-08-2020, 00:44