GOGA.TV
youtube
3
როგორ გამოიყურებიან ადამიანები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • როგორ გამოიყურებიან ადამიანები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  პრაქ­ტი­კი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე, მარ­ტი­ვად გე­ტყვით ამა თუ იმ ადა­მი­ა­ნის გა­რეგ­ნო­ბის მი­ხედ­ვით თუ რო­დის შე­იძ­ლე­ბა იყოს და­ბა­დე­ბუ­ლი იგი და კონ­კრე­ტუ­ლად რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს გა­ნე­კუთ­ვნე­ბა. თუმ­ცა გა­რეგ­ნო­ბა მა­ინც მაც­დუ­რია. შე­სა­ბა­მი­სად, სა­ი­მი­სოდ, რომ ამა თუ იმ ადა­მი­ა­ნის ზო­დი­ა­ქოს ნი­შან­ზე ვიმ­სჯე­ლოთ, ხში­რად სა­ჭი­როა მის პი­რად რუ­კა­საც გა­დავ­ხე­დოთ. იმი­ტომ რომ, არ­სე­ბობს ცნე­ბა - ას­ცენ­დენ­ტის ნი­შა­ნი, რო­მე­ლიც გა­ნა­პი­რო­ბებს ჩვენს ვი­ზუ­ა­ლურ იმიჯს და სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ზე შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბის მოხ­დე­ნის უნარს. თუმ­ცა, ეს უფრო ღრმად პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლუ­რი, ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი სჯა-ბა­ა­სის სა­გა­ნია. დღეს კი მინ­და მარ­ტი­ვი მე­თო­დე­ბი გას­წავ­ლოთ, რო­გორ ამო­ვიც­ნოთ ადა­მი­ა­ნის ზო­დი­ა­ქო მისი გა­რეგ­ნო­ბის მი­ხედ­ვით:

  ვერ­ძებს უმე­ტე­სად ღია ფე­რის თვა­ლე­ბი აქვთ (მწვა­ნე, ლურ­ჯი ან ჭრე­ლი). გა­მო­ხედ­ვა თა­მა­მი, სა­ხის ნაკ­ვთე­ბი (გან­სა­კუთ­რე­ბით შუბლ-ცხვი­რის არე) გა­მოკ­ვე­თი­ლი.

  კუ­რო­ებს სხე­უ­ლის ფუმ­ფუ­ლა ან მა­სი­უ­რი ფორ­მე­ბით გა­მო­არ­ჩევთ. ხში­რად მუქი შავი ან ყა­ვის­ფე­რი (ბო­ჩო­ლა­სა­ვით გა­მო­ხედ­ვის მქო­ნე) თვა­ლე­ბი აქვთ. მა­ნე­რე­ბი და გა­მო­ხედ­ვა მშვი­დი, გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი.

  ტყუპს სა­ხის ნაკ­ვთე­ბი გა­მოკ­ვე­თი­ლი აქვთ, თით­ქოს გა­მო­ა­ქან­და­კეს. ხში­რად აქვთ კუ­თხო­ვა­ნი ცხვი­რი და ნი­კა­პი. თვა­ლე­ბის ცე­ცე­ბა უყ­ვართ სა­უბ­რის დროს. თვა­ლის ფორ­მა პა­ტა­რა და ღრმად ჩამ­ჯდა­რი აქვთ ფო­სო­ებ­ში.

  კირჩხი­ბებს შო­რის ორი ტი­პის ხალ­ხი გვხვდე­ბა. ერთი და­ბა­ლი, მრგვალ­თა­ვი­ა­ნი და მომრგვა­ლე­ბულ­ნაკ­ვთე­ბი­ა­ნი, პუტ­კუ­ნა, სა­სი­ა­მოვ­ნო ტი­პის. მე­ო­რე კი მა­ღა­ლი, ასი­მეტ­რი­უ­ლი ნაკ­ვთე­ბით და წინ წა­მო­წე­უ­ლი ქვე­და ყბით, რო­მე­ლიც მე­ჩხერ კბი­ლებ­თან ერ­თად ძალ­ზე თვალ­ში­სა­ცე­მია.

  ლო­მე­ბის ცნო­ბა თვა­ლის ფორ­მით და ხუ­ჭუ­ჭა ქო­ჩო­რით შე­გიძ­ლი­ათ. ლომს ლა­მა­ზი, გამჭვირ­ვა­ლე და გვერ­დებ­ში კა­ტა­სა­ვით აპ­რე­ხი­ლი თვა­ლის ჭრი­ლი აქვს. თმა მუ­დამ ურჩი და და­უ­მორ­ჩი­ლე­ბე­ლი, იმ შემ­თხვე­ვა­შიც კი თუ არ არის ხუ­ჭუ­ჭა. მა­ნე­რე­ბი - გრა­ცი­ო­ზუ­ლი. მზე­რა - ამა­ყი და ზარ­მა­ცი.

  ქალ­წუ­ლებს სა­ხის დახ­ვე­წი­ლი, თით­ქოს­და კონ­ტუ­რე­ბით გა­მოყ­ვა­ნი­ლი ნაკ­ვთე­ბი აქვთ. თვა­ლე­ბი პა­ტა­რა ფორ­მის და ულა­მა­ზე­სი. სხე­უ­ლის პრო­პორ­ცი­უ­ლო­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან. მა­ნე­რე­ბი მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი, გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი. სი­ა­რუ­ლის მა­ნე­რა სპე­ცი­ფი­კუ­რი (თით­ქოს მი­ით­რე­ვენ ერთ ფეხს მსუ­ბუ­ქად).

  სას­წო­რებს ე.წ. "ვე­ნე­რას ნიშ­ნე­ბით" ამო­იც­ნობთ, რო­მე­ლიც ლო­ყებ­ზე სი­ცი­ლის დროს ლა­მა­ზი ნა­ჩხვლე­ტე­ბით გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა. სას­წო­რის ზო­დი­ა­ქო ყვე­ლა­ზე ლა­მაზ ხალ­ხს წარ­მო­შობს. ამი­ტომ სას­წო­რის ცნო­ბა არა­სო­დეს გა­გი­ჭირ­დე­ბათ.

  მო­რი­ელს სა­ხის გა­მოკ­ვე­თი­ლი ნაკ­ვთე­ბი აქვს. უმე­ტე­სად კე­ხი­ა­ნი და დიდი ცხვი­რი. თვა­ლე­ბი ხში­რად მუქი, გა­მო­ხედ­ვა ეჭ­ვი­ა­ნი და იქედ­ნუ­რი. ხში­რად ატა­რე­ბენ სათ­ვა­ლეს. კბი­ლე­ბი მე­ჩხე­რი, სა­ხის კანი - მუქი.

  მშვილ­დო­სანს გა­მო­ხედ­ვა გულ­ღია და ღი­მი­ლი­ა­ნი აქვს. თვა­ლე­ბი პა­ტა­რა, მოძ­რა­ვი და მზე­რა მუ­დამ მო­ცი­ნა­რი. სი­ა­რუ­ლის მა­ნე­რა ჩქა­რი, წინ გა­დაზ­ნე­ქი­ლი (თით­ქოს ასაფ­რე­ნად ემ­ზა­დე­ბა).

  თხის რქას სა­ხის რა­ფი­ნი­რე­ბუ­ლი ნაკ­ვთე­ბი აქვს. მზე­რა და­ჟი­ნე­ბუ­ლი, ოდ­ნავ ცივი და სევ­დი­ა­ნი. არის­ტოკ­რა­ტუ­ლად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბი­ან. ხში­რად აქვთ ცუდი კბი­ლე­ბი და ულა­მა­ზო წყო­ბა.

  მერ­წყუ­ლი ხში­რად გვხვდე­ბა რო­გორც საკ­მა­ოდ ტანსრუ­ლი, ისე გამ­ხა­რი ხალ­ხიც. ვი­ზუ­ა­ლუ­რა­დაც სხვა­დას­ხვა­ნა­ი­რე­ბი არი­ან, მაგ­რამ გა­მო­ხედ­ვა აქვთ მე­გობ­რუ­ლი, სა­უბ­რის მა­ნე­რა - გულ­ღია. მზე­რა - მოხ­ტუ­ნა­ვე და მო­ა­რუ­ლი. ხუ­ჭუ­ჭი ან თხე­ლი თმა აქვთ.

  თევ­ზე­ბი გა­რეგ­ნუ­ლად ყუ­რა­დღე­ბას იქ­ცე­ვენ თვა­ლე­ბით. უმე­ტე­სო­ბას აქვს თვა­ლის დიდი ჭრი­ლი, გამჭვირ­ვა­ლე ლურ­ჯი ან მწვა­ნე ფე­რის თვა­ლე­ბი. ქუ­თუ­თო­ე­ბი ხში­რად გად­მომ­ჯდა­რი. მზე­რა ინ­დე­ფე­რენ­ტუ­ლი და აუ­ღელ­ვე­ბე­ლი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  264 ნახვა
  27-08-2020, 00:38