GOGA.TV
დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი თხის რქებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა
 • დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი თხის რქებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა

  შე­იძ­ლე­ბა თავი იგ­რძნოთ შე­ზღუ­დუ­ლად; გა­მო­გიჩ­ნდეთ არა­კე­თილ­მო­სურ­ნე­ე­ბი, გა­აქ­ტი­ურ­დნენ მტრე­ბი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა წარ­სულ­ში დაბ­რუ­ნე­ბა და დაგ­რო­ვი­ლი საქ­მე­ე­ბის მოგ­რო­ვე­ბა გა­და­წყვი­ტოს. კარ­გი თვეა შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გა­და­სა­ხე­დად, გა­სა­ა­ა­ნა­ლი­ზებ­ლად. თუ და­ფიქ­რდე­ბით, მიხ­ვდე­ბით, რომ მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში ბევ­რი კარ­გი საქ­მე გა­გი­კე­თე­ბი­ათ და უნდა ია­მა­ყოთ სა­კუ­თა­რი თა­ვით. ნუ გა­გიკ­ვირ­დე­ბათ, თუ და­ბა­დე­ბის დღის წინა პე­რი­ოდ­ში მო­გინ­დე­ბათ გან­მარ­ტო­ე­ბა. სა­კუ­თარ თავ­ში ჩაღ­რმა­ვე­ბა. ნუ გა­ა­არ­თუ­ლებთ სი­ტუ­ა­ცი­ას თუ ხვდე­ბით, რომ გი­ჭირთ სა­ერ­თო ენის გა­მო­ნახ­ვა ახ­ლობ­ლებ­თა­ნაც კი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა სა­ერ­თო­დაც მო­ნას­ტერ­ში წას­ვლა, ლოც­ვა და მე­დი­ტა­ცია ან წმინ­და ად­გი­ლე­ბის მო­ლოც­ვა გა­და­წყვი­ტოს. შე­ამ­ცი­რეთ აქ­ტი­უ­რო­ბა და მე­ტად იყა­ვით მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი სა­კუ­თა­რი ში­ნა­გა­ნი სამ­ყა­როს და­რე­გუ­ლი­რე­ბა­ზე.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის გა­და­ხედ­ვას მო­ან­დო­მეთ. თვის ბო­ლოს­კენ მე­ტად გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით, ძველ პრო­ექ­ტებ­საც და­ას­რუ­ლებთ და არც ახ­ლე­ბის და­წყე­ბა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ. რაც უფრო მეტი საქ­მე გექ­ნე­ბათ, მით ნაკ­ლე­ბი დრო დაგ­რჩე­ბათ დეპ­რე­სის­თვის. ზო­გი­ერთს შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ ვინ­მეს­თვის გუ­ლის გა­დაშ­ლის სურ­ვი­ლი და ეცა­დეთ, თქვე­ნი სურ­ვი­ლი თვის ბო­ლოს­კენ გა­და­დოთ და ერ­თგუ­ლი ადა­მი­ა­ნი შე­არ­ჩი­ოთ. არა­ვის გა­უმ­ხი­ლოთ თქვე­ნი სა­მო­მავ­ლო იდე­ე­ბი. სხვამ შე­იძ­ლე­ბა ბო­რო­ტად ისარ­გებ­ლოს თქვე­ნი გუ­ლახ­დი­ლო­ბით. საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან იყა­ვით თავ­შე­კა­ვე­ბუ­ლი, მაგ­რამ მე­გობ­რუ­ლად გან­წყო­ბი­ლი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნი შე­იძ­ლე­ბა ცივ და შო­რე­ულ ადა­მი­ა­ნად მო­გეჩ­ვე­ნოთ. ეს მხო­ლოდ თვის და­სა­წყის­ში. ამ გრძნო­ბას­თან გა­სამ­კლა­ვებ­ლად, ეცა­დეთ, მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ მის გვერ­დით. თუ სა­შუ­ა­ლე­ბა გაქვთ, რამ­დე­ნი­მე­დღი­ა­ნი შვე­უ­ლე­ბა მო­ი­წყვეთ. მარ­ტო­ხე­ლებს მე­ტად მო­გინ­დე­ბათ გვერ­დით ერ­თგუ­ლი და მო­სიყ­ვა­რულ პარტნი­ო­რის ყოლა. თუ მო­ინ­დო­მებთ, ახა­ლი სიყ­ვა­რუ­ლი შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რე­ბის წრე­ში ან თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან შეხ­ვედ­რის დროს აღ­მო­ა­ჩი­ნოთ. ან შე­იძ­ლე­ბა სუ­ლაც თქვე­ნი მე­გო­ბა­რი გახ­დეს თქვე­ნი ბედ­ნი­ე­რე­ბის ინი­ცი­ა­ტო­რი და რამ­დე­ნი­მე ადა­მი­ა­ნი გა­გაც­ნოთ. თვის და­სა­წყის­ში­ვე იზ­რუ­ნეთ იმა­ზე, რომ თვის ბო­ლოს, დღე­სას­წა­უ­ლი­სა და სა­ჩუქ­რე­ბის გამო უფუ­ლოდ არ დარ­ჩეთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მთე­ლი თვე აქ­ტი­უ­რად იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის შეს­რუ­ლე­ბით - რე­მონ­ტის დას­რუ­ლე­ბა, ავე­ჯის გა­და­ად­გი­ლე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა მი­სა­მარ­თიც კი შე­იც­ვა­ლოს. ამ­დე­ნი ფუს­ფუ­სი უპ­რობ­ლე­მოდ და­გაკ­ლე­ბი­ნებთ ზედ­მეტ კი­ლოგ­რა­მებს. რაც შე­ე­ხე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბას, მო­ე­რი­დეთ მცი­რე ტრავ­მებს.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  ბევ­რი საქ­მე და საზ­რუ­ნა­ვი და­გიგ­როვ­დათ. თვე გა­წე­ლი­ლი, რთუ­ლი და და­უს­რუ­ლე­ბე­ლი მო­გეჩ­ვე­ნე­ბათ. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ იმ ადა­მი­ა­ნებ­თან კონ­ტაქ­ტებ­მა, ვინც მა­ინ­ცდა­მა­ინც გულ­ზე არ გე­ხა­ტე­ბათ. ამას­თა­ნა­ვე, იზ­რუ­ნეთ თქვენ­თვის საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­ზე. ხში­რად გა­ა­ნე­ბივ­რეთ სი­ურპრი­ზე­ბით. ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ, როცა მუ­შა­ობთ დო­კუ­მენ­ტებ­თან ან სა­ხელ­მწი­ფო უწყე­ბებ­თან გაქვთ შე­ხე­ბა.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  ჩა­მო­წე­რეთ სა­მო­მავ­ლო გეგ­მა, რო­მელ­საც ან თქვე­ნი და­ბა­დე­ბის დღის შემ­დეგ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ ან სუ­ლაც ახა­ლი წლის შემ­დეგ. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი წვრილ­მა­ნე­ბი­სად­მი. ობი­ექ­ტუ­რად შე­ა­ფა­სეთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ საქ­მი­ა­ნი კონ­ტაქ­ტე­ბი­სას. გაფრ­თხილ­დით, რათა ბო­რო­ტად არა­ვინ ისარ­გებ­ლოს თქვე­ნი მიმ­ნდო­ბი ხა­სი­ა­თით. ნუ და­ხარ­ჯავთ იმა­ზე მეტ ფულს, ვიდ­რე გათ­ვლი­ლი გქონ­დათ. თვის ბო­ლოს­კენ უკე­თე­სო­ბის­კენ შე­გეც­ვლე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან და ოჯა­ხის წევ­რებ­თან.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  296 ნახვა
  25-11-2020, 23:03