GOGA.TV
დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - სწავლა, კონტაქტები, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა
 • დეკემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუპისთვის - სწავლა, კონტაქტები, ფული, სიყვარული და ჯანმრთელობა

  მე­ტად მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. მე­ტად მო­გინ­დე­ბათ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან დრო­ის გა­ტა­რე­ბა. აგ­რეთ­ვე, მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი გახ­დე­ბა თემა: რა გავ­ლე­ნას ვახ­დენ გარ­შე­მო მყო­ფებ­ზე. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა ყვე­ლა პი­რო­ბა შე­უქ­მე­ნით თქვენს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს, რომ თავი ბედ­ნი­ე­რად იგ­რძნოს. ეჭ­ვი­ა­ნო­ბა და მის­თვის თა­ვი­სუფ­ლე­ბის შე­ზღუდ­ვა კარ­გს არა­ფერს მო­გი­ტანთ. ასე­ვე უნდა იყოთ საქ­მი­ა­ნი პარტნი­ო­რე­ბის მი­მარ­თაც, აკონ­ტრო­ლეთ, მაგ­რამ ფა­რუ­ლად და მე­ტად მე­გობ­რუ­ლად გა­ნე­წყვეთ ერ­თგუ­ლე­ბის მი­მართ. ნე­ბის­მი­ე­რი კონ­ფლიქ­ტუ­რი სი­ტუ­ა­ცია მო­აგ­ვა­რეთ კომ­პრო­მი­სის გზით. თქვე­ნი მხრი­დან გა­მოვ­ლე­ნილ ყვე­ლა უარ­ყო­ფით თვი­სე­ბას კი­დევ უფრო უარ­ყო­ფი­თი შე­დე­გი მოჰ­ყვე­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  შეხ­ვედ­რე­ბის, მი­მოს­ვლე­ბის, კონ­ტაქ­ტე­ბის პე­რი­ო­დია. ხში­რად და­ეს­წრე­ბით წვე­უ­ლე­ბებს - საქ­მი­ან­საც და სამ­ხი­ა­რუ­ლო­საც. თუ თქვე­ნის საქ­მი­ა­ნო­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ჟუ­რან­ლის­ტი­კას­თან ან სამ­წერ­ლო­ბო საქ­მეს­თან, შე­იძ­ლე­ბა ხში­რად გახ­დეთ მე­დი­ის სტუ­მა­რი. მო­ე­რი­დეთ გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­თვის სი­მარ­თლის პირ­ში უხე­შად მიხ­ლას. თქვენ საკ­მა­რი­სად ენერ­გი­უ­ლი ხართ და არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის ბო­ლომ­დე მიყ­ვა­ნა. თუმ­ცა, ახა­ლი პრო­ექ­ტებს და­წყე­ბას არ გირ­ჩევთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში გარ­თო­ბი­სა და მხა­რუ­ლე­ბის გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით. მარ­ტო­ხე­ლებს რამ­დენ­ჯერ­მე გექ­ნე­ბათ შან­სი, რომ გა­იც­ნოთ თქვენსთვის შე­სა­ფე­რი­სი კან­დი­და­ტი. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბა კი შე­იძ­ლე­ბა და­ქორ­წი­ნე­ბა ან შვი­ლის გა­ჩე­ნა გა­და­წყვი­ტოთ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებ­მა არ გა­ამ­წვა­ვოთ სი­ტუ­ა­ცია მე­უღ­ლეს­თან. მო­ე­რი­დეთ კა­მათს, ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გარ­ჩე­ვას. ნუ და­გა­ვი­წყდე­ბათ, რომ თქვე­ნი პარტნი­ო­რი მუდ­მი­ვად სა­ჭი­რო­ებს თქვენს მზრუნ­ვე­ლო­ბა­სა და სიყ­ვა­რულს. ამ თვე­ში ფუ­ლე­ბის გან­სა­კუთ­რე­ბულ შე­მო­დი­ნე­ბას ნუ ელო­დე­ბით. უმ­ჯო­ბე­სია, მოკ­რძა­ლე­ბუ­ლი იყოთ ხარ­ჯვი­სას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მე­გობ­რებ­თან ერ­თად გარ­თო­ბა და მათ­თან ერ­თად საქ­მი­ა­ნო­ბა სულ უფრო ხში­რად მო­გინ­დე­ბათ. მე­ტად ჩა­ერ­თეთ სო­ცი­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ ახა­ლი იდე­ე­ბი, მაგ­რამ მათი გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა უკე­თე­სი პე­რი­ო­დის­თვის გა­და­დეთ. ცოტა უფრო მეტი ყუ­რა­დღე­ბა მი­აქ­ცი­ეთ ჯან­მრთე­ლო­ბას.

  ქა­ლე­ბის­თვის
  მე­ტად და­ის­ვე­ნეთ, დრო ძა­ლე­ბის აღ­დგე­ნას და­უთ­მეთ. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ მე­უღ­ლეს­თან ერ­თად, ეცა­დეთ ურ­თი­ერ­თო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბას. გა­და­ხე­დეთ ჩავ­ლილ წელს, დას­კვნე­ბი გა­მო­ი­ტა­ნეთ ობი­ექ­ტუ­რად. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ წლის ბო­ლომ­დე გა­მო­ას­წო­რებთ დაშ­ვე­ბულ შეც­დო­მებს. თვის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თეთ ბი­ნის კე­თილ­მო­წყო­ბა­ში, ბავ­შვე­ბი­სა და მე­უღ­ლის­თვის სა­დღე­სას­წა­უ­ლო გან­წყო­ბის შექ­მნის­თვის. სი­ურპრი­ზე­ბი არც ოჯა­ხის წევ­რებს მო­აკ­ლოთ. დე­კემ­ბერ­ში მი­ღე­ბუ­ლი სი­ახ­ლე­ე­ბი გან­წყო­ბას გა­გი­უმ­ჯო­ბე­სებთ.

  მა­მა­კა­ცე­ბის­თვის
  მე­გობ­რუ­ლი და საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის თვეა. ეცა­დეთ, ყვე­ლას­თან იყოთ ღი­მი­ლი­ა­ნი, მე­გობ­რუ­ლი. სე­რი­ო­ზუ­ლი მსჯე­ლო­ბა მხო­ლოდ გა­მოც­დილ და ერ­თგულ პარტნი­ო­რებ­თან გმარ­თებთ. თუ საქ­მი­ა­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბა ქა­ლებ­თან გაქვთ, შე­იძ­ლე­ბა ისი­ნი გახ­დნენ თქვე­ნი ერ­თგუ­ლი მო­კავ­ში­რე­ე­ბი. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. ეცა­დეთ, საქ­მე­ე­ბი დრო­უ­ლად და­ას­რუ­ლოთ, რომ სა­დღე­სას­წა­უ­ლო დღე­ე­ბი ერ­თად და მხი­ა­რუ­ლად გა­ა­ტა­როთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  270 ნახვა
  29-11-2020, 06:18