GOGA.TV
როგორი იქნება ახალი წლის პირველი თვე სასწორებისთვის - იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი
 • როგორი იქნება ახალი წლის პირველი თვე სასწორებისთვის - იანვრის ასტროლოგიური პროგნოზი

  იან­ვრის პირ­ვე­ლი ორი კვი­რა შინ უნდა გა­ა­ტა­როთ, მო­აგ­ვა­როთ სა­ო­ჯა­ხო და სა­ნა­თე­სა­ვო სა­კი­თხე­ბი; უმას­პინ­ძლოთ კი­დეც მათ. შე­იძ­ლე­ბა ბი­ნა­ში ავე­ჯიც კი გა­და­ად­გი­ლოთ, მეტი სიმ­ყუდ­რო­ვის შე­საქ­მნე­ლად. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ბი­ნის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვა გა­და­წყვი­ტოს. 19 იან­ვრი­დან გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა სიყ­ვა­რუ­ლის, ბავ­შვე­ბის, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი სა­კი­თხე­ბის, სპორ­ტუ­ლი აქ­ტი­უ­რო­ბე­ბის თე­მე­ბი. მე­ტად მო­დუნ­დე­ბით, მოვ­ლე­ნებს მშვი­დად შე­ხე­დავთ. გახ­შირ­დე­ბა პა­ემ­ნე­ბი და მე­გობ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა დრო სრუ­ლი­ად ახალ გა­სარ­თობს და­უთ­მოთ.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი თე­მე­ბი გა­გი­ტა­ცებთ. შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი რთულ გო­ნებ­რივ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში, შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში გა­მოს­ცა­დოთ. კარგ შე­დეგს მო­გი­ტანთ სა­ბავ­შვო ნივ­თე­ბით ვაჭ­რო­ბა. ზო­გი­ერ­თი სა­ბავ­შვო ფსი­ქო­ლო­გი­ით და­ინ­ტე­რეს­დე­ბა. თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო გახ­დე­ბა წერა, კი­თხვა, თა­მა­ში, რო­მე­ლიც კონ­კუ­რენ­ტებ­თან ბრძო­ლას მო­ი­ცავს (მა­გა­ლი­თად, ჭად­რა­კი). მარ­ტი­ვად შეძ­ლებთ თქვე­ნი აზ­რე­ბის გად­მო­ცე­მას.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  იან­ვრის პირ­ვე­ლი კვი­რის ბო­ლო­დან რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბა მო­ი­მა­ტებს. გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, ჰარ­მო­ნი­უ­ლი გა­ხა­დოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მშობ­ლებ­თან, ნა­თე­სა­ვებ­თა­ნაც. სხვა­თა შო­რის, თა­მა­მად შე­გიძ­ლი­ათ გა­აც­ნოთ თქვე­ნი შეყ­ვა­რე­ბუ­ლი მშობ­ლებს, შვი­ლებს, შინ მი­იყ­ვა­ნოთ. თუმ­ცა, უნდა გა­გაფრ­თხი­ლოთ კი­დეც, რომ ზო­მი­ე­რე­ბა და­იც­ვათ კვე­ბა­ში, გან­სა­კუთ­რე­ბით, ტკბი­ლე­უ­ლის ჭა­მა­ში, რათა ზედ­მე­ტი წონა არ და­იგ­რო­ვოთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ცვლი­ლე­ბე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. თუ რა­ღაც არ მოგ­წონთ, მისი სწრა­ფად და ძირ­ფეს­ვი­ა­ნად შეც­ვლა მო­გინ­დე­ბათ. გაფრ­თხილ­დით, რად­გან და­უ­ფიქ­რე­ბელ­მა ქმე­დე­ბამ, შე­იძ­ლე­ბა უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი მო­გი­ტა­ნოთ, პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც კი. მე­ტად გა­უფრ­თხილ­დით თვა­ლებს. აგ­რეთ­ვე, შარდ-სა­ს­ქე­სო და­ა­ვა­დე­ბის ალ­ბა­თო­ბა იმა­ტებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  186 ნახვა
  26-12-2020, 22:45