GOGA.TV
როგორ ამოვიცნოთ აფერისტი მამაკაცი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?
 • როგორ ამოვიცნოთ აფერისტი მამაკაცი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით?

  - ეჭვი შე­ე­პა­როს თუ არა საყ­ვა­რე­ლი მა­მა­კა­ცის ერ­თგუ­ლე­ბა­ში. თა­ვად ღა­ლა­ტის ფაქტს, რო­გორც ასეთს ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში ყო­ველ­თვის ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლუ­რი მი­ზე­ზე­ბი აქვს და ხში­რად, რაც არ უნდა სამ­წუ­ხა­რო იყოს, ქა­ლე­ბიც არი­ან დამ­ნა­შა­ვე იმა­ში, რომ მათი მა­მა­კა­ცი სხვის­კენ "აპა­რებს თვალს"... თუმ­ცა, დღეს ამ თე­მას არ გავ­შლით და მხო­ლოდ იმა­ზე ვი­სა­უბ­რებთ, რო­გორ ამო­ვიც­ნოთ მო­ღა­ლა­ტე მა­მა­კა­ცი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით

  ვერ­ძი - უხა­ლი­სოდ და არ­ცთუ ოს­ტა­ტუ­რად ღა­ლა­ტობს. იშ­ვი­ა­თად მა­ლავს სა­კუ­თარ თავ­გა­და­სავ­ლებს, თა­ნაც თუკი სხვა შე­უყ­ვარ­და, ქალ­თან, რო­მე­ლიც აღარ უყ­ვარს ერთი წა­მით არ გა­ჩერ­დე­ბა. გღა­ლა­ტობთ, თუკი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად უჩ­ვე­უ­ლოდ მშვი­დი, დამ­ყო­ლი და ლო­ი­ა­ლუ­რი გახ­და თქვენ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში და ცდი­ლობს მე­გობ­რუ­ლად გე­კონ­ტაქ­ტოთ.

  კუ­როს ძნე­ლად ეხერ­ხე­ბა ღა­ლა­ტი, არა იმი­ტომ რომ ტემ­პე­რა­მენ­ტი არ უწყობს ხელს (ეს მამ­რე­ბი მო­რი­ე­ლებ­საც კი აცი­ლე­ბენ სექ­სუ­ა­ლუ­რი აქ­ტი­ვო­ბის მხრივ), უბ­რა­ლოდ მას შეჩ­ვე­უ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ე­ბი ურ­ჩევ­ნია. გღა­ლა­ტობთ, თუკი თქვენ მომ­ზა­დე­ბულ კერ­ძებს აღარ მი­ირ­თმევს და ზო­გა­დად, იშ­ვი­ა­თად ბუ­ზღუ­ნებს თუკი სახ­ლში დრო­ზე არ დახ­ვდა მომ­ზა­დე­ბუ­ლი ვახ­შა­მი.

  ტყუ­პი ფი­ზი­კუ­რად იშ­ვი­ა­თად ღა­ლა­ტობს ქალს. თუმ­ცა თუკი მო­სა­წყე­ნი, პრე­ტენ­ზი­უ­ლი და ერ­თფე­რო­ვა­ნი გახ­დით მენ­ტა­ლუ­რა­დაც და ფი­ზი­კუ­რა­დაც ეც­დე­ბა სხვა­ზე გა­და­ერ­თოს გუ­ლის გა­და­სა­ყო­ლებ­ლად. გღა­ლა­ტობთ, თუკი თქვენ­თან ერ­თად აღარ მას­ლა­ა­თობს სა­ა­თო­ბით სხვა­დას­ხვა თე­მა­ზე. იშ­ვი­ა­თად გი­რე­კავთ და გწერთ.

  კირჩხი­ბი ყვე­ლა­ზე კარ­გად ახერ­ხებს ღა­ლატს "შე­ნიღ­ბუ­ლი ფორ­მით". მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ოჯა­ხი და იშ­ვი­ა­თად ან­გრევს მას. გღა­ლა­ტობთ, თუკი სა­ნი­მუ­შოდ იქ­ცე­ვა, აღარ გე­ბუ­ზღუ­ნე­ბათ სა­ა­თო­ბით და ცდი­ლობს ყვე­ლა პრობ­ლე­მა მო­გიგ­ვა­როთ რაც გაქვთ ან არ გაქვთ.

  ლომს თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბა ელა­ხე­ბა, თუკი მას ნაკ­ლებ ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცევს მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი, თუნ­დაც ამ უყუ­რა­დღე­ბო­ბის მი­ზე­ზი ბავ­შვე­ბი იყოს. ხმა­უ­რი­ა­ნად და დე­მონ­სტრა­ცი­უ­ლად გი­ღა­ლა­ტებთ ისე, რომ ჯერ და­გი­ა­ნონ­სებთ ამას. ასე რომ, იყა­ვით ფრთხი­ლად და მეტი სით­ბო გა­მო­ავ­ლი­ნეთ მას­თან.

  ქალ­წუ­ლის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი მამ­რე­ბი ერთ-ერთ სა­ნი­მუ­შო და ერ­თგუ­ლი ქმრე­ბის კა­ტე­გო­რი­ას გა­ნე­კუთ­ვნე­ბი­ან. თუ მა­ინც გღა­ლა­ტობთ, ე.ი. ძა­ლი­ან მო­ა­ბეზ­რეთ თავი ქა­ო­სუ­რი და უპ­რინ­ცი­პო საქ­ცი­ე­ლით. გღა­ლა­ტობთ, თუკი უჩ­ვე­უ­ლოდ მო­უ­წეს­რი­გე­ბე­ლი და უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო გახ­და - ის უბე­დუ­რია ამით.

  სას­წო­რის ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ მა­მა­კაცს თა­ვი­სუფ­ლად შეგ­ვიძ­ლია ვუ­წო­დოთ ფლირ­ტის "მამა". თუმ­ცა, ფი­ზი­კურ ღა­ლატ­ზე მხო­ლოდ მა­შინ მი­დის, როცა ცოლი აუ­ტან­ლად მომ­თხოვ­ნი, აგ­რე­სი­უ­ლი და ეჭ­ვი­ა­ნია. გღა­ლა­ტობთ, თუკი უცებ მისი გა­ლან­ტუ­რო­ბა უხე­ში საქ­ცი­ე­ლით და ბილ­წსი­ტყვა­ო­ბით იც­ვლე­ბა.

  მო­რი­ელს უზო­მოდ დიდი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ტემ­პე­რა­მენ­ტი გა­აჩ­ნია, თუმ­ცა ღა­ლა­ტით მხო­ლოდ მა­შინ ღა­ლა­ტობს, როცა პარტნი­ო­რის ემო­ცი­ე­ბის გა­მოც­და სურს ან ამ უკა­ნას­კნე­ლის სა­მაგ­ლი­თოდ დას­ჯა. გღა­ლა­ტობთ, თუკი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად მის­მა ეჭ­ვი­ა­ნო­ბამ იკლო და სა­ეჭ­ვოდ ლი­ბე­რა­ლუ­რი გახ­და.

  მშვილ­დო­სანი ბუ­ნე­ბით პო­ლი­გა­მი­უ­რი მამ­რია, მის­თვის ფლირ­ტი ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ამ­ბა­ვია. თუმ­ცა მე­უღ­ლე თუ სცნებს არ უწყობს, ნაკ­ლე­ბად გა­აგ­რძე­ლებს ცელ­ქო­ბას დიდ­ხანს. გღა­ლა­ტობთ, თუკი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად აღ­მო­ა­ჩი­ნეთ, რომ სა­ნი­მუ­შოდ მშრო­მე­ლი გახ­და და სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებს ზედ­მე­ტად დიდ დროს უთ­მობს.

  თხის რქა ერთ-ერთი ერ­თგუ­ლი და სა­ი­მე­დო მა­მა­კა­ცია. თუმ­ცა, როცა სი­ტუ­ა­ცია ოჯახ­ში ქა­ო­სუ­რია, ისიც მი­დის ღა­ლატ­ზე. ზოგ­ჯერ ის "იმი­ჯის" გა­მოც ღა­ლა­ტობს მა­შინ, როცა მა­ღალ თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზეა. იშ­ვი­ა­თად გა­ი­გებთ მის ღა­ლატს, თუმ­ცა უნდა იცო­დეთ, როცა სა­ეჭ­ვოდ ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი და გუ­ლუხ­ვი ხდე­ბა, სწო­რედ მა­შინ "ცელ­ქობს" სა­დღაც.

  მერ­წყუ­ლის ღა­ლა­ტი იშ­ვი­ა­თად გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა ფი­ზი­კუ­რად. ამას­თან ერ­თად, მისი ფლირ­ტის ამ­ბებ­საც ნაკ­ლე­ბად გა­მო­ი­ძი­ებთ, თუ მა­ინც შე­ეც­დე­ბით, ისე აგი­რევთ დავთრებს, თა­ვად ვერ გა­ი­გებთ თავს და ბო­ლოს. გღა­ლა­ტობთ მა­შინ, როცა სა­ეჭ­ვოდ მო­წეს­რი­გე­ბუ­ლი და ყუ­რა­დღე­ბი­ა­ნი ხდე­ბა.

  თევ­ზე­ბი ძი­რი­თა­დად "ხათ­რის გამო" ღა­ლა­ტო­ბენ ცო­ლებს. მათ უჭირთ ქა­ლებ­თან მე­გობ­რო­ბა­ზე უა­რის თქმა, ამი­ტომ ხში­რად თა­ვის­თა­ვად ხდე­ბი­ან მა­ნი­პუ­ლა­ტო­რი სუს­ტი სქე­სის წარ­მო­მად­გე­ნელ­თა მსხვერ­პლი. გღა­ლა­ტობთ თუკი ხში­რად გიყ­ვე­ბათ რო­მე­ლი­მე მისი "მე­გობ­რის" ან თა­ნამ­შრომ­ლის ბედ­ზე, გული შეს­ტკი­ვა მას­ზე და ცდი­ლობს თქვენც გან­გა­წყოთ ამ უკა­ნას­კნე­ლის მი­მართ თა­ნაგ­რძნო­ბით... იცო­დეთ, ზუს­ტად ეს "ვი­ღაც" არის თქვე­ნი მე­ტო­ქე.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  321 ნახვა
  20-01-2021, 01:17