GOGA.TV
რაზე წამსვლელი არ ხართ, რაც უნდა მოხდეს? - ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • რაზე წამსვლელი არ ხართ, რაც უნდა მოხდეს? - ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  ზო­დი­ა­ქოს ყვე­ლა ნი­შანს აქვს ზღვა­რი, რო­მელ­საც არას­დროს გა­და­ა­ბი­ჯებს. გა­ინ­ტე­რე­სებთ, რას ვერ აი­ტანთ?

  ვერ­ძი
  ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან მებ­რძოლ­ნი, მა­მაც­ნი. ისი­ნი ყო­ველ­თვის პირ­ვე­ლი მი­ი­წე­ვენ ბრძო­ლის ველ­ზე. ვერძს ვე­რას­დროს აი­ძუ­ლებთ უმოქ­მე­დოდ ყოფ­ნას.

  კურო
  კურო თავ­და­პირ­ვე­ლად შე­საძ­ლოა ლო­ი­ა­ლუ­რი და დამთმო­ბი მოგ­ვეჩ­ვე­ნოს, თუმ­ცა, რე­ა­ლუ­რად, ის საკ­მა­ოდ ჯი­უ­ტია. რთუ­ლი და ზოგ­ჯერ შე­უძ­ლე­ბე­ლიც კია, დათ­მოს სა­კუ­თა­რი პო­ზი­ცია.

  ტყუ­პი
  ტყუ­პი უზო­მოდ აქ­ტი­უ­რი, კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რი და ქა­რიზ­მა­ტუ­ლი ხალ­ხია. ისი­ნი არას­დროს შე­ე­გუ­ე­ბი­ან რუ­ტი­ნულ სა­მუ­შა­ოს. მათ მუდ­მი­ვი სი­ახ­ლე­ე­ბი და სა­ინ­ტე­რე­სო ცხოვ­რე­ბა სწყუ­რი­ათ.

  კირჩხი­ბი
  კირჩხი­ბი თბი­ლი და მზრუნ­ვე­ლია. მას უკი­დე­გა­ნოდ უყ­ვარს ოჯა­ხის წევ­რე­ბი და ახ­ლობ­ლე­ბი. კირჩხი­ბი არას­დროს მი­ა­ტო­ვებს საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს რთულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, მას არ სჩ­ვე­ვია ღა­ლა­ტი.

  ლომი
  ლომი უზო­მოდ ამა­ყია, არას­დროს ჩა­ი­დენს იმი­ჯის შემ­ლა­ხავ საქ­ცი­ელს. მის­თვის უმ­თავ­რე­სია, რომ ყვე­ლას თვალ­ში სა­მარ­თლი­ა­ნი და ღირ­სე­უ­ლი ჩან­დეს.

  ქალ­წუ­ლი
  ქალ­წუ­ლის­თვის უმ­თავ­რე­სია ჰქონ­დეს ცხოვ­რე­ბის მი­ზა­ნი, კონ­კრე­ტუ­ლი გეგ­მე­ბი და საყ­ვა­რე­ლი საქ­მე. მას არ შე­უძ­ლია ცხოვ­რე­ბა საქ­მი­ა­ნო­ბის გა­რე­შე. მისი ხე­ლე­ბი მუდ­მი­ვად რა­ღა­ცას აკე­თებს, გო­ნე­ბა კი - გა­ნუ­წყვეტ­ლივ მუ­შა­ობს.

  მო­რი­ე­ლი
  მო­რი­ე­ლის­თვის უმ­ნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნე­სია არა უბ­რა­ლოდ ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში ყოფ­ნა, არა­მედ, მუდ­მი­ვი ზრუნ­ვა და აღი­ა­რე­ბა გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის­გან. მათ სურთ ყვე­ლა და ყვე­ლა­ფე­რი მათ გარ­შე­მო ტრი­ა­ლებ­დეს. მო­რი­ე­ლი არას­დროს გა­და­წევს სა­კუ­თარ თავ­სა და ინ­ტე­რე­სებს უკა­ნა პლან­ზე.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  მშვილ­დო­სა­ნი გა­მო­უს­წო­რე­ბე­ლი ოპ­ტი­მის­ტი, სი­ცო­ცხლით აღ­სავ­სე და აქ­ტი­უ­რია. მას არას­დროს ექ­ნე­ბა ცხოვ­რე­ბის მშვი­დი რიტ­მი. მას, უბ­რა­ლოდ, არ შე­უძ­ლია სა­კუ­თა­რი თა­ვის ჩარ­ჩო­ებ­ში გა­მომ­წყვდე­ვა.

  თხის რქა
  შე­სა­შუ­რია თხის რქე­ბი­სათ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლო­ბა და შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა. მათ აქვთ მიზ­ნე­ბი, რო­მელ­თა მი­საღ­წე­ვად არა­ფერს იშუ­რე­ბენ. ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი არას­დროს და­ი­ხევს უკან.

  მერ­წყუ­ლი
  მერ­წყუ­ლე­ბი იმ­დე­ნად არა­ორ­დი­ნა­ლურ­ნი და თა­ვი­სუფ­ლე­ბის მოყ­ვა­რულ­ნი არი­ან, არას­დროს შე­ას­რუ­ლე­ბენ იმ საქ­მეს, რო­მე­ლიც არ აინ­ტე­რე­სებთ.

  თევ­ზე­ბი
  თევ­ზე­ბი ხში­რად იტან­ჯე­ბი­ან ში­ნა­გა­ნი ბრძო­ლე­ბით. მათ­ში თით­ქოს ორი სა­პი­რის­პი­რო გზით მი­მა­ვა­ლი ადა­მი­ა­ნი ცხოვ­რობს. ვე­რას­დროს იტყვი რას გა­ა­კე­თებს ან არ გა­ა­კე­თებს.

  სტა­ტია მო­ამ­ზა­და "პრაქ­ტი­კუ­ლი აკა­დე­მი­ის" სტუ­დენ­ტმა, ას­მა­თი ჟი­ჟი­აშ­ვილ­მა

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  180 ნახვა
  9-02-2021, 23:54