GOGA.TV
რა უნდა გერქვას, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - საუკეთესო სახელები, რომლებიც წარმატებას მოგიტანთ
 • რა უნდა გერქვას, ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით - საუკეთესო სახელები, რომლებიც წარმატებას მოგიტანთ

  ადა­მი­ა­ნის სა­ხელს დიდი მნიშ­ვნე­ლო­ბა აქვს, რად­გან ის გან­სა­ზღვრავს მის ბე­დის­წე­რას. ხში­რად, სა­ხელ­შეც­ვლი­ლი ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბაც იც­ვლე­ბა. ამი­ტომ დიდი ყუ­რა­დღე­ბა გმარ­თებთ სა­ხე­ლის არ­ჩე­ვი­სას. გთა­ვა­ზობთ იმ სა­ხე­ლებს, რომ­ლე­ბიც კონ­კრე­ტუ­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თვი­საა.

  ვერ­ძი
  ვერძს ყვე­ლა­ზე მე­ტად უხ­დე­ბა შემ­დე­გი სა­ხე­ლე­ბი: მა­რი­კა, მაქ­სი­მე, სან­დრო, ვიქ­ტო­რია, ნიკა, გი­ორ­გი, ლე­ვა­ნი - ეს სა­ხე­ლე­ბიც ისე­თი­ვე ენერ­გე­ტი­კის მა­ტა­რებ­ლე­ბი არი­ან, რო­გო­რიც თა­ვად ვერ­ძის ზო­დი­ა­ქო. მი­ზან­და­სა­ხუ­ლი, ჯი­უ­ტი და სა­კუ­თარ წარ­მა­ტე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი.

  კურო
  მიშა, მი­ხე­ი­ლი, ელე­ნა, ელი­სო, ევა, მა­რი­ნა, ნინო, თა­მუ­ნა, ირი­ნა, გია, გი­ორ­გი - ეს სა­ხე­ლე­ბი თა­ვი­ანთ

  პატ­რო­ნებს და­ა­ჯილ­დო­ე­ბენ უშიშ­რო­ბით და ფუ­ლის მოხ­ვე­ჭის იღ­ბლით.

  ტყუ­პი
  ურ­თი­ერ­თო­ბა­ში სა­სი­ა­მოვ­ნო და ძა­ლი­ან ჭკვი­ა­ნი ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლებ­თან ნაც­ნო­ბო­ბის სა­სი­ა­მოვ­ნო გან­ცდე­ბი დიდ­ხანს გაგ­ყვე­ბათ. ტყუპს შე­უძ­ლი­ათ მო­ხიბ­ლონ ნე­ბის­მი­ე­რი ადა­მი­ა­ნი თა­ვი­ან­თი ორა­ტო­რუ­ლი ნი­ჭით, ხოლო ეს ყვე­ლა­ფე­რი გა­ორ­მა­გე­ბუ­ლი ენერ­გი­ით წა­მო­ვა, თუ გქვი­ათ: კირა, ელა, ნა­ტა­ლია, ანას­ტა­სია, ტა­სია, ეკა­ტე­რი­ნა, მა­რი­ა­ნა, ირაკ­ლი, ლადო, კრა­ვაი.

  კიბო
  კი­ბორჩხა­ლას თა­ვი­სე­ბუ­რი ხედ­ვა აქვს სამ­ყა­რო­ზე და მომ­ხდა­რის აღ­ქმა ლა­მა­ზად და გან­სხვა­ვე­ბუ­ლად მხო­ლოდ მას შე­უძ­ლია. ისი­ნი არი­ან უნი­კა­ლუ­რე­ბი თა­ვი­ან­თი სიყ­ვა­რუ­ლის ნი­ჭი­თა და შე­საძ­ლებ­ლო­ბით. მათ მუ­დამ იცი­ან, რა სურთ. ჭეშ­მა­რი­ტი კი­ბორჩხა­ლის სა­ხე­ლე­ბია: გიგი, გიგა, და­ვი­თი, ოთა­რი, იანა, ანა, ილია, ლი­დია, ან­დრე, დი­მიტ­რი, ლუკა.

  ლომი
  არ­ცთუ ისე დიდი მოთ­მი­ნე­ბის ძალა აქვთ, არი­ან მალე ფეთ­ქე­ბა­დე­ბი და ხან­და­ხან ზედ­მე­ტად თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლე­ბი, ასე­ვე, მომ­ხვე­ჭე­ლე­ბი უფრო მე­ტად, ვიდ­რე კურო. შე­ე­ფე­რე­ბათ და უხ­დე­ბათ შემ­დე­გი სა­ხე­ლე­ბი: ნინო, მა­რი­ა­მი, ირაკ­ლი, გი­ორ­გი, პეტ­რე, ლე­ვა­ნი, არი­ა­ნა, ემა, ალა და სხვა ყვე­ლა ის სა­ხე­ლი, რო­მე­ლიც წარ­მოთ­ქმის დროს ჟღე­რა­დია.

  ქალ­წუ­ლი
  ჭეშ­მა­რი­ტი ქალ­წუ­ლის სა­ხე­ლე­ბია: ევა, ლი­დია, ინა, თეა, შო­რე­ნა, მა­რი­ა­მი, ლუკა, თევ­დო­რე, გია, ია­კო­ბი, კობა, არ­ჩი­ლი. ეს სა­ხე­ლე­ბი და­ეხ­მა­რე­ბათ თა­ვი­ანთ პატ­რო­ნებს, ეფექ­ტუ­რად წარ­მარ­თონ თა­ვი­ან­თი ცხოვ­რე­ბა და სწო­რად გა­და­ა­ნა­წი­ლონ ში­ნა­გა­ნი ენერ­გი­ის ძალა და რე­სურ­სე­ბი.

  სას­წო­რი
  სას­წო­რის ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბულ, ამ სა­ხე­ლე­ბის მა­ტა­რე­ბელ ადა­მი­ა­ნებს ყვე­ლა­ზე უფრო შეს­წევთ ძალა და ნიჭი, მი­ი­ზი­დონ ფული. ნიკა, ირი­ნა, მარ­გო, თი­ნა­თი­ნი, რეზო, ლადო, ნინო, ალე­კო, დალი, ლელა, ლე­ი­ლა, სა­ლო­მე -ამ სა­ხე­ლებს უად­ვილ­დე­ბათ, მარ­თონ სიყ­ვა­რუ­ლი და მი­ი­ზი­დონ ბა­რა­ქა, წარ­მა­ტე­ბა, იღ­ბა­ლი თა­ვის­კენ. ამი­ტომ სა­სურ­ვე­ლია, აქ­ცენ­ტი გა­ა­კე­თონ მა­ტე­რი­ა­ლურ კე­თილ­დღე­ო­ბა­ზე.

  მო­რი­ე­ლი
  ალი­სა, ირი­ნა, გი­ორ­გი, ანი, თე­ო­ნა, ლე­ვა­ნი, პა­ა­ტა, ზუ­რა­ბი, ირაკ­ლი" გია, თენ­გო, ჯონი - იღ­ბლი­ა­ნი და ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბი არი­ან. წარ­მა­ტე­ბას და სი­ხა­რულ­ში ცხოვ­რე­ბას მო­უ­ტანს მო­რი­ე­ლის ნიშ­ნის ქვეშ და­ბა­დე­ბუ­ლებს ზე­მოხ­სე­ნე­ბუ­ლი სა­ხე­ლე­ბი.

  მშვილ­დო­სა­ნი
  გი­ორ­გი, რო­მა­ნი, სო­ფია, მა­რია, დი­ა­ნა, თე­ო­ნა, და­ვი­თი, ლუკა, ნიცა, მა­რი­ა­მი, თორ­ნი­კე - ნო­ემ­ბრის ბო­ლოს, დე­კემ­ბრის და­სა­წყის­ში და­ბა­დე­ბულ ბავ­შვს თუ და­არ­ქმევთ რო­მე­ლი­მეს ამ სა­ხე­ლე­ბი­დან, მას თან და­ა­ყო­ლებთ იღ­ბალს და დი­დე­ბის­კენ სრაფ­ვას.

  თხის რქა
  და­ვი­თი, ალექ­სან­დრე, ლე­ვა­ნი, ეკა­ტე­რი­ნე, გრი­გო­რი, სა­ლო­მე, სოფო, თორ­ნი­კე - ცოტა ჯი­უ­ტე­ბი არი­ან, მაგ­რამ ძი­რი­თა­დად მა­ინც იღ­ბლი­ა­ნე­ბი. უყ­ვართ გა­მორ­ჩე­უ­ლო­ბა და ცდი­ლო­ბენ, ყვე­ლა­ფერ­ში იყ­ვნენ სა­უ­კე­თე­სო­ნი, ლი­დე­რე­ბი.

  მერ­წყუ­ლი
  და­ვი­თი, გი­ორ­გი, ეკა­ტე­რი­ნე, ნინო, სოფო, ელე­ნე, ნუცა, ილია - ამ სა­ხე­ლებს დაჰ­ყვე­ბათ მერ­წყუ­ლის სიბ­რძნე და სიმ­შვი­დე, მი­ზან­და­სა­ხუ­ლო­ბა და უზა­დო გე­მოვ­ნე­ბა.

  თევ­ზე­ბი
  ნიკა, და­ვი­თი, გი­ორ­გი, თენ­გი­ზი, ლუკა, იო­ა­ნე, ნიცა, ანი, ხა­თუ­ნა, მა­რი­კა, შო­რე­ნა, ია - ეს სა­ხე­ლე­ბი და­ეხ­მა­რე­ბათ თევ­ზებს, მო­ი­პო­ვონ ის თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლე­ბა, რაც მათ აკ­ლი­ათ. იპო­ვი­ან სა­კუ­თარ გზას ამ ცხოვ­რე­ბა­ში და არ გა­და­უხ­ვე­ვენ არას­დროს და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბი­დან.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  309 ნახვა
  10-02-2021, 23:37