GOGA.TV
მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - რა გელით გაზაფხულის პირველ თვეს
 • მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი ლომებისთვის - რა გელით გაზაფხულის პირველ თვეს

  თვის და­სა­წყის­ში მე­ტად იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი პარტნი­ო­რუ­ლი საქ­მე­ე­ბი­სა და ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით. ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი ბიზ­ნესპრო­ექ­ტე­ბი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ან სხვი­სი ფული და­ა­ბან­დოთ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვან საქ­მე­ში. ახა­ლი ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რე­ბი დიდი გუ­ლის­ყუ­რით შე­არ­ჩი­ეთ. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ გა­გი­ტა­ცოთ ოკულ­ტურ­მა და ეზო­თე­რი­კულ­მა სფე­რო­ებ­მა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გახ­შირ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, სა­ინ­ტე­რე­სო შე­მო­თა­ვა­ზე­ბებს მი­ი­ღებთ და ხან­და­ხან თქვენ­თვის სრუ­ლი­ად უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბის­გა­ნაც კი. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, რას გე­უბ­ნე­ბი­ან და რას ამ­ბობთ თა­ვად. შე­იძ­ლე­ბა მო­გი­წი­ოთ თე­ბერ­ვალ­ში და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. 16 მარ­ტი­დან არ გირ­ჩევთ აფე­რის­ტებ­თან საქ­მე­ე­ბის და­ჭე­რას და უფრო მე­ტიც, არც თა­ვად მო­ინ­დო­მოთ თაღ­ლი­თუ­რი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სეთ ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან პარტნი­ო­რებ­თან.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა ახა­ლი შეგ­რძნე­ბე­ბით იქ­ნე­ბა აღ­სავ­სე. შე­იძ­ლე­ბა არ­სე­ბულ პარტნი­ორ­თან გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დეთ სექ­სუ­ა­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბა ან ახა­ლი ადა­მი­ა­ნი გა­მოჩ­ნდეს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში, რო­მე­ლიც და­უ­ვი­წყარ სი­ა­მოვ­ნე­ბას მო­გა­ნი­ჭებთ. დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ პარტნი­ორ­თან ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ფი­ნან­სე­ბი მი­სია. ფული მხო­ლოდ სარ­ფი­ან საქ­მე­ებ­ში და­ა­ბან­დეთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბა მე­გობ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი. თა­ვად აქ­ტი­უ­რი იქ­ნე­ბით, რომ მე­გობ­რებ­თან ერ­თად ჩა­ერ­თოთ სა­ე­თო საქ­მე­ებ­ში. მო­ი­მა­ტებს სო­ცი­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბა­ში აქ­ტი­უ­რო­ბის სურ­ვი­ლი. შეკ­რი­ბეთ თქვე­ნი მე­გობ­რე­ბი და ჩა­მო­ა­ყა­ლი­ბეთ სპორ­ტუ­ლი გუნ­დი, ვის­თან ერ­თა­დაც ბუ­ნე­ბა­ში სხვა­დას­ხვა თა­მა­შით გა­ერ­თო­ბით. მო­უფრ­თხილ­დით კანს და შარ­დსა­ს­ქე­სო სის­ტე­მას.

  13 მარ­ტის შემ­დეგ მოქ­მე­დე­ბის ძალა მო­გე­მა­ტე­ბათ და რა­ღაც გრან­დი­ო­ზუ­ლის შექ­მნის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. მეტი დრო და­უთ­მეთ თვით­გან­ვი­თა­რე­ბას. ხან­და­ხან ფა­რულ მეც­ნი­ე­რე­ბებ­საც მი­აქ­ცი­ეთ ყუ­რა­დღე­ბა.

  28 მარ­ტის შემ­დეგ მო­გე­მა­ტე­ბათ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი, გახ­შირ­დე­ბა მი­მოს­ვლე­ბი, სა­ტე­ლე­ფო­ნო ზა­რე­ბი. დო­კუ­მენ­ტე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბით გა­ა­ფორ­მეთ. შე­იძ­ლე­ბა შემ­თხვე­ვით მო­ის­მი­ნოთ, რო­გორ ავ­რცე­ლე­ბენ თქვენს ზურგს უკან ჭო­რებს. მე­ტად და­ინ­ტე­რეს­დით ნა­თე­სა­ვე­ბით.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  210 ნახვა
  26-02-2021, 00:03