GOGA.TV
მავნე ჩვევები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • მავნე ჩვევები ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  ზოგი კი ვერა. მათ შო­რი­საა სი­ზარ­მა­ცე, ღორ­მუ­ცე­ლო­ბა, სი­ფი­ცხე ან აგ­რე­სი­უ­ლო­ბა. თუმ­ცა, არ­სე­ბობს გა­ცი­ლე­ბით უფრო მძი­მე და რაც მთა­ვა­რია, ფა­ტა­ლურ შე­დე­გე­ბამ­დე მიმყვა­ნი მავ­ნე ჩვე­ვე­ბის კა­ტე­გო­რია, რო­მელ­შიც შე­დის ალ­კოჰოლ და ნარ­კო­ტიკ­და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა, აზარ­ტუ­ლი თა­მა­შე­ბი­სად­მი სიყ­ვა­რუ­ლი და ა.შ.

  ას­ტრო­ლო­გე­ბი მი­იჩ­ნე­ვენ, რომ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შა­ნი და მისი სა­ხა­სი­ა­თო მაჩ­ვე­ნებ­ლე­ბი დიდ­წი­ლად გა­ნა­პი­რო­ბებს ჩვენ­ში ამა თუ იმ მავ­ნე ცხოვ­რე­ბის წე­სის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბას. თუმ­ცა, თუკი თი­თო­ე­უ­ლი ჩვენ­გა­ნი შე­ეც­დე­ბა ბრძო­ლა გა­მო­უ­ცხა­დოს მან­კი­ე­რე­ბებს, სამ­ყა­რო ამით გა­ცი­ლე­ბით უფრო ნა­თე­ლი და ლა­მა­ზი იქ­ნე­ბა.

  ასე მა­გა­ლი­თად:

  ვერძს სი­სას­ტი­კის­კენ გა­აჩ­ნია მიდ­რე­კი­ლე­ბა. აფექ­ტის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში სავ­სე­ბით შე­საძ­ლე­ბე­ლია, სხვა ადა­მი­ანს მარ­ტი­ვად და­უ­შა­ოს რამე.

  კუ­როს ყვე­ლა­ზე დიდი სი­სუს­ტე სი­ზარ­მა­ცე და ღორ­მუ­ცე­ლო­ბაა. კომ­ფორ­ტის სიყ­ვა­რულ­მა მას შე­საძ­ლოა არა­კა­ნო­ნი­ე­რი საქ­ცი­ე­ლიც ჩა­ა­დე­ნი­ნოს.

  ტყუ­პი ყვე­ლა­ზე მე­ტად ჭო­რა­ო­ბით და სხვებ­ზე არას­წო­რი ინ­ფორ­მა­ცი­ის გავ­რცე­ლე­ბით სცო­დავს.

  კირჩხიბს ძლი­ე­რი მიდ­რე­კი­ლე­ბა გა­აჩ­ნია ალ­კოჰო­ლის მი­მართ. ხში­რად, როცა ცხოვ­რე­ბა არ­ცთუ სა­სი­ა­მოვ­ნო სი­ურპრი­ზე­ბით ანე­ბივ­რებს, ბევ­რი კირჩხი­ბი სა­მუ­და­მოდ "უმე­გობ­რდე­ბა" სას­მელს.

  ლომს ხში­რად სდე­ბენ ბრალს სა­სას­ტი­კე­სა და დიქ­ტა­ტო­რულ საქ­ცი­ელ­ში. ამ ადა­მი­ა­ნებს უყ­ვართ სხვებ­ზე კონ­ტრო­ლის აღე­ბა. ზოგ­ჯერ კი ეს ძალ­მომ­რე­ო­ბით ფარ­გლებს უტოლ­დე­ბა.

  ქალ­წუ­ლის­თვის მავ­ნე ჩვე­ვად შე­საძ­ლოა იქ­ცეს მა­ნი­ა­კა­ლუ­რი სი­სუფ­თა­ვის­კენ მიდ­რე­კი­ლე­ბა. მან შე­იძ­ლე­ბა ფო­ბი­ე­ბიც შე­ი­ძი­ნოს რო­მე­ლიც ამა თუ იმ და­ა­ვა­დე­ბის­გან თა­ვის და­სა­ცა­ვად პრე­ვენ­ცი­უ­ლი ზო­მე­ბის გა­მუდ­მე­ბულ დაც­ვას უკავ­შირ­დე­ბა.

  სას­წო­რე­ბი ხში­რად გვევ­ლი­ნე­ბი­ან სა­მარ­თალ­დამ­ცა­ვებ­თან წარ­მოქ­მნი­ლი კონ­ფლიქ­ტის მი­ზე­ზად. ბევ­რი მათ­გა­ნი ხათ­რი­ა­ნი ხა­სი­ა­თის გა­მოც ხვდე­ბა გი­სო­სებს მიღ­მა.

  მო­რი­ე­ლის უდი­დე­სი ნე­გა­ტი­უ­რი გა­მოვ­ლი­ნე­ბაა ე.წ. "შავ სამ­ყა­როს­თან" სი­ახ­ლო­ვე. ბევ­რი მო­რი­ე­ლი არ­ჩევს ცხოვ­რე­ბას ექ­სტრე­მა­ლურ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში. მათ­თვის არც სი­სას­ტი­კე და ძა­ლა­დო­ბაა უცხო.

  მშვილ­დო­სა­ნი ხში­რად ხდე­ბა იდე­ო­ლო­გი­უ­რი პრინ­ცი­პე­ბის ბრმად მიმ­დე­ვა­რი და მსხვერ­პლი. ამი­ტომ ამ ხალ­ხს მო­ე­თხო­ვე­ბა კარ­გად გა­აც­ნო­ბი­ე­როს სა­კუ­თა­რი იდე­ა­ლე­ბის სის­წო­რე.

  თხის რქე­ბი ყვე­ლა­ზე ხში­რად სცო­და­ვენ ბი­უ­როკ­რა­ტი­ულ სფე­რო­ში. ბევ­რი თხის რქა ყვე­ლა­ფერ­ზეა წამ­სვლე­ლი თა­ნამ­დე­ბობ­რი­ვი წინსვლის მი­საღ­წე­ვად.

  მერ­წყუ­ლის უარ­ყო­ფი­თი მხა­რეა ფა­მი­ლა­რუ­ლო­ბა და მოჩ­ვე­ნე­ბი­თი ჰუ­მა­ნუ­რო­ბის დე­მონ­სტრი­რე­ბა. მას ხში­რად სდე­ბენ ბრალს

  ემო­ცი­ურ სი­ცი­ვე­ში. თუმ­ცა და­დე­ბი­თი ამ ნი­შანს ის აქვს რომ არა­სო­დეს გა­ნი­კი­თხავს და გან­სჯის სხვა ადა­მი­ა­ნებს.

  თევ­ზე­ბის უდი­დე­სი სი­სუს­ტეა ნარ­კო­ტი­კე­ბი. ხში­რად ასე­თი ადა­მი­ა­ნე­ბი საკ­მა­ოდ მძი­მე შე­დე­გამ­დე მიჰ­ყავს წა­მალ­და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას და მათ შემ­თხვე­ვა­ში ეს სი­ტუ­ა­ცია იშ­ვი­ა­თა­დაა გან­კურ­ნე­ბა­დი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  112 ნახვა
  4-03-2021, 00:02