GOGA.TV
რითი ვიკვებოთ ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით რომ ჯანმრთელები ვიყოთ
 • რითი ვიკვებოთ ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით რომ ჯანმრთელები ვიყოთ

  შეს­წავ­ლას­თან ერ­თად მათ ფი­ზი­ო­ლო­გი­ურ და ბი­ო­ლო­გი­ურ გან­ვი­თა­რებ­საც სწავ­ლობს. ასე მა­გა­ლი­თად, არ­სე­ბობს ე.წ. "ას­ტრო-დი­ე­ტო­ლო­გია", რო­მე­ლიც ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თვის შე­სა­ფე­რი­სი საკ­ვე­ბის შერ­ჩე­ვას იკ­ვლევს. ნე­ბის­მი­ერ ზო­დი­ა­ქოს ნი­შანს გარ­კვე­უ­ლი სი­სუს­ტე­ე­ბი გა­აჩ­ნია ჯან­მრთე­ლო­ბის კუ­თხით და კვე­ბის რა­ცი­ო­ნიც შე­სა­ბა­მი­სი ესა­ჭი­რო­ე­ბა.

  ვერძს ცხა­რე საკ­ვე­ბი ეკ­რძა­ლე­ბა ასე­ვე უკუჩ­ვე­ნე­ბა აქვს ალ­კოჰო­ლის კუ­თხით. სა­სურ­ვე­ლია მი­ირ­თვას მეტი ბოსტნე­უ­ლი.

  კუ­როს ას­ტრო­ლო­გე­ბი ცხი­მი­ან კერ­ძებ­ზე უა­რის თქმას ურ­ჩე­ვენ. ხორ­ცე­ულ­ზე მო­თხოვ­ნი­ლე­ბა კი მო­ხარ­შუ­ლი ან ფი­ლეს სა­ხით მომ­ზა­დე­ბუ­ლი კერ­ძე­ბით ჩა­ა­ნაც­ვლოს.

  ტყუპს თხი­ლე­უ­ლი და სწრა­ფი კვე­ბა უყ­ვარს, რაც სას­ტი­კად მავ­ნე­ბე­ლია მის­თვის. სა­სურ­ვე­ლია მი­ი­ღოს ბევ­რი რძის პრო­დუქ­ტი, ხაჭო და იო­გურ­ტი.

  კირჩხიბ­მა არ უნდა მი­ი­ღოს ზედ­მე­ტად მწა­რე და მლა­შე კერ­ძე­ბი, კუ­ჭთან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი პრობ­ლე­მე­ბის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად. უნდა ჭა­მოს ფა­ფე­ბი, გან­სა­კუთ­რე­ბით სა­სარ­გებ­ლო ამ მხრივ შვრი­ის ფა­ფაა.

  ლომს გული და სის­ხლის ცირ­კუ­ლა­ცია აქვს სუს­ტი. შე­სა­ბა­მი­სად, მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ცე ვი­ტა­მი­ნით მდი­და­რი საკ­ვე­ბი. უნდა მი­ი­ღოს ბევ­რი ციტ­რუ­სი, ბოსტნე­უ­ლი­დან მდოგ­ვი და წი­წა­კა. კარ­გია მცი­რე დო­ზით წი­თე­ლი ღვი­ნო.

  ქალ­წუ­ლის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია მაქ­სი­მა­ლუ­რად ჯან­სა­ღი საკ­ვე­ბი, რა­ცი­ონ­ში უნდა ჩარ­თოს ბევ­რი ბოსტნე­უ­ლი და ბურ­ღუ­ლე­უ­ლი. ასე­ვე კარ­გია სხვა­დას­ხვა სა­ხის ჩირი.

  სას­წორს ტკბი­ლე­უ­ლის სიყ­ვა­რუ­ლი ახა­სი­ა­თებს, რაც წო­ნის პრობ­ლე­მებს ქმნის. სა­სურ­ვე­ლია, ნამ­ცხვა­რი და შო­კო­ლა­დი ჩი­რით, წვე­ნე­ბი­თა და ქიშ­მი­შით ჩა­ა­ნაც­ვლოს.

  მო­რი­ელს ცხა­რე და პი­კან­ტუ­რი კერ­ძე­ბის­კენ აქვს მიდ­რე­კი­ლე­ბა. თუმ­ცა, მის­თვის ასე­ვე აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ისე­თი საკ­ვე­ბი რო­გო­რი­ცაა: არა­ჟა­ნი, ბა­ნა­ნი და ნუში.

  მშვილ­დო­სანს ყვე­ლა­ფე­რი გემ­რი­ე­ლი უყ­ვარს, თუმ­ცა ას­ტრო­ლო­გე­ბი ამ ხალ­ხს ორ­გა­ნიზ­მის ზედ­მე­ტი გა­დატ­ვირ­თვის­გან თა­ვის შე­კა­ვე­ბას ურ­ჩე­ვენ. კარ­გი იქ­ნე­ბა თუ პე­რი­ო­დუ­ლად გან­ტვირ­თვის დღე­ებს მო­ა­წყობს სა­ლა­თის ფურ­ცლე­ბით, ახა­ლი ხი­ლი­თა და ხა­ჭო­თი.

  თხის რქას სუს­ტი ძვლე­ბი აქვს. მის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლია თევ­ზე­უ­ლის და ზღვის პრო­დუქ­ტე­ბის მი­ღე­ბა. ასე­ვე კარ­გია პიტ­ნა, ლა­ი­მი და სა­ტა­ცუ­რი.

  მერ­წყულს მო­მა­ტე­ბუ­ლი გო­ნებ­რი­ვი აქ­ტი­ვო­ბა ახა­სი­ა­თებს, ამი­ტომ მის­თვის რა­ცი­ო­ნის თხი­ლე­უ­ლით გამ­დიდ­რე­ბაა რე­კო­მენ­დე­ბუ­ლი. ასე­ვე კარ­გია ტკბი­ლი ხილი, ბა­ნა­ნი, გარ­გა­რი და ა.შ.

  თევ­ზებ­მა ბევ­რი წყა­ლი უნდა სვან. მარ­თა­ლია, მათ სი­თხის მი­ღე­ბა ჩაის ან ყა­ვის სა­ხით ურ­ჩევ­ნი­ათ (აღა­რა­ფერს ვამ­ბობ ალ­კოჰოლ­ზე), მაგ­რამ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია, რომ სუფ­თა წყა­ლი მი­ი­ღონ ხში­რად. მათ­თვის ასე­ვე კარ­გია ბრო­კო­ლი, ზღვის კომ­ბოს­ტო და სტა­ფი­ლო.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  213 ნახვა
  13-03-2021, 22:59