GOGA.TV
"ფარული ამბები, ინტრიგები, სიცრუე... ამოტივტივდება" - რას წერს ასტროლოგი უახლოეს პერიოდზე და ზოდიაქოს რომელ ნიშნებს ურჩევს ფრთხილად ყოფნას
 • "ფარული ამბები, ინტრიგები, სიცრუე... ამოტივტივდება" - რას წერს ასტროლოგი უახლოეს პერიოდზე და ზოდიაქოს რომელ ნიშნებს ურჩევს ფრთხილად ყოფნას

  ას­ტრო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი თევ­ზე­ბის ზო­დი­ა­ქო­ში მოძ­რა­ვი მერ­კუ­რის პე­რი­ო­დის შე­სა­ხებ წერს, რო­მე­ლიც ხვა­ლი­დან 4 აპ­რი­ლამ­დე გას­ტანს:

  "16 მარ­ტი­დან მერ­კუ­რი თევ­ზე­ბის ზო­დი­ა­ქო­ში იმოძ­რა­ვებს, რაც, ეს იმა­საც ნიშ­ნავს, რომ 4 აპ­რი­ლამ­დე რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი აზ­რივ­ნე­ბი­სათ­ვის, კონ­ტაქ­ტე­ბი­სათ­ვის, სა­შუ­ა­მავ­ლო საქ­მე­ე­ბი­სათ­ვის საკ­მა­ოდ რთუ­ლი, გა­ურ­კვევ­ლო­ბე­ბით და გა­უ­გებ­რო­ბე­ბით აღ­სავ­სე პე­რი­ო­დი იწყე­ბა. იდუ­მა­ლი თუ ფა­რუ­ლი ამ­ბე­ბი, ინ­ტრი­გე­ბი, სიც­რუე - ბევ­რი რამ შე­იძ­ლე­ბა ამ პე­რი­ოდ­ში ამი­ტივ­ტივ­დეს. გან­სა­კუთ­რე­ბით 30 მარ­ტის ახლო-მახ­ლო პე­რი­ოდ­ში. შე­საძ­ლოა საქ­მე ეხე­ბო­დეს რე­ლი­გი­ას, ეკ­ლე­სი­ის მსა­ხუ­რებს, ან ვი­ღა­ცის პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბის არც თუ სა­სი­ა­მოვ­ნო დე­ტა­ლებს.

  ვი­ნა­ი­დან და რად­გა­ნაც მერ­კუ­რი-თევ­ზის პე­რი­ო­დი­სათ­ვის ლო­გი­კა ნაკ­ლე­ბად და­მა­ხა­სი­ათრბე­ლი თვი­სე­ბაა, ადა­მი­ა­ნე­ბის ნა­წი­ლი შე­საძ­ლოა ად­ვი­ლად გა­ე­ბეს სა­კუ­თა­რი ფუჭი ილუ­ზი­ე­ბის ბა­დე­ში. ამ დროს ჭირს სა­მო­მავ­ლო გეგ­მე­ბის ზუს­ტად გან­სა­ზღვრა, აგ­რეთ­ვე ადრე დად­გე­ნილ გრა­ფი­კებ­ში ჩა­ტე­ვაც. გა­და­ა­მოწ­მეთ ყო­ვე­ლი სი­ტყვა, და­ა­ზუს­ტეთ, რე­ა­ლუ­რად რას გთა­ვა­ზო­ბენ, ხომ არ შე­გექ­მნათ რა­ი­მე­ზე მცდა­რი წარ­მოდ­გე­ნა.

  აგეთ­ვე, ალ­ბათ, ჩვენც მოგ­ვი­წევს სათ­ქმე­ლის მსმე­ნე­ლი­სათ­ვის რა­მო­დე­ნი­მე­ჯერ გა­მე­ო­რე­ბა, რომ მის გუ­ლის­ყუ­რამ­დე და­ნამ­დვი­ლე­ბით მი­ვაღ­წი­ოთ. თუმ­ცა განა ყვე­ლა­ფე­რი კა­ტას­ტრო­ფუ­ლად ცუ­დად იქ­ნე­ბა, რა თქმა უნდა არა.

  16 მარ­ტი­დან 4 აპ­რი­ლის ჩათ­ვლით, პე­რი­ო­დი შე­სა­ნიშ­ნა­ვია მათ­თვის, ვინც შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბით არის და­კა­ვე­ბუ­ლი. 18-25 მარ­ტის პე­რი­ო­დი ცალ­კე გა­მო­სა­ყო­ფია, რად­გან მერ­კუ­რი­სა და ურა­ნის სექ­სტი­ლის მეშ­ვე­ო­ბით, გო­ნე­ბა ბევ­რად უფრო რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად იმუ­შა­ვებს, გა­მოჩ­ნდე­ბა არ­სე­ბუ­ლი სირ­თუ­ლე­ე­ბის გა­დაჭ­რის არას­ტან­დარ­ტუ­ლი გზე­ბი, ამ დროს კარ­გია სა­ერ­თო ინ­ტე­რე­სე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ა­ნებ­თან აზ­რე­ბის გაც­ვლა-გა­მოც­ვლა.

  თუ უფ­რო­სო­ბი­სათ­ვის რა­ი­მეს თხოვ­ნას აპი­რებთ, ეს დრო გა­მო­გად­გე­ბათ სა­ა­მი­სო­დაც, რად­გან ამ პე­რი­ოდ­ში ადა­მი­ა­ნე­ბი ბევ­რად უფრო დამთმო­ბე­ბი და ლი­ბე­რა­ლუ­რე­ბი ვხდე­ბით ხოლ­მე. ასე­ვე კარ­გი პე­რი­ო­დია სტარ­ტი­სათ­ვის რა­ი­მეს შე­სას­წავ­ლად. გა­მო­ნაკ­ლი­სი იქ­ნე­ბა 24 მარ­ტი, დღე რო­მე­ლიც ძალ­ზე კონ­ფლიქ­ტუ­რიც კი შე­იძ­ლე­ბა გა­მოდ­გეს. აგ­რეთ­ვე ამ დღეს ავა­რი­უ­ლი ფო­ნიც იმა­ტებს. არაა გა­მო­რი­ცხუ­ლი მწყობ­რი­დან გა­მო­ვი­დეს ელექტრო­ხელ­სა­წყო­ე­ბი და მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბი.

  სიფრ­თხი­ლე მარ­თებთ თევ­ზებს, ქალ­წუ­ლებს ტყუ­პებს და მშვილ­დოს­ნებს. კარ­გი პე­რი­ო­დია კუ­რო­ე­ბი­სათ­ვის და მო­რი­ე­ლე­ბი­სათ­ვის . აგ­რეთ­ვე მათ­თვის, ვი­საც ამ ნიშ­ნებ­ში პი­რა­დი პლა­ნე­ტე­ბი გყავთ".

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  205 ნახვა
  15-03-2021, 23:54