GOGA.TV
აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი მორიელებისთვის - როგორი თვე გელით
 • აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი მორიელებისთვის - როგორი თვე გელით

  მთე­ლი თვე წვრი­ლი, რუ­ტი­ნუ­ლი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა მო­გი­წევთ. მეტი დრო და­უთ­მეთ დე­ტა­ლე­ბის შეს­წავ­ლას, გა­მოს­წო­რე­ბას. ჩა­ი­ტა­რეთ სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვა. გან­სა­კუთ­რე­ბით, თუ ქრო­ნი­კუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბე­ბი გა­წუ­ხებ­დეთ. მზრუნ­ვე­ლო­ბა გმარ­თებთ ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლე­ბის მი­მარ­თაც.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  მო­მენ­ტა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით სწავ­ლა­შიც, კა­რი­ე­რა­შიც. დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი უნდა იყოთ, რომ არა­ფე­რი გა­მოგრჩეთ. სამ­სა­ხუ­რი პირ­ველ ად­გილს და­ი­კა­ვებს თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში. ხან­და­ხან შე­იძ­ლე­ბა უქ­მე­ე­ბის მუ­შა­ო­ბა­ში გა­ტა­რე­ბამ მო­გი­წი­ოთ. ზო­გი­ერ­თის ცხოვ­რე­ბა­ში პრო­ფე­სი­ულ სფე­რო­ში კარ­დი­ნა­ლუ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბია მო­სა­ლოდ­ნე­ლი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის და­სა­წყის­ში სამ­სა­ხუ­რი­სა და სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას და­უთ­მეთ, რათა თვის ბო­ლოს რო­მან­ტი­კის­თვი­საც გა­მო­გიჩ­ნდეთ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო. მარ­ტო­ხე­ლე­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­იც­ნოთ ადა­მი­ა­ნი, მი­მო­წე­რით, რო­მელ­საც დიდი ხანი ელო­დით. შეყ­ვა­რე­ბუ­ლე­ბი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ იყა­ვით მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­სიყ­ვა­რუ­ლე და მზრუნ­ვე­ლი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ტრანსფორ­მა­ცი­ის თვე და­გიდ­გათ. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ მოღ­ვა­წე­ო­ბის სფე­რო, შე­მო­სავ­ლის წყა­რო, პრო­ფე­სია. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი ფუ­ლის ხარ­ჯვი­სას. ფი­ნან­სუ­რი სა­კი­თხე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად მო­აგ­ვა­რეთ. მო­ე­რი­დეთ გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბე­ბის გამო გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან კონ­ფლიქტს. სტრე­სულ სი­ტუ­ა­ცი­ებს თავს კარ­გად გა­არ­თმევთ, მაგ­რამ დას­ვე­ნე­ბას ნუ და­ი­ვი­წყებთ. აპ­რილ­ში მო­ე­რი­დეთ ექ­სტრემს, გა­და­მე­ტე­ბულ სის­წრა­ფეს სა­ჭეს­თან. გაფრ­თხილ­დით, მო­მა­ტე­ბუ­ლია კუჭ-ნაწ­ლავ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი საფრ­თხე­ე­ე­ბი.

  12 აპ­რი­ლის შემ­დეგ თუ სამ­სა­ხუ­რის მა­ძი­ე­ბე­ლი ხართ, მი­ი­ღებთ თქვენ­თვის შე­სა­ფე­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბას. მე­ტად უნდა იზ­რუ­ნოთ ფი­ზი­კურ ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. და­ი­ცა­ვით დი­ე­ტა, ივარ­ჯი­შეთ. თუ ძაღ­ლი გყავთ, გა­ზარ­დეთ სე­ირ­ნო­ბის დრო.

  27 აპ­რი­ლის შემ­დეგ გა­და­ხე­დეთ სა­კუ­თარ საქ­მე­ებს, გა­მოც­დი­ლე­ბას, მიღ­წე­ვებს. შე­იძ­ლე­ბა რა­ღა­ცის შეც­ვლამ მო­გი­წი­ოთ, სხვა­ნა­ი­რად და­ი­ნა­ხოთ არ­სე­ბუ­ლი რე­ა­ლო­ბა. მო­ე­რი­დეთ გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან და­პი­რის­პი­რე­ბას, დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და ჰარ­მო­ნი­უ­ლად წარ­მარ­თეთ საქ­მი­ა­ნი და მე­გობ­რუ­ლი შეხ­ვედ­რე­ბი. კომ­პრო­მი­სი და თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა ყველ­გან და ყო­ველ­თვის კარ­გია.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  134 ნახვა
  20-03-2021, 00:38