GOGA.TV
აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - როგორი იქნება თქვენთვის გაზაფხულის მეორე თვე
 • აპრილის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - როგორი იქნება თქვენთვის გაზაფხულის მეორე თვე

  თვის უმე­ტე­სი ნა­წი­ლი და-ძმე­ბის საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. ყუ­რა­დღე­ბით მო­აგ­ვა­რეთ დო­კუ­მენ­ტე­ბი, შე­ად­გი­ნეთ სა­ბუ­თე­ბი. გახ­შირ­დე­ბა მი­მოს­ვლა ახლო მან­ძილ­ზე. არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ ახალ საქ­მე­ებ­ში ადაპ­ტი­რე­ბა; მარ­ტი­ვად შეძ­ლებთ ახალ კო­ლექ­ტივ­ში ად­გი­ლის დამ­კვიდ­რე­ბას. მო­გინ­დე­ბათ გან­სხვა­ვე­ბულ ადა­მი­ა­ნებ­თან სხვა­დას­ხვა თე­მა­ზე სა­უბ­რე­ბი. არ გა­გიკ­ვირ­დეთ, უცხო ადა­მი­ა­ნე­ბიც კი გა­მო­გიწ­ვდი­ან დახ­მა­რე­ბის ხელს.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  აპ­რი­ლის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში დაკ­ვირ­ვე­ბა გმარ­თებთ ფი­ნან­სებ­თან, პი­რად ქო­ნე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. გა­და­ი­ფორ­მეთ თუ რამე უძ­რავ ან მოძ­რავ ქო­ნე­ბას ფლობთ და, რა თქმა უნდა, დაკ­ვირ­ვე­ბით. დაკ­ვირ­ვე­ბულ­მა წარ­მარ­თეთ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი. თვის ბო­ლოს კი მო­გი­წევთ სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ოჯა­ხუ­რი ბიზ­ნე­სი წა­მო­ი­წყოთ ან სახ­ლი­დან და­ი­წყოთ მუ­შა­ო­ბა.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  ახალ სიყ­ვა­რულს შე­იძ­ლე­ბა სა­მე­გობ­რო წრე­ში შეხ­ვდეთ. ან ძველ მე­გო­ბარ­თან გა­ა­ბათ ფლირ­ტი. 14 აპ­რი­ლამ­დე მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რო­მან­ტი­კუ­ლი შეხ­ვედ­რა გე­ლო­დე­ბათ. საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის მი­მართ იყა­ვით მზრუნ­ვე­ლი და ნუ მო­უ­წყობთ სა­ღა­მო­ო­ბით სა­ეჭ­ვო და­კი­თხვებს. ფული შე­იძ­ლე­ბა მე­გობ­რე­ბის­გან მი­ი­ღოთ. 14 აპ­რი­ლის შემ­დეგ კი - ნა­თე­სა­ვე­ბის­გან, მშობ­ლე­ბის­გან. თვის ბო­ლოს­კენ მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ შინ, მო­ა­წყვეთ ოჯა­ხუ­რი დღე­სას­წა­უ­ლე­ბი, შეკ­რი­ბეთ ნა­თე­სა­ვე­ბი.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ენერ­გი­უ­ლი და რო­მან­ტი­კუ­ლი ხართ. მო­გინ­დე­ბათ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა, სახ­ლში ავე­ჯის გა­და­ად­გი­ლე­ბა ან ინ­ტე­რი­ე­რის გა­ხა­ლი­სე­ბა. სე­რი­ო­ზუ­ლი და­ა­ვა­დე­ბა არ გე­ლით, მაგ­რამ გირ­ჩევთ, ალ­კოჰო­ლუ­რი სას­მე­ლე­ბის მი­ღე­ბის­გან თავი შე­ი­კა­ოთ. აგ­რეთ­ვე მო­ე­რი­დეთ მავ­ნე საკ­ვე­ბის მი­ღე­ბას.

  12 აპ­რი­ლის შემ­დეგ მე­ტად ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი უნდა იყოთ სა­ბუ­თე­ბის გა­ფორ­მე­ბა­ზე. საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბის დროს ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით. აგ­რეთ­ვე, სა­ჭეს­თან, ახლო მან­ძილ­ზე მგზავ­რო­ბი­სას. გახ­შირ­დე­ბა მი­მო­წე­რე­ბი (სა­ფოს­ტო), ზა­რე­ბი. ეს პე­რი­ო­დი გა­მო­ი­ყე­ნეთ ახ­ლის შე­სას­წავ­ლად, სას­წავ­ლო კურ­სებ­ზე ჩა­სა­წე­რად.

  27 აპ­რი­ლის შემ­დეგ სამ­სა­ხურ­ში მე­ტად უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა და­ას­რუ­ლოთ ადრე და­წყე­ბუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი. კა­რი­ე­რა პირ­ველ ად­გილ­ზე უნდა და­ა­ყე­ნოთ. შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სიმ­შვი­დე და და­ამ­ტკი­ცეთ თქვე­ნი კომ­პე­ტენ­ტუ­რო­ბა. შე­იძ­ლე­ბა თა­ნამ­დე­ბო­ბა ან სამ­სა­ხურ­ში ად­გი­ლი მი­ი­ღოთ პრო­ტექ­ცი­ით.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  271 ნახვა
  27-03-2021, 00:46