GOGA.TV
როგორია თქვენი ჩაცმის სტილი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • როგორია თქვენი ჩაცმის სტილი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  პლა­ნე­ტე­ბის გავ­ლე­ნა არამ­ხო­ლოდ ჩვენს ხა­სი­ათ­სა და ბედ­ზე არა­მედ გე­მოვ­ნე­ბა­სა და ჩაც­მუ­ლო­ბის სტილ­ზეც ახ­დენს დიდ გავ­ლე­ნას. პლა­ნე­ტა მფარ­ვე­ლი, რო­მე­ლიც ჩვენ ზო­დი­ა­ქოს მარ­თავს გა­ნა­პი­რო­ბებს იმას თუ რო­გო­რი ტი­პის იმი­ჯით გვირ­ჩევ­ნია წარვდგეთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბის წი­ნა­შე.

  ასე მა­გა­ლი­თად ვერძ ქალს მა­მა­კა­ცუ­რი და ქა­ლუ­რი ელე­მენ­ტე­ბის შე­ხა­მე­ბა მოს­წონს სა­მოს­ში. ნაზი და უხე­ში ფაქ­ტუ­რე­ბის თა­მა­ში, ვერძ ქალს გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლად ქა­ლუ­რად წარ­მო­ა­ჩენს.

  ქალი კურო მსუ­ბუ­ქი სტი­ლის, თა­ვი­სუ­ფალ სა­მოსს ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას. მის­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია სა­მო­სის ფაქ­ტუ­რა. ამი­ტომ ხში­რად ირ­ჩევს ძვირ­ფას მა­ტე­რი­ას. მის არ­ჩეც­ვან­ზე გავ­ლე­ნას ახ­დენს პარტნი­ო­რის ან ახ­ლობ­ლე­ბის აზრი.

  ტყუ­პი ქალი ყო­ველ­თვის ცდი­ლობს სა­მო­სით სა­კუ­თარ სექ­სუ­ა­ლუ­რო­ბას გა­უს­ვას ხაზი. არ ერი­დე­ბა მკვეთრ ფერ­სა და გა­მოყ­ვა­ნილ სა­მოსს. მის­თვის მი­სა­ღე­ბია ღრმა დე­კოლ­ტე და მინი.

  კირჩხი­ბი ქალი სა­ოც­რად ქა­ლუ­რი და ნა­ზია. სა­მოს­ში ნა­ტუ­რა­ლურ ფე­რებს ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას. მოს­წონს ერ­თდრო­უ­ლად პრაქ­ტი­კუ­ლი და ქა­ლუ­რი სა­მო­სი. გიჟ­დე­ბა ნა­ხევ­რად გამჭვირ­ვა­ლე ფაქ­ტუ­რა­ზე.

  ლომი ქალი სა­კუ­თა­რი გა­რეგ­ნო­ბის ხაზ­გას­მას ხში­რად სა­მო­სით ცდი­ლობს. მოს­წონს ელე­გან­ტუ­რი სა­მო­სი. მაგ­რამ ასე­ვე მდიდ­რუ­ლი ფაქ­ტუ­რის და ხა­რის­ხის მქო­ნე. არ ენა­ნე­ბა ფული ძვირ­ფა­სე­უ­ლო­ბა­ზე. სი­ა­მოვ­ნე­ბით ატა­რებს ოქ­როს.

  ქალ­წუ­ლი პერ­ფექ­ცი­ო­ნის­ტი და მი­ნი­მა­ლის­ტია. რაც აც­ვია აუ­ცი­ლებ­ლად სადა, მაგ­რამ კარ­გი ხა­რის­ხის იქ­ნე­ბა. მის­თვის მი­უ­ღე­ბე­ლია ზედ­მე­ტო­ბა სა­მოს­ში. ერი­დე­ბა მკვეთრ ფე­რებს და დიდ აქ­სე­სუ­ა­რებს.

  სას­წო­რი ნამ­დვი­ლი მო­დის გუ­რუა. ჩაც­მა-და­ხურ­ვა მისი სუს­ტი წერ­ტი­ლია. აღ­მერ­თებს ფე­რებს და ლა­მაზ-ლა­მაზ აქ­სე­სუ­ა­რებს. არა­ნაკ­ლებ ზრუ­ნავს მა­კი­აჟ­ზე.

  მო­რი­ე­ლი ყვე­ლა­ფე­რი მოს­წონს, რაც მის სექ­სუ­ა­ლურ ბუ­ნე­ბას გა­მო­ხა­ტავს. თუმ­ცა შავი ფერი მისი სი­სუს­ტეა. შე­უძ­ლია მა­მა­კა­ცურ სა­მოს­შიც კი სა­ოც­რად სექ­სუ­ა­ლუ­რად გა­მო­ი­ყუ­რე­ბო­დეს. მისი გა­ნუყ­რე­ლი თა­ნამ­გზავ­რია წი­თე­ლი ლაქი ან პო­მა­და.

  მშვილ­დო­სა­ნი სპორ­ტულ და პრაქ­ტი­კულ სტილს ანი­ჭებს უპი­რა­ტე­სო­ბას. არ გიჟ­დე­ბა ჩაც­მა­ზე. მის­თვის მთა­ვა­რია სა­მო­სი მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი იყოს. ხში­რად იც­ვამს გან­წყო­ბის მი­ხედ­ვით.

  თხის რქას სო­ლი­დუ­რი იმი­ჯი აქვს. მოს­წონს მკაც­რი სტი­ლის კოს­ტუ­მე­ბი. სა­ოც­რად იხ­დენს ყო­ველ­გვა­რი სა­ხის უნი­ფორ­მა­სა და სათ­ვა­ლე­ებს.

  მერ­წყუ­ლი ექ­სპე­რი­მენ­ტა­ტო­რია ჩაც­მა­ში. ხში­რად გა­მო­ხა­ტავს სა­კუ­თარ ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლიზმს ზუს­ტად სა­მო­სით. მოს­წონს სხვა­დას­ხვა სტი­ლი­სა და ფაქ­ტუ­რის სა­მო­სის შე­ხა­მე­ბა. არ ერი­დე­ბა ექ­სპე­რი­მენ­ტებს.

  თევ­ზებს გა­სა­ო­ცა­რი უან­რი აქვს მწი­რი ბი­უ­ჯე­ტი­თაც კი მო­დუ­რად შე­ი­მო­სოს. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბულ ქა­ლებს გა­აჩ­ნი­ათ ნიჭი, იშ­ვი­ა­თი და ლა­მა­ზი ნივ­თე­ბის შერ­ჩე­ვის. ხში­რად ატა­რე­ბენ ორი­გი­ნა­ლურ სამ­კა­უ­ლებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  202 ნახვა
  22-04-2021, 00:28