GOGA.TV
როგორი ცოლი იქნება ზოდიაქოს ამა თუ იმ ნიშნით დაბადებული ქალი მამაკაცისთვის
 • როგორი ცოლი იქნება ზოდიაქოს ამა თუ იმ ნიშნით დაბადებული ქალი მამაკაცისთვის

  წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ხში­რად სარ­გებ­ლო­ბენ დე­ფი­ნი­ცი­ით "სუს­ტი" და ოს­ტა­ტუ­რად ათა­მა­შე­ბენ შეყ­ვა­რე­ბულ მამ­რებს თა­ვის ნე­ბა­ზე. ამი­ტომ ას­ტრო­ლო­გი სა­ჭი­რო რჩე­ვას მოგ­ცემთ იმის შე­სა­ხებ, ვის აჯო­ბებს და­უ­კავ­ში­როთ ცხოვ­რე­ბა და რო­მელ ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნით დაბ­დე­ბულ ქალ­თან გე­ლით ფა­რუ­ლი თუ ღია კონ­ფლიქ­ტე­ბი ერთ ჭერ­ქვეშ ცხოვ­რე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში.

  მაშ ასე, თუკი დამ­ყო­ლი, მშვი­დი, გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი, კარ­გი კუ­ლი­ნა­რი და მზრუნ­ვე­ლი ცოლი გინ­დათ ცხოვ­რე­ბა კუ­როს, ქალ­წულს, კირჩხიბს და სას­წორს უნდა და­უ­კავ­ში­როთ. ეს ქა­ლე­ბი მშვე­ნივ­რად ახერ­ხე­ბენ ლა­ვი­რე­ბას, გა­მო­ირ­ჩე­ვი­ან დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რო­ბი­თა და ყო­ველ­თვის ყოფ­ნით ჭკუა მა­მა­კაცს თავი დო­მი­ნან­ტურ ფი­გუ­რად აგ­რძნო­ბი­ნონ ოჯახ­ში.

  იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ გვერ­დით მხი­ა­რუ­ლი, გამ­რთო­ბი, კარ­გი მრჩე­ვე­ლი და უბ­რა­ლოდ მხი­ა­რუ­ლი მე­გო­ბა­რი გჭირ­დე­ბათ , რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ფერ­ში მხარს აგი­ბამთ და­წყე­ბუ­ლი მოგ­ზა­უ­რო­ბით დას­რუ­ლე­ბუ­ლი გარ­თო­ბით ცო­ლად ტყუ­პი, მშვილ­დო­სა­ნი, მერ­წყუ­ლი ან თევ­ზე­ბი შე­არ­ჩი­ეთ. ამ ქა­ლებს უყ­ვართ მე­უღ­ლე-მე­გობ­რის რო­ლის მორ­გე­ბა, თუმ­ცა ნაკ­ლე­ბად ეხა­ტე­ბათ გულ­ზე სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ე­ბი და მო­გი­წევთ სახ­ლში დამ­ხმა­რე იყო­ლი­ოთ, ან სუ­ლაც ნა­ხე­ვარ­ფაბ­რი­კა­ტებ­ზე გა­და­ი­ა­როთ.

  ყვე­ლა­ზე ნაკ­ლე­ბად გა­მოდ­გე­ბი­ან იდე­ა­ლუ­რი ცო­ლის კან­დი­და­ტუ­რა­ზე ვერ­ძი, ლომი, თხის რქა და მო­რი­ე­ლი ქა­ლე­ბი. მათ­თვის ძი­რი­თა­დად პრო­ფე­სი­უ­ლი სარ­ბი­ე­ლია უფრო პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი ვიდ­რე მა­მა­კა­ცის "ძი­ძა­ო­ბა" და ტრა­დი­ცი­უ­ლი დი­ა­სახ­ლი­სის როლი. სამ­ზა­რე­უ­ლო ძალ­ზე ვიწ­რო ფარ­თო­ბია ამ ქა­ლე­ბის პო­ტენ­ცი­ა­ლის გა­სა­ვი­თა­რებ­ლად. ამი­ტომ თუ ისე მოხ­და, რომ კა­რი­ე­რის კე­თე­ბა აუკ­რძა­ლეთ ოჯახ­ში თავ­მოხ­სნილ ბომბს "და­ი­მონ­ტა­ჟებთ", რო­მე­ლიც არა­ვინ იცის რო­დის აფეთ­ქდე­ბა. ზო­დი­ა­ქოს ამ ნიშ­ნით და­ბა­დე­ბუ­ლი ქა­ლე­ბი აქ­ტი­უ­რი, გამ­ძლე, ვნე­ბი­ა­ნი, მაგ­რამ თავ­ნე­ბა და ჯი­უ­ტე­ბი არი­ან. შე­სა­ბა­მი­სად, თუ თავს საკ­მა­რი­სად ძლი­ერ ინ­დი­ვი­დად მი­იჩ­ნევთ, მო­სინ­ჯეთ, იქ­ნებ და შეძ­ლოთ მათი და­მორ­ჩი­ლე­ბა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  199 ნახვა
  22-04-2021, 00:31