GOGA.TV
რა სახის მავნებლობაზე ხართ წამსვლელი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით
 • რა სახის მავნებლობაზე ხართ წამსვლელი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

  ყო­ფი­ლა ალ­ბათ მო­მენ­ტი, როცა თუ დიდი ბო­რო­ტე­ბა არა მცი­რე­ო­დე­ნი მავ­ნებ­ლო­ბის ჩა­დე­ნა მა­ინც გვდო­მე­ბია იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის მი­სა­მარ­თით ვინც ჩვენ­ში აგ­რე­სი­ას ან ან­თი­პა­თი­ას იწ­ვევს. მა­ინც რა სა­ხის "და­ნა­შა­ულ­ზე" ვართ წამ­სვლე­ლი ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით?

  ასე მა­გა­ლი­თად, ზო­დი­ა­ქოს ის ნიშ­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც ცე­ცხლის სტი­ქი­ას ეკუთ­ვნი­ან - ანუ ვერ­ძი, ლომი და მშვილ­დო­სა­ნი იშ­ვი­ა­თად ახერ­ხებს თა­ვის შე­კა­ვე­ბას და არც იმის მოთ­მი­ნე­ბა ყოფ­ნით, რომ ინ­ტრი­გე­ბი ხლარ­თონ ვინ­მეს წი­ნა­აღ­მდეგ. ასე­თი ადა­მი­ა­ნი ღიად და გახ­სნი­ლად "მავ­ნებ­ლობს". პირ­და­პირ მო­გახ­ლით რა­საც ფიქ­რობს თქვენ­ზე ან სა­ჯა­როდ გა­მოგ­ლან­ძღავთ უკე­თეს შემ­თხვე­ვა­ში.

  ჰე­რის ნიშ­ნე­ბი ტყუ­პი, მერ­წყუ­ლე­ბი და სას­წო­რე­ბი სი­ტყვი­ე­რი ბა­ტა­ლი­ე­ბის დი­დოს­ტა­ტე­ბი არი­ან. ამი­ტომ მათ "ყბა­ში" ჩა­ვარ­დნას გულ­წრფე­ლად არა­ვის ვურ­ჩევთ. ამ ადა­მი­ა­ნებს გა­აჩ­ნი­ათ უნა­რი, ცი­ნი­კუ­რი რეპ­ლი­კე­ბით ან და­ცინ­ვით გა­მო­უს­წო­რე­ბე­ლი დარ­ტყმა მი­ა­ყე­ნონ მათ­თვის არა­სა­სურ­ვე­ლი პი­როვ­ნე­ბის იმიჯს.

  მი­წის სტი­ქი­ის წარ­მო­მად­გენ­ლებს კუ­რო­ებს, თხის რქებს და ქალ­წუ­ლებს იშ­ვი­ა­თად სცა­ლი­ათ სა­ი­მი­სოდ, რომ ვინ­მეს წი­ნა­აღ­მდეგ ინ­ტრი­გე­ბი ხლარ­თონ. თუმ­ცა, თუკი ასე­თი ადა­მი­ა­ნი გა­აბ­რა­ზეთ ან გზა­ზე ეღო­ბე­ბით, იგი არ­გუ­მენ­ტი­რე­ბუ­ლად და ჭკვი­ა­ნად მო­ა­ხერ­ხებს, აბ­სო­ლუ­ტუ­რად კა­ნო­ნი­ე­რი გზე­ბით ჩა­მო­გი­შო­როთ გზი­დან.

  და­ბო­ლოს, ყვე­ლა­ზე დიდ კრე­ა­ტივს მავ­ნებ­ლო­ბე­ბის კე­თე­ბა­ში წყლის სტი­ქი­ის ნიშ­ნე­ბი - კირჩხი­ბე­ბი, მო­რი­ე­ლე­ბი და თევ­ზე­ბი იჩე­ნენ. მათ­თვის ამ­გვა­რი საქ­ცი­ე­ლი თა­ვი­სე­ბურ ხე­ლოვ­ნე­ბაა. ამი­ტომ ისი­ნი გა­სა­ო­ცა­რი ოს­ტა­ტო­ბით გეგ­მა­ვენ, მათ­თვის არა­სა­სურ­ველ ადა­მი­ა­ნა­ზე შუ­რის­ძი­ე­ბას. თა­ნაც ისე, რომ ეს უკა­ნას­კნე­ლი ვერც ვე­რა­სო­დეს მიხ­ვდე­ბა მა­ინც ვინ გახ­და მის­თვის "ბა­ნა­ნის ქერ­ქზე ფე­ხის აცუ­რე­ბის" მი­ზე­ზი.
  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  173 ნახვა
  24-04-2021, 00:36