მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ლომებისთვის

მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მამაკაცი და ქალი ლომებისთვის

თვის პირ­ველ სამ კვი­რას კა­რი­ე­რულ სა­კი­თხებ­ზე იქ­ნე­ბით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი მწვერ­ვა­ლე­ბის და­პყრო­ბა, და­წი­ნა­უ­რე­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში მოს­ვლაც კი გა­და­წყვი­ტოთ. იყა­ვით ამ­ბი­ცი­უ­რი, მაგ­რამ ნუ შე­ი­ლა­ხავთ ავ­ტო­რი­ტეტს. მა­ის­ში კარ­გად შეძ­ლებთ ლი­დე­რის თვი­სე­ბე­ბის გა­მოვ­ლე­ნას და არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ, რომ უხელ­მძღვა­ნე­ლოთ დიდი რა­ო­დე­ნო­ბის ადა­მი­ა­ნებს.

სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
მე­გობ­რებ­თან და თა­ნა­მო­აზ­რე­ებ­თან ერ­თად მო­გინ­დე­ბათ ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა თქვენ­თვის სა­ინ­ტე­რე­სო ჯგუ­ფებ­ში გა­წევ­რდეთ. გა­მოჩ­ნდე­ბი­ან ადა­მი­ა­ნე­ბი, რომ­ლე­ბიც და­გეხ­მა­რე­ბი­ან ახა­ლი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­ში. თუ სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სი გაქვთ, თქვე­ნი გუნ­დი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბით შე­ავ­სეთ. ცვლი­ლე­ბე­ბი გე­ლით რო­გორც საქ­მე­ებ­სა და გეგ­მებ­ში, ასე­ვე პი­რად სურ­ვი­ლებ­ში.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თა­ვა­და­სავ­ლე­ბი მო­ი­მა­ტებს. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რო­მა­ნი გა­ა­ბათ თქვენს კო­ლე­გას­თან. ან ადა­მი­ან­თან, ვინც თა­ნამ­დე­ბო­ბით ან ასა­კით თქვენ­ზე უფ­რო­სი იქ­ნე­ბა. იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი, რომ სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლებს აყო­ლილ­მა არ შე­ი­ლა­ხოთ რე­პუ­ტა­ცია და არ შე­ირ­ცხვი­ნოთ სა­ხე­ლი.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
მე­ტად იქ­ნე­ბით მო­მარ­თუ­ლი სხვე­ბის დახ­მა­რე­ბა­ზე. შე­იძ­ლე­ბა საქ­ველ­მოქ­მე­დო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­შიც კი გა­წევ­რდეთ, რათა სხვებს და­ეხ­მა­როთ (მა­ტე­რი­ა­ლუ­რად, მო­რა­ლუ­რად). გირ­ჩევთ, მე­ტად იყოთ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­კუ­თარ თავ­ზე. გა­ეც­ნოთ თქვენს ში­ნა­გან სამ­ყა­როს. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ დი­ლა­ო­ბით ვარ­ჯიშს და­ი­წყებთ. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში მო­ე­რი­დეთ ტრავ­მებს.

11 მა­ი­სის შემ­დეგ სი­ახ­ლე­ე­ბი­სა და ახა­ლი მიზ­ნე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ რომ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ახა­ლი ბიზ­ნეს­გეგ­მე­ბი. ზო­გი­ერ­თი სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში სა­პა­ტიო ად­გილს და­ი­კა­ვებთ.

26 მა­ი­სის შემ­დეგ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა და­ას­რუ­ლოთ კულ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტი. მო­გინ­დე­ბათ რო­მან­ტი­კულ ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბა­ში გარ­კვე­ვა. გირ­ჩევთ, მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ თქვე­ნი შვი­ლე­ბის გვერ­დით.
ავტორი: რუსა გელაშვილი

წყარო: ambebi.ge/astrology/
272 ნახვა
28-04-2021, 00:17
[xfgiven_online] [/xfgiven_online]