GOGA.TV
youtube
მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მორიელებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული
 • მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მორიელებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

  პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი გახ­დე­ბა აქ­ტუ­ა­ლუ­რი - საქ­მი­ა­ნიც და სა­სიყ­ვა­რუ­ლოც. შე­იძ­ლე­ბა მათ და­უთ­მოთ მეტი ყუ­რა­დღე­ბა ან ისე მო­იქ­ცეთ, რო­გორც მათ­თვის იქ­ნე­ბა უკე­თე­სი. გირ­ჩევთ, გა­ერ­თი­ან­დეთ და ერ­თი­ა­ნი ძა­ლე­ბით იმოქ­მე­დოთ, თქვე­ნი წარ­მა­ტე­ბის­თვის. ზოგ­ჯერ მოთ­მი­ნე­ბით უნდა აღი­ჭურ­ვოთ. შე­იძ­ლე­ბა ყვე­ლა­ფე­რი ისე არ მოხ­დეს, რო­გორც გსურ­დათ. მა­ის­ში დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი უნდა იყოთ, გა­არ­კვი­ოთ, ვის­თან გაქვთ კონ­ფლიქ­ტი, რა მი­ზე­ზით და მშვი­დო­ბი­ა­ნად მო­აგ­ვა­როთ. იყა­ვით მზად კონ­სტრუქ­ცი­უ­ლი დი­ა­ლო­გის­თვის. გა­მო­ნა­ხეთ დრო თვით­რე­ა­ლი­ზე­ბის­თვის.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში ინ­ტუ­ი­ცი­ის, დე­დუქ­ცი­უ­რი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი­სა და ცნო­ბის­მოყ­ვა­რე­ო­ბის გამ­ძაფ­რე­ბას იგ­რძნობთ, რაც და­გეხ­მა­რე­ბათ, საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ში. მა­ი­სი ის თვეა, როცა არ­სე­ბუ­ლი ცოდ­ნა არა­საკ­მა­რი­სი აღ­მოჩ­ნდე­ბა და და­მა­ტე­ბი­თის მი­ღე­ბა გახ­დე­ბა სა­ჭი­რო. შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ შე­ხე­დუ­ლე­ბა ზო­გი­ერთ სა­კი­თხზე. მი­ი­ღოთ სა­ი­დუმ­ლო ინ­ფორ­მა­ცია, ცოდ­ნა, ფული. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ყვე­ლა­ფე­რი ფა­რუ­ლი­სა და მიღ­მი­სე­უ­ლი­სად­მი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  თვის და­სა­წყის­ში სიყ­ვა­რუ­ლის­თვის უნდა მო­ი­ცა­ლოთ. გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან. იყოთ რო­მან­ტი­კუ­ლი. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ ინი­ცი­ა­ტი­ვა და გა­იც­ნოთ თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი ადა­მი­ა­ნი. თვის მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­ში გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი გახ­დე­ბა თქვე­ნი სექ­სუ­ა­ლუ­რი ცხოვ­რე­ბა. ზო­გი­ერ­თის პარტნი­ორს გა­უ­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა და თქვენც ისარ­გებ­ლებთ მისი ფუ­ლით. ამას­თან, თქვენ არ გირ­ჩევთ სა­ეჭ­ვო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თვას, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სამ­კუ­თხედ­ში ჩარ­თვას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მო­გინ­დე­ბათ ქა­ლაქ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა, უცხო ენე­ბის შეს­წავ­ლა, სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან სა­უ­ბა­რი, თვალ­სა­წი­ე­რის გა­ფარ­თო­ე­ბა. მო­ე­რი­დეთ სხვე­ბის­თვის სა­კუ­თა­რი აზ­რის თავს მოხ­ვე­ვას. ჯან­მრთე­ლო­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი უსი­ა­მოვ­ნე­ბა და­კავ­ში­რე­ბუ­ლია სტრეს­თან, გა­მო­უ­ძი­ნებ­ლო­ბას­თან. ის­წავ­ლეთ მო­დუ­ნე­ბა.

  11 მა­ი­სის შემ­დეგ უნდა გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა საქ­მი­ან და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რებ­თან. ზო­გა­დად, გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. ახ­ლობ­ლებს შე­იძ­ლე­ბა თქვე­ნი ყუ­რა­დღე­ბა, მზრუნ­ვე­ლო­ბა დას­ჭირ­დეთ. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბა გე­ლით.

  26 მა­ი­სის შემ­დეგ მო­გინ­დე­ბათ პი­რა­დი ქო­ნე­ბის, ფუ­ლის დაგ­რო­ვე­ბა. ან შეძ­ლე­ბა შე­ი­ძი­ნოთ ნივ­თი, რომ­ლის­თვი­საც დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში აგ­რო­ვებ­დით ფულს. შე­იძ­ლე­ბა გა­ის­ტუმ­როთ ვალი, და­ფა­როთ კრე­დი­ტი.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  148 ნახვა
  29-04-2021, 00:28