GOGA.TV
მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ფული, ჯანმრთელობა და სიყვარული
 • მაისის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ფული, ჯანმრთელობა და სიყვარული

  მო­ი­მა­ტებს ენერ­გია და გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით ყო­ველ­დღი­უ­რი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბა­ში. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ სამ­სა­ხუ­რებ­რი­ვი საქ­მე­ე­ბი. კარ­გად შეს­რუ­ლე­ბუ­ლი საქ­მის­თვის შე­იძ­ლე­ბა ან ფუ­ლა­დი ჯილ­დო, ან უფ­რო­სის შე­ქე­ბა და­იმ­სა­ხუ­როთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში და­ნიშ­ნეთ საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, თათ­ბი­რე­ბი. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა პარტნი­ო­რებ­თან. შე­იძ­ლე­ბა გა­ი­ჩი­ნოთ ახა­ლი საქ­მი­ა­ნი ბიზ­ნეს­პარტნი­ო­რე­ბი და მათი დახ­მა­რე­ბით გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ახა­ლი იდე­ე­ბი. რჩე­ვის­თვის მი­მარ­თეთ ადა­მი­ანს, ვი­საც სრუ­ლად ენ­დო­ბით. გაქვთ შან­სი, რომ გა­ა­ფორ­მოთ სარ­ფი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბი. გირ­ჩევთ, დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად და მაქ­სი­მა­ლუ­რად ობი­ექ­ტუ­რად იმოქ­მე­დოთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  იყა­ვით ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­კუ­თარ წინსვლა­ზე, სა­კუთ­რი თა­ვის სამ­სა­ხურ­ში, სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში ლა­მა­ზად წარ­მო­ჩე­ნა­ზე. ზო­გი­ერ­თებ­მა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ კო­ლე­გას­თან. უკვე შეყ­ვა­რე­ბუ­ლებს კი გაქვთ ყვე­ლა რე­სურს, რომ და­ა­რე­გუ­ლი­როთ ურ­თი­ერ­თო­ბა. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით და შე­იძ­ლე­ბა ერ­თმა­ნეთს და­უ­კავ­შირ­დეთ ან სა­ქე­ე­ბის გამო ან ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლე­ბის სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბი­სას.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  სხვა­თა ფუ­ლით სა­კუ­თა­რი საქ­მე­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას შეძ­ლებთ. გა­გიჩ­ნდე­ბათ შან­სი, რომ მი­ი­ღოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სარ­გე­ბე­ლი ბიზ­ნეს ან სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რე­ბის­გან, ბან­კის­გან, სა­ხელ­მწი­ფო სტრუქ­ტუ­რე­ბის­გან. მო­ე­რი­დეთ სპორ­ტის ექ­სტრე­მა­ლურ სა­ხე­ო­ბებს. ზო­გი­ერთს გა­ი­ტა­ცებს ეზო­ტე­რი­კა, ფსი­ქო­ლო­გია, შე­იძ­ლე­ბა დე­ტექ­ტი­ვებ­მაც კი გა­გი­ტა­ცოთ ან თა­ვად სცა­დოთ ჩახ­ლარ­თუ­ლი სი­ტუ­ა­ცი­ის გა­მო­ძი­ე­ბა.

  11 მა­ი­სის შემ­დეგ და­ი­წყეთ ვარ­ჯი­ში, სწო­რად კვე­ბა. შე­იც­ვა­ლეთ სამ­სა­ხუ­რის გრა­ფი­კი, რათა მეტი დრო დაგ­რჩეთ დას­ვე­ნე­ბის­თვის. სამ­სა­ხურ­ში იყა­ვით დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლი დე­ტა­ლე­ბის­და­მი. იფიქ­რეთ, რა სარ­გე­ბე­ლი შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ ამა თუ იმ საქ­მი­ა­ნო­ბის­გან.

  26 მა­ი­სის შემ­დეგ მე­ტად მომ­თხოვ­ნი უნდა გახ­დეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის მი­მართ. იყა­ვით მო­მარ­თუ­ლი სა­კუ­თარ გა­მარ­ჯვე­ბა­ზე. გა­და­ხე­დეთ ძველ იდე­ებს, საქ­მე­ებს და გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლეთ, მი­უბ­რუნ­დით უკვე და­წყე­ბუ­ლებს.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  211 ნახვა
  29-04-2021, 00:30