GOGA.TV
youtube
ზოდიაქოს ნიშნის ქალების ოთხი უცნაური თვისება
 • ზოდიაქოს ნიშნის ქალების ოთხი უცნაური თვისება

  უც­ნა­უ­რი არ­სე­ბე­ბი არი­ან. ყო­ველ შემ­თხვე­ვა­ში ასე სჯე­რათ მა­მა­კა­ცებს. ეს სტა­ტი­აც ამ მო­საზ­რე­ბის და­დას­ტუ­რე­ბაა. ჩვენ და­ვაკ­ვირ­დით რა უც­ნა­უ­რო­ბე­ბი ახა­სი­ა­თებთ გო­გო­ნებს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით და თქვენც გი­ზი­ა­რებთ ჩვე­ნი დაკ­ვირ­ვე­ბის შე­დე­გებს.

  ვერ­ძი - არ შე­უძ­ლია დიდ­ხანს გა­ჩერ­დეს და­ხუ­რულ შე­ნო­ბა­ში, გიჟ­დე­ბა თმის სა­მაგ­რებ­ზე, სა­ჭეს­თან ხში­რად აჭარ­ბებს სიჩ­ქა­რეს, ხმა­მაღ­ლა სა­უბ­რობს და იცი­ნის.

  კურო - ჩვე­ვა აქვს კარი სას­წრა­ფოდ ჩა­კე­ტოს ავ­ტო­მო­ბილ­ში ჩაჯ­დო­მი­სას და სახ­ლში მი­სუ­ლი. ყო­ველ­თვის აქვს რამ­დე­ნი­მე ჩან­თა და სა­ფუ­ლე, სა­დაც შავი დღის­თვის ფულს ინა­ხავს. სა­ათ­ში ერთხელ ის­ხამს სუ­ნა­მოს. გიჟ­დე­ბა ყვა­ვი­ლე­ბის მოვ­ლა-გა­ხა­რე­ბა­ზე.

  ტყუ­პი - ახა­სი­ა­თებს სა­უბ­რი­სას მკვეთ­რი ჟეს­ტი­კუ­ლა­ცია. ტე­ლე­ფო­ნი მისი გა­ნუყ­რე­ლი ნივ­თია. შე­ნო­ბა­ში ყოფ­ნი­სას ყო­ველ­თვის აღე­ბენ ფან­ჯა­რას ან კარს. უყ­ვართ ხე­ტი­ა­ლი.

  კირჩხი­ბი - ყვე­ლა თა­ვი­სი ბავ­შვო­ბის სა­თა­მა­შო შე­ნა­ხუ­ლი აქვს. ტუ­შის გა­რე­შე არა­სო­დეს გა­დი­ან სახ­ლი­დან. ყო­ველ­თვის ევაჭ­რე­ბი­ან გამ­ყიდ­ველს პრო­დუქ­ტე­ბის შე­ძე­ნი­სას. არა­სო­დეს ყრი­ან ძველ ნივ­თებს.

  ლომი - სა­უბ­რი­სას თმას აწ­ვა­ლე­ბენ. მხო­ლოდ ოქ­როს სამ­კა­უ­ლის ტა­რე­ბა უყ­ვართ. მუდ­მი­ვად და­აქვთ თან სარ­კე. მი­ჯაჭ­ვუ­ლო­ბა გა­აჩ­ნი­ათ ბრენ­დე­ბის მი­მართ.

  ქალ­წუ­ლი - ხში­რად იბანს ხე­ლებს. არ გა­მო­დი­ან სახ­ლი­დან სუ­ნა­მოს გა­რე­შე. აქვთ ჩვე­ვა იკ­ვნი­ტონ ტუ­ჩე­ბი. როცა მო­წყე­ნი­ლი არი­ან თი­თე­ბით "პი­ა­ნი­ნოს უკ­რა­ვენ" მა­გი­და­ზე.

  სას­წო­რი - გა­რეთ გა­სუ­ლი ყო­ველ­თვის ყი­დუ­ლობს რა­ი­მეს, თუნ­დაც პა­ტა­რა სუ­ვე­ნირს. მუ­დამ თან და­აქვს კოს­მე­ტი­კა. პრე­ტენ­ზი­უ­ლად არ­ჩევს სუ­ნა­მოს. ჯდო­მი­სას აქვთ ფე­ხის ქა­ნა­ო­ბის ჩვე­ვა.

  მო­რი­ე­ლი - ყვე­ლა­ზე უც­ნა­უ­რი ჩვე­ვე­ბი აქვთ სექსში. ბრენ­დო­მა­ნე­ბი არი­ან. გიჟ­დე­ბი­ან აბ­რე­შუ­მის თეთ­რე­ულ­ზე. მოს­წონთ მკვეთ­რი ფე­რის პო­მა­და.

  მშვილ­დო­სა­ნი - ვერ იტა­ნენ საქ­მი­ან სტილს. არ მოს­წონთ და­ხუ­რუ­ლი სივ­რცე და შე­ნო­ბე­ბი ფან­ჯრის გა­რე­შე. აზარ­ტუ­ლე­ბი არი­ან და თა­მა­შო­ბენ ხოლ­მე ლა­ტა­რე­ას. მოს­წონთ სპორ­ტის ექ­სტრე­მა­ლუ­რი სა­ხე­ო­ბა.

  თხის რქა - ყო­ველ­თვის ატა­რე­ბენ მა­ჯის სა­ათს. რთუ­ლად იც­ვლი­ან სუ­ნა­მოს. იცი­ან სა­მო­სის აჩე­მე­ბა. მუ­დამ თან და­აქვთ ბლოკ­ნო­ტი და პას­ტა.

  მერ­წყუ­ლი - ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად უყ­ვართ ბრი­ლი­ან­ტე­ბი. ყო­ველ­თვის ატა­რე­ბენ ბრენ­დულ სათ­ვა­ლეს. ვერ იტა­ნენ სიბ­ნე­ლეს. გიჟ­დე­ბი­ან კომ­პი­უ­ტე­რულ თა­მა­შებ­სა და გე­ჯე­ტებ­ზე.

  თევ­ზე­ბი - მა­ნი­ა­კა­ლუ­რი სი­ა­მოვ­ნე­ბით და სიხ­ში­რით ყი­დუ­ლო­ბენ ფეხ­საც­მელს. ყო­ველ­თვის ზიან ფეხი-ფეხ­ზე გა­და­დე­ბუ­ლე­ბი. არ გა­მო­დი­ან სახ­ლი­დან უმა­ნი­კი­უ­როდ. ჩაი/ყავა მათ­თვის ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი აუ­ცი­ლებ­ლო­ბაა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  284 ნახვა
  7-05-2021, 00:06