GOGA.TV
ზოდიაქოს ნიშნები ვისაც მარტივად არ შეუძლია პატიება
 • ზოდიაქოს ნიშნები ვისაც მარტივად არ შეუძლია პატიება

  რა თქმა უნდა, აუ­ცი­ლე­ბე­ლი და კარ­გი რა­მაა, თუმ­ცა არ­სე­ბობს ხალ­ხი, ვის­თვი­საც რთუ­ლია წყე­ნი­სა და გუ­ლის­ტკი­ვი­ლის მარ­ტი­ვად და­ვი­წყე­ბა. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ ყვე­ლა­ზე მე­ტად იმედ­გაც­რუ­ე­ბის და­ვი­წყე­ბა წყლის ნიშ­ნებს უძ­ნელ­დე­ბათ (მო­რი­ე­ლი, კირჩხი­ბი, თევ­ზე­ბი), რა­საც მათი ემო­ცი­უ­რი ბუ­ნე­ბა გა­ნა­პი­რო­ბებს. თუმ­ცა რე­ა­ლუ­რად ჩვენს ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში ად­გი­ლე­ბი ცოტა სხვა­ნა­ი­რად გა­და­ნა­წილ­და:

  3. კირჩხი­ბი - ემო­ცი­უ­რი ბუ­ნე­ბის გამო, ამას­თან ერ­თად იმის გა­მოც, რომ სა­შინ­ლად ბუ­ტია და წყე­ნი­აა კირჩხი­ბი ხში­რად ისეთ რა­მე­ზე ბრა­ზობს, რაც სხვის­თვის წვრილ­მა­ნი და აბ­სო­ლუ­ტუ­რად არა არ­სე­ბი­თია. ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი ყუ­რა­დღე­ბას აქ­ცე­ვენ არა მარ­ტო იმას თუ რას ეუბ­ნე­ბი­ან, არა­მედ იმა­საც, რო­გო­რი ტო­ნით მი­მარ­თავს მათ თა­ნა­მო­სა­უბ­რე. არა­სო­დეს შე­ე­ხოთ კირჩხიბ­თან სა­უბ­რი­სას უდი­ე­რად მისი ოჯა­ხის წევ­რებს და ნა­თე­სა­ვებს. ეს მისი აქი­ლევ­სის ქუს­ლია.

  2. მო­რი­ე­ლი - შუ­რის­მა­ძი­ე­ბე­ლი და საკ­მა­ოდ სას­ტი­კია. ამას არც ერთი მო­რი­ე­ლი არ მა­ლავს. თუმ­ცა ისი­ნი სა­მარ­თლი­ა­ნე­ბი არი­ან და სა­მა­გი­ე­როს გა­დახ­დაც ყო­ველ­თვის დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლად იცი­ან. მო­რი­ე­ლი არა­სო­დეს ბრა­ზობს უმი­ზე­ზოდ, ამი­ტომ კირჩხი­ბი­ვით სა­უბ­რის ტო­ნის გამო ნაკ­ლე­ბად გა­გი­ნა­წყენ­დე­ბათ. თუმ­ცა თუ მისი გა­მო­ყე­ნე­ბა ან მო­ტყუ­ე­ბა გა­ნიზ­რა­ხეთ, პა­სუხ­საც სა­კად­რისს მი­ი­ღებთ. ამ ადა­მი­ან­თან არა­სო­დეს შე­ე­ხოთ მის პი­როვ­ნულ თვი­სე­ბებს და თავ­მოყ­ვა­რე­ო­ბას. ნუ გა­ე­ჯიბ­რე­ბით პრო­ფე­სი­უ­ლად და არ ეთა­მა­შოთ გრძნო­ბებ­ზე თუკი მას­თან პი­რა­დი ურ­თი­ერ­თო­ბა გა­კავ­ში­რებთ.

  1. კურო - ალ­ბათ გიკ­ვირთ ჩა­მო­ნათ­ვალ­ში მისი მოხ­ვედ­რა, თუმ­ცა ნუ დაგ­ვა­ვი­წყდე­ბა, რომ კუ­როს სიმ­შვი­დის მიღ­მა ერ­თობ სა­თუ­თი ში­ნა­გა­ნი სამ­ყა­რო და დიდი ემო­ცი­უ­რო­ბა იმა­ლე­ბა. მარ­თა­ლია, ამ ად­მა­ი­ა­ნებს არ ახა­სი­ა­თებთ სენ­ტი­მენ­ტა­ლუ­რო­ბა, მაგ­რამ კურო, რო­მელ­მაც ვინ­მე ახ­ლოს მო­უშ­ვა და მისი ნდო­ბა ბო­რო­ტად გა­მო­ი­ყე­ნეს მო­რი­ელ­სა და კირჩხიბ­ზეც სა­ში­შია ერ­თად აღე­ბუ­ლი. ხომ გა­გი­გო­ნი­ათ, "ხარს წინ წი­თე­ლი ნა­ჭე­რი არ უნდა უფ­რი­ა­ლოო", ამი­ტომ გან­რის­ხე­ბუ­ლი კუ­როს ნახ­ვა ერ­თობ სა­ში­ში სა­ნა­ხა­ო­ბაა. ამ ადა­მი­ა­ნებს არ ახა­სი­ა­თობთ ბოღ­მი­ა­ნო­ბა, თუმ­ცა გაბ­რა­ზე­ბა მარ­თლაც რომ ძალ­ზე ცუდი იცი­ან. არა­სო­დეს შე­ე­ხოთ კუ­როს შემ­თხვე­ვა­ში მის სა­კუთ­რე­ბას, ნუ მო­ა­ტყუ­ებთ ფულ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კი­თხებ­ში და ნუ­რა­სო­დეს გა­და­ლა­ხავთ ზღვარს, რო­მელ­საც იგი ემო­ცი­უ­რი კუ­თხით გი­წე­სებთ.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  337 ნახვა
  8-05-2021, 01:09