3 ნიშანი, რომლებიც ასჯერ დაცემის შემთხვევაში, იღიმიან და კვლავ ფეხზე დგებიან - ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

3 ნიშანი, რომლებიც ასჯერ დაცემის შემთხვევაში, იღიმიან და კვლავ ფეხზე დგებიან - ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

სა­მე­ულს შო­რის ას­ტრო­ლო­გე­ბი მერ­წყულს მი­იჩ­ნე­ვენ ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე ძლი­ერ ნიშ­ნად. იმი­ტომ რომ, ამ ნი­შანს გა­აჩ­ნია საკ­მა­რი­სი პრინ­ცი­პუ­ლო­ბა და სი­ჯი­უ­ტე და­სა­ხუ­ლი მიზ­ნე­ბის მი­საღ­წე­ვად. იგი ამ­ბი­ცი­უ­რი და თავ­მოყ­ვა­რეა. აქვს უნა­რი მა­ნი­პუ­ლა­ცია მო­ახ­დი­ნოს სხვებ­ზე.

კი­დევ ერთ სუ­ლით ძლი­ერ ნიშ­ნად ას­ტრო­ლო­გე­ბი მშვილ­დო­სანს მო­ი­აზ­რე­ბენ. მათი აზ­რით, მხო­ლოდ მშვილ­დო­სანს შე­უძ­ლია ცე­ცხლო­ვა­ნი ენერ­გე­ტი­კის სწო­რად და და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლად მარ­თვა. თა­ნაც ისე, რომ მრის­ხა­ნე­ბის მო­მენ­ტშიც კი არ და­კარ­გოს ადა­მი­ა­ნუ­რო­ბა და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს ღირ­სე­ბა.

და­ბო­ლოსმ ერთ-ერთი ძლი­ე­რი ნი­შა­ნია ასე­ვე თევ­ზე­ბი . საქ­მე იმა­შია, რომ სამ­ყა­როს ილუ­ზო­რუ­ლი ხედ­ვის უნა­რი და თვი­სე­ბა მუდ­მი­ვად სჯე­რო­დეთ სას­წა­უ­ლე­ბის, თევ­ზებს აძ­ლევს ძა­ლას ნე­ბის­მი­ე­რი სირ­თუ­ლე გა­და­ა­გო­რონ ცხოვ­რე­ბა­ში. მათ აქვთ კარ­გი ადაპ­ტა­ცი­ის ნიჭი და ქუდ­ბე­დი­ა­ნო­ბაც ახა­სი­ა­თებთ, მმარ­თვე­ლი პლა­ნე­ტა იუ­პი­ტე­რის გამო.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
378 ნახვა
18-05-2021, 01:04