X

როგორ შევაყვაროთ თავი მამაკაცს სამუდამოდ მისი ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

მა­მა­კა­ცე­ბი გა­ცი­ლე­ბით უფრო პო­ლი­გა­მი­უ­რი არ­სე­ბე­ბი არი­ან ვიდ­რე მსოფ­ლი­ოს სუს­ტი მე­ო­რე ნა­ხე­ვა­რი, თუმ­ცა ყვე­ლა­ფერ­ში და ყველ­გან მა­მა­კა­ცე­ბის და­და­ნა­შა­უ­ლე­ბაც არ შე­იძ­ლე­ბა - ხში­რად ცო­ლე­ბი თა­ვად არი­ან ქმრე­ბის მხრი­დან ღა­ლა­ტის ფაქ­ტის მი­ზე­ზი. ამის ერთ-ერთი წი­ნა­პი­რო­ბა კი ისაა, რომ ქალი და­ო­ჯა­ხე­ბის მერე წყვეტს ქმარ­თან "ფლირ­ტა­ო­ბას" ან ცხოვ­რე­ბი­სე­უ­ლი პრობ­ლე­მე­ბით დაღ­ლილს ავი­წყდე­ბა, რომ თავს ძვე­ლე­ბუ­რად და აქ­ტი­უ­რად უნდა მო­უ­ა­როს ფი­ზი­კუ­რად. ას­ტრო­ლო­გე­ბი თვლი­ან, რომ მა­მა­კაცს ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნის მი­ხედ­ვით კონ­კრე­ტუ­ლი თვი­სე­ბე­ბი და ვი­ზუ­ა­ლუ­რი იმი­ჯი აღაფრ­თო­ვა­ნებს მე­უღ­ლე­ში. ამი­ტომ სა­ი­მი­სოდ, რომ ამ უკა­ნას­კნელ­მა გვერ­დზე არა­სო­დეს გა­ა­პა­როს თვა­ლი ჩვე­ნი რჩე­ვე­ბი გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ, ძვირ­ფა­სო ცო­ლე­ბო.

ვერძ, ლომ და მშვილ­დო­სან ქმარ­თან აქ­ტი­უ­რი და დი­ნა­მი­კუ­რი უნდა იყოთ. თა­ვის დრო­ზე მას ზუს­ტად ამ სი­ცო­ცხლი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბი­სა და მჩქე­ფა­რე ენერ­გი­ის გამო მო­ე­წო­ნეთ. ასე­თი კაცი აფა­სებს ცოლს, რო­მელ­საც მის­თვის გვერ­დში დგო­მა შე­უძ­ლია რო­გორც მე­გო­ბარს. იყა­ვით მისი მე­გო­ბა­რი, არა­სო­დეს შე­წყვი­ტოთ პი­როვ­ნუ­ლი თუ პრო­ფე­სი­უ­ლი გან­ვი­თა­რე­ბა თუ გინ­დათ, რომ თქვენ­მა "ცე­ცხლო­ვან­მა" ქმარ­მა დიდ­ხანს შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოს ინ­ტე­რე­სი თქვენ მი­მართ.

კუ­როს, ქალ­წულ­სა და თხის რქას სიმ­შვი­დის, ემო­ცი­უ­რი სტა­ბი­ლუ­რო­ბი­სა და ოჯა­ხის "ბურ­ჯო­ბის" გამო მო­ე­წო­ნე­ბო­დით თა­ვი­დან. ამი­ტომ რაც არ უნდა ბევ­რი პრობ­ლე­მა გქონ­დეთ, ნუ გახ­დე­ბით ქა­ო­სუ­რი, ნერ­ვუ­ლი და არაპ­როგ­ნო­ზი­რე­ბა­დი ემო­ცი­უ­რი კუ­თხით მე­უღ­ლის მი­მართ. შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ სიმ­შვი­დე და გწამ­დეთ, თქვენ და თქვე­ნი ქმა­რი ნე­ბის­მი­ერ სირ­თუ­ლეს და­ა­მარ­ცხებთ ერ­თად.

კირჩხიბ, მო­რი­ელ და თევზ ქმრებს თქვენ­ში ემო­ცი­უ­რი, სენ­ტი­მენ­ტა­ლუ­რი და რო­მან­ტი­კუ­ლი ქალი მოს­წონთ. ამი­ტომ ქორ­წი­ნე­ბის მრა­ვა­ლი წლის მე­რეც არ შე­წყვი­ტოთ მის­თვის სიყ­ვა­რულ­ში გა­მო­ტყდო­მა, არ მო­ა­დუ­ნოთ ყუ­რა­დღე­ბა და მუ­დამ იზ­რუ­ნეთ ქმარ­ზე ემო­ცი­უ­რად. ხში­რად ესა­უბ­რეთ გუ­ლახ­დი­ლად იმა­ზე რა აწუ­ხებს. იგი თქვენ­ში პირ­ველ რიგ­ში კარგ მე­სა­ი­დუმ­ლეს უნდა ხე­დავ­დეს.

და­ბო­ლოს ტყუპ, სას­წორ და მერ­წყულ ქმარს თქვენ­ში თა­ვი­დან­ვე მრა­ვალ­მხრი­ვო­ბა, ინ­ტე­ლექ­ტი და მენ­ტა­ლუ­რი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის კარ­გი უნა­რი მო­ე­წო­ნე­ბო­და. ამი­ტომ რამ­დენ წელ­საც არ უნდა ით­ვლი­დეს თქვე­ნი ქორ­წი­ნე­ბა მუდ­მი­ვად იქო­ნი­ეთ კო­მუ­ნი­კა­ცია ქმარ­თან. ხში­რად და­უ­რე­კეთ, ება­ა­სეთ სხვა­დას­ხვა თე­მა­ზე, გა­ნი­ხი­ლეთ მისი პრო­ფე­სი­უ­ლი საქ­მე­ე­ბი თუ კა­რი­ე­რა. ეს ის ძა­ფია, რო­მე­ლიც ჰა­ე­რის სტი­ქი­ის მა­მა­კაცს თქვენ­თან ხან­გრძლი­ვი ვა­დით მო­ა­ჯაჭ­ვავს თუ მთლი­ა­ნად ცხოვ­რე­ბის ბო­ლომ­დე არა.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
377 ნახვა
19-05-2021, 01:06