GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი მერწყულებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

  შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის, მხი­ა­რუ­ლე­ბი­სა და სიყ­ვა­რუ­ლის დრო და­გიდ­გათ. ზო­გი­ერ­თი მზად იქ­ნე­ბით გა­რის­კვის­თვის. ია­მა­ყებთ სა­კუ­თა­რი შვი­ლე­ბით. წარ­მა­ტე­ბას მო­გი­ტანთ პრო­ექ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც შვი­ლი­ვით გიყ­ვართ. წარ­მა­ტე­ბა გე­ლით სპორ­ტულ და სამ­სა­ხი­ო­ბო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში ჩარ­თუ­ლებს.

  ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან შეხ­ვედ­რე­ბი, იდე­ე­ბის გან­ხილ­ვა და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა გე­ლით. თუ რო­მე­ლი­მე იდე­ას ვერ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ (დრო­ის ან მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი სა­კი­თხე­ბის გამო), ჩა­ი­ნიშ­ნეთ მო­მავ­ლის­თვის. მო­გინ­დე­ბათ ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბა და გარ­თო­ბა, შე­იძ­ლე­ბა ვიქ­ტო­რი­ნებ­სა და კონ­კურ­სებ­ში მი­ი­ღოთ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. ზო­გი­ერ­თი კი მე­გობ­რებ­თან სა­მა­გი­დო თა­მა­შე­ბით გა­ერ­თო­ბა.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  მეტი დრო და­უთ­მეთ სამ­სა­ხუ­რებ­რივ ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებს, რა­მაც ფული უნდა მო­გი­ტა­ნოთ. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა კო­ლე­გებ­თან. კარ­გი იქ­ნე­ბა, თუ ჩა­ი­ტა­რებთ სა­მე­დი­ცი­ნო კვლე­ვას. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან შე­თან­ხმე­ბუ­ლად მო­აგ­ვა­რეთ სა­ყო­ფა­ცხოვ­რე­ბო სა­კი­თხე­ბი, ბი­უ­ჯე­ტიც კი ერ­თად და­გეგ­მეთ. მარ­ტო­ხე­ლებს გაქვთ შან­სი, რო­მა­ნი გა­ა­ბათ კო­ლე­გას­თან.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ენერ­გია თა­ნაბ­რად უნდა გა­და­ა­ნა­წი­ლოთ სამ­სა­ხურ­ზე, ოჯახ­სა და დას­ვე­ნე­ბა­ზე. უნდა ის­წავ­ლოთ დათ­მო­ბა, კომ­პრო­მის­ზე წას­ვლა. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თა­ნაც და სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ორ­თა­ნაც და ზო­გა­დად, ყვე­ლას­თან. გა­ამ­დიდ­რეთ რა­ცი­ო­ნი ხი­ლი­თა და ბოსტნე­უ­ლით, კარგ შე­დეგს მი­აღ­წევთ, თუ წო­ნის დაკ­ლე­ბას გა­და­წყვეტთ.

  10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ ამაღ­ლე­ბულ გან­წყო­ბა­ზე იქ­ნე­ბით, შვი­ლე­ბი­სა და მე­გობ­რე­ბის­თვის დღე­სას­წა­უ­ლე­ბის მო­წყო­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდე­ბათ. აი, საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან კი - სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის. მარ­ტო­ხე­ლებს რო­მან­ტი­კუ­ლი ნაც­ნო­ბო­ბა გე­ლით. თუმ­ცა, ეს უფრო ფლირ­ტია, და არა სე­რი­ო­ზუ­ლი კავ­ში­რი.

  24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მე­ტად მო­გინ­დე­ბათ დას­ვე­ნე­ბა, გან­მარ­ტო­ე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ ქველ­მოქ­მე­დე­ბის, სუ­ლი­ე­რე­ბა­ში გაღ­რმა­ვე­ბის სურ­ვი­ლი. გაფრ­თხილ­დით არ გამ­ჟღავ­ნდეს ის, რა­საც სა­ი­დუმ­ლოდ ინა­ხავ­დით.
  270 ნახვა
  26-05-2021, 00:52