GOGA.TV
ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...
 • ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი თევზებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

  მეტი დრო უნდა და­უთ­მოთ თქვენს ოჯახს, მშობ­ლებს. გა­გიჩ­ნდე­ბათ ბი­ნა­ში კომ­ფორ­ტის შექ­მნის სურ­ვი­ლი. ზო­გი­ერ­თი გა­ემ­გზავ­რე­ბა მშობ­ლი­ურ ად­გი­ლებ­ში, იქ, სა­დაც ბავ­შვო­ბა გა­ა­ტა­რა. ზო­გი­ერ­თი შე­იძ­ლე­ბა ოჯა­ხურ ბიზ­ნეს­ში ჩა­ერ­თოთ ან სახ­ლი­დან და­ი­წყოს მუ­შა­ო­ბა.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გახ­შირ­დე­ბა მი­მოს­ვლე­ბი ნა­თე­სა­ვებ­თან, მე­გობ­რე­ბის შინ შეკ­რე­ბა. გან­სა­კუთ­რე­ბით თუ აბი­ტუ­რი­ენ­ტი ხართ და ერ­თად აპი­რებთ სწავ­ლას. ზო­გი­ერთს კი შე­იძ­ლე­ბა გან­მარ­ტო­ე­ბის და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი გან­ვი­თა­რე­ბის სურ­ვი­ლი გა­გიჩ­ნდეთ. პი­რა­დი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­შიც ოჯა­ხის წევ­რე­ბი და­გეხ­მა­რე­ბი­ან. მო­გე­ძა­ლე­ბათ მათ­თან ყოფ­ნის, ბავ­შვო­ბის გახ­სე­ნე­ბის სურ­ვი­ლი; ზოგს კი - სა­კუ­თარ წი­ნაპ­რე­ბის უკეთ გაც­ნო­ბის.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბა მო­ი­მა­ტებს, სა­სიყ­ვა­რუ­ლო თავ­გა­და­სავ­ლე­ბის სურ­ვი­ლი. მაგ­რამ სა­პა­სუ­ხის­მგებ­ლო ურ­თი­ერ­თო­ბა კი არა, ფლირ­ტი და გარ­თო­ბა მო­გინ­დე­ბათ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე რო­მა­ნიც კი გა­ა­ბათ და არც ერ­თდღი­ან სექ­სუ­ა­ლურ კავ­ში­რებ­ზე იტყვით უარს. გა­გიჩ­ნდე­ბათ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი იდე­ე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის სურ­ვი­ლი. მო­გინ­დე­ბათ სა­სი­ა­მოვ­ნო ად­გი­ლებ­ში მოგ­ზა­უ­რო­ბა, ცხოვ­რე­ბით ტკბო­ბა და კომ­ფორ­ტში დას­ვე­ნე­ბა.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  ივ­ნი­სის ბო­ლომ­დე მხი­ა­რუ­ლე­ბა და გარ­თო­ბა გსურთ და აქ­ტი­უ­რიც იქ­ნე­ბით, აი, თვის ბო­ლოს­კენ კი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბა მო­გე­მა­ტე­ბათ და სამ­სა­ხუ­რის საქ­მე­ებ­სა და რუ­ტი­ნას აქ­ტი­უ­რად ჩა­უდ­გე­ბით სა­თა­ვე­ში. მო­ე­რი­დეთ ოჯა­ხის წევ­რებ­თან და­პი­რის­პი­რე­ბას. და­ი­ცა­ვით დი­ე­ტა, მეტი დრო და­უთ­მეთ ჯან­მრთე­ლო­ბის სა­კი­თხებს, გაფრ­თხილ­დით, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა მჭრელ, ბასრ საგ­ნებ­თან ან ცე­ცხლთა­ნაა კავ­შირ­ში.

  10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მი­უბ­რუნ­დით ოჯახს, სა­ო­ჯა­ხო საქ­მე­ებს. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა გა­და­წყვი­ტოთ, ზოგ­მა კი რე­მონ­ტის გა­კე­თე­ბა. და­ა­ბა­ლან­სეთ კავ­ში­რი გარ­თო­ბას, ოჯახ­სა და სამ­სა­ხურს შო­რის. გა­ა­უმ­ჯო­ბე­სეთ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ნა­თე­სა­ვებ­თან.

  24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ ნუ გა­არ­თუ­ლებთ ურ­თი­ერ­თო­ბას მე­გობ­რებ­თან. არ გირ­ჩევთ სო­ცი­ა­ლურ ქსე­ლებ­ში მწვა­ვე სა­კი­თხებ­ზე კა­მათს, სტა­ტუ­სებ­ზე "მწა­რე" კო­მენ­ტა­რე­ბის და­ტო­ვე­ბას. ოჯა­ხის გამო შე­იძ­ლე­ბა გა­მო­ე­თი­შოთ სო­ცი­ა­ლურ ცხოვ­რე­ბას.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  668 ნახვა
  27-05-2021, 00:50