ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

ივნისის ასტროლოგიური პროგნოზი ვერძებისთვის - ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული...

თვის და­სა­წყის­ში და-ძმე­ბის სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. გახ­შირ­დე­ბა მი­მოს­ვლე­ბი უახ­ლო­ეს გა­რე­მოც­ვას­თან, მო­გინ­დე­ბათ პიკ­ნი­კე­ბის მო­წყო­ბა, ექ­სკურ­სი­ე­ბი. შე­იძ­ლე­ბა გა­გიჩ­ნდეთ რა­ღა­ცის შეს­წავ­ლის სურ­ვი­ლი. წვრილ-წვრი­ლი საქ­მე­ე­ბი გექ­ნე­ბათ მო­საგ­ვა­რე­ბე­ლი და დაკ­ვირ­ვე­ბუ­ლად იმოქ­მე­დეთ. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ბიზ­ნე­სი და­ი­წყოთ უახ­ლო­ეს ნა­თე­სა­ვებ­თან ერ­თად.

სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
სწრა­ფად და გო­ნივ­რუ­ლად უნდა იმოქ­მე­დოთ. გახ­შირ­დე­ბა საქ­მი­ა­ნი შეხ­ვედ­რე­ბი, მო­ლა­პარ­კე­ბე­ბი, მივ­ლი­ნე­ბა. არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ ერთი თე­მი­დან მე­ო­რე­ზე გა­დას­ვლა. შე­იძ­ლე­ბა ერ­თდრო­უ­ლად რამ­დე­ნი­მე საქ­მეც კი შე­ას­რუ­ლოთ. ნუ წა­მო­ი­წყებთ დიდხ­ნი­ან საქ­მე­ებს, უპი­რა­ტე­სო­ბა წვრილ-წვრი­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას მი­ა­ნი­ჭეთ. მო­აგ­ვა­რეთ ავ­ტო­მო­ბილ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი სა­კი­თხე­ბი; ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტექ­ნი­კის ყიდ­ვაც კი გა­და­წყვი­ტოს, მაგ­რამ 23 ივ­ნი­სამ­დე არ გირ­ჩევთ.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
მთე­ლი თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში ჰარ­მო­ნი­უ­ლი სი­ტუ­ა­ცია იქ­ნე­ბა თქვენს ოჯახ­ში. მო­გინ­დე­ბათ ბი­ნის მო­ლა­მა­ზე­ბა, სახ­ლში სტუმ­რე­ბის მი­ღე­ბა. მო­ი­მა­ტებს რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბა და სენ­ტი­მენ­ტა­ლუ­რო­ბა. თუ აქამ­დე გა­ნა­წყნე­ბე­ლი იყა­ვით საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­ზე, ახლა ურ­თი­ერ­თო­ბა და­გი­რე­გუ­ლირ­დე­ბათ. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლე­ბის ოჯახ­ში სით­ბო და სიტ­კბო და­ი­სად­გუ­რებს.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
ივ­ნის­ში, ორი კვი­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბით სახ­ლის გა­რე­მონ­ტე­ბა­ზე, და­ზი­ა­ნე­ბუ­ლი ნივ­თე­ბის შე­კე­თე­ბა­ზე. ეცა­დეთ, იყოთ დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლი, მო­ე­რი­დეთ ურ­თი­ერ­თო­ბის და­ძაბ­ვას ოჯა­ხის წევ­რებ­თან. არ გირ­ჩევთ ალ­კოჰო­ლის მი­ღე­ბას. თვის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან მო­ე­რი­დეთ აზარ­ტულ თა­მა­შებს, თუ თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბა ია­რა­ღებ­თა­ნაა კავ­შირ­ში, გაფრ­თხილ­დით, თავი არ და­ი­ზი­ა­ნოთ ან სხვა არ და­ა­ზი­ა­ნოთ. სიფრ­თხი­ლე გმარ­თებთ სპორ­ტუ­ლი აქ­ტი­უ­რო­ბის დრო­საც.

10 ივ­ნი­სის შემ­დეგ მო­ი­მა­ტებს კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბი, სწავ­ლი­სა და გა­და­ად­გი­ლე­ბის სურ­ვი­ლი. გახ­შირ­დე­ბა წე­რი­ლე­ბის მი­წე­რა და მი­ღე­ბა. ზო­გი­ერთს გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, და-ძმებ­თან ერ­თად ია­როთ ექ­სკურ­სი­ებ­სა და პიკ­ნი­კებ­ზე.

24 ივ­ნი­სის შემ­დეგ გა­მო­იკ­ვე­თე­ბა კა­რი­ე­რუ­ლი სა­კი­თხე­ბი, შე­იძ­ლე­ბა მი­ი­ღოთ ის თა­ნამ­დე­ბო­ბა, რის­კე­ნაც ის­წრა­ფო­დით. იყა­ვით ამ­ბი­ცი­უ­რი, რომ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ. თქვენს ცხოვ­რე­ბა­ში შე­იძ­ლე­ბა მოხ­დეს მო­უ­ლოდ­ნე­ლი შემ­თხვე­ვე­ბი და ეცა­დეთ, თავი ღირ­სე­უ­ლად გე­ჭი­როთ. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერთ სფე­რო­ში მო­გი­წი­ოთ სა­კუ­თარ თავ­ზე ზედ­მე­ტი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის აღე­ბამ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
225 ნახვა
29-05-2021, 00:11
[xfgiven_online] [/xfgiven_online]