GOGA.TV
ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბებისთვის - რა შეიცვლება ფინანსების, კონტაქტების, ჯანმრთელობისა და სიყვარულის საკითხებში
 • ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი კირჩხიბებისთვის - რა შეიცვლება ფინანსების, კონტაქტების, ჯანმრთელობისა და სიყვარულის საკითხებში

  ივ­ლი­სი თქვე­ნი დრო და მე­ტად უნდა იყოთ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­კუ­თა­რი თა­ვის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, სა­კუ­თა­რი ნი­ჭის გა­მოვ­ლე­ნა­ზე. უნდა მო­ი­სურ­ვოთ, რომ მე­ტად პო­პუ­ლა­რუ­ლი გახ­დეთ. გაქვთ შან­სი, მი­ი­ღოთ სა­სურ­ვე­ლი. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა შე­იც­ვა­ლოთ საქ­მი­ა­ნო­ბა, იმი­ჯი.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  თვის და­სა­წყის­ში ყუ­რა­დღე­ბით იყა­ვით, რომ არა­ვინ ჩა­გით­რი­ოთ სა­ეჭ­ვო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ხელ­მო­წე­რამ­დე სა­ბუ­თე­ბი დაკ­ვირ­ვე­ბით წა­ი­კი­თხეთ. თვის მე­ო­რე ნა­ხევ­რი­დან მო­მარ­თუ­ლი უნდა იყოთ სა­კუ­თა­რი საქ­მე­ე­ბის, ბიზ­ნე­სის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­ზე. არ გა­გი­ჭირ­დე­ბათ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის გა­მარ­თვა. სა­კუ­თა­რი ინ­ტე­რე­სე­ბის დაც­ვა. ზო­გი­ერ­თი გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებთ დიდი ხნის იდე­ას. გირ­ჩევთ, მე­ტად დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი იყოთ და თქვენ­თვის შე­უ­ფე­რე­ბე­ლი ქცე­ვით რე­პუ­ტა­ცია არ შე­ი­ლა­ხოთ.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  ის­წავ­ლეთ სა­კუ­თა­რი თა­ვის სიყ­ვა­რუ­ლი, მუ­დამ სხვე­ბის გა­ბედ­ნი­ე­რე­ბა­ზე ნუ ხართ ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი. თუმ­ცა, ოჯა­ხის წევ­რე­ბის­თვის სა­ჩუქ­რე­ბის შე­ძე­ნას ამ თვე­ში უფრო ეც­დე­ბით. შუა ივ­ლის­ში შან­სი მო­გე­ცე­მათ, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. კარ­გი პე­რი­ო­დია ბი­ნის­თვის ლა­მა­ზი ნივ­თე­ბის შე­სა­ძე­ნად. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა ან სარ­ფი­ა­ნი საქ­მი­ა­ნი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა გა­ა­ფორ­მოთ, ან და­ქორ­წი­ნე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  მო­ი­მა­ტებს თქვე­ნი შრო­მი­სუ­ნა­რი­ა­ნო­ბა. გა­მო­რი­ცხუ­ლი არაა, რომ ახა­ლი ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბი მო­გე­მა­ტოთ. მე­ტად იზ­რუ­ნოთ ოჯა­ხის წევ­რე­ბის ან ში­ნა­უ­რი ცხო­ვე­ლე­ბის ჯან­მრთე­ლო­ბა­ზე. ის­წავ­ლეთ სტრეს­თან გამ­კლა­ვე­ბა. მუდ­მივ­მა და­ძა­ბუ­ლო­ბამ შე­იძ­ლე­ბა ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბი შე­გიქ­მნათ.

  10 ივ­ლი­სის შემ­დეგ სცე­ნა­ზე გა­მოს­ვლის შან­სი მო­გე­ცე­მათ. მე­ტად უნდა გა­აქ­ტი­ურ­დეთ. გა­მო­ავ­ლი­ნეთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, სა­ზო­გა­დო­ე­ბამ სა­უ­კე­თე­სო მხრი­დან უნდა გა­გიც­ნოთ. შან­სი მო­გე­ცე­მათ მი­ი­ღოთ ახალ, სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა. მო­სინ­ჯოთ თქვე­ნი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი და ძა­ლე­ბი.

  24 ივ­ლი­სის შემ­დეგ ცხოვ­რე­ბის რა­დი­კა­ლუ­რად შეც­ვლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­გე­ცე­მათ. და­ინ­ტე­რეს­დე­ბით სა­კუ­თა­რი ში­ნა­გა­ნი სამ­ყა­რო­თი, ფსი­ქო­ლო­გი­ით. და­უთ­მეთ მეტი დრო სა­კუ­თარ უსაფრ­თხო­ე­ბას, სექ­სუ­ა­ლუ­რი კავ­ში­რე­ბის და­რე­გუ­ლი­რე­ბას.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  202 ნახვა
  20-06-2021, 00:45