საყვარელი ყავის სახეობა ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

საყვარელი ყავის სახეობა ზოდიაქოს ნიშნის მიხედვით

თან­ხლე­ბით არ სი­ა­მოვ­ნებს (თუმ­ცა არ­სე­ბო­ბენ, რა თქმა უნდა, გა­მო­ნაკ­ლი­სე­ბიც!). დღეს გა­და­წყვი­ტე, შა­ბა­თის ას­ტრო-გას­ტრო­ნო­მი­უ­ლი გან­ყო­ფი­ლე­ბა, ზო­დი­ა­ქოს ნიშ­ნე­ბის­თვის შე­სა­ფე­რი­სი ყა­ვის სა­ხე­ო­ბებ­ზე სა­უ­ბარს მი­ვუ­ძღვნა და გთა­ვა­ზობთ თი­თი­ე­უ­ლი მათ­გა­ნის­თვის მი­სა­ღე­ბი ყა­ვის ნა­ირ­სა­ხე­ო­ბას.

ვერ­ძის­თვის ყვე­ლა­ზე შე­სა­ფე­რი­სია ძლი­ე­რი ყავა - მა­გა­ლი­თად ესპრე­სო. თუმ­ცა, ის აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იყოს ჩა­მოს­ხმუ­ლი დიდ ჭი­ქა­ში ან გა­ნე­კუთ­ვნე­ბო­დეს ორ­მაგ, ან სამ­მაგ დო­ზას.

კუ­როს ტკბი­ლე­უ­ლი უყ­ვარს, მის­თვის სა­უ­კე­თე­სო ვა­რი­ან­ტია მსუ­ბუ­ქი ყავა ლატე.


ტყუ­პის ცხოვ­რე­ბის წესს ამე­რი­კა­ნო შე­ე­სა­ბა­მე­ბა. ეს ის ყა­ვაა, რომ­ლის ტა­რე­ბაც შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვედ­რებ­სა და მო­ლა­პა­რა­კე­ბებ­ზე ტყუპს კი მო­გეხ­სე­ნე­ბათ არა­სო­დეს სცა­ლია ერთ ად­გილ­ზე და­საჯ­დო­მად.

კირჩხი­ბის­თვის იდე­ა­ლუ­რია კლა­სი­კუ­რი კა­პუ­ჩი­ნო გემ­რი­ელ ნამ­ცხვრის ნა­ჭერ­თან ერ­თად.

ლო­მის მო­ხიბ­ვლა, ცივი ყა­ვით შე­იძ­ლე­ბა, რო­მელ­საც თან ნა­ყი­ნის სო­ლი­დუ­რი პორ­ცი­აც მოჰ­ყვებ ბო­ნუ­სად.

ქალ­წუ­ლის­თვის დღის იდე­ა­ლუ­რი და­სა­წყი­სია სამ­კურ­ნა­ლო მწვა­ნე ყავა ან უკო­ფე­ი­ნო ყავა ხი­ლის მი­უს­ლით.


სას­წორს
, რო­გორც ტკბი­ლე­უ­ლის დიდ მოყ­ვა­რულს და დამ­ფა­სე­ბელს მო­ხიბ­ლავს ე .წ. ბრა­ზი­ლი­უ­რი ყავა ნა­ღე­ბი­თა და ცუ­კა­ტე­ბით.

მო­რი­ე­ლის­თვის სა­უ­კე­თე­სო არ­ჩე­ვა­ნია შავი ყავა კო­ნი­ა­კით.

ხოლო მშვილ­დო­სა­ნი კლა­სი­კურ თურ­ქულ ყა­ვას დას­ჯერ­დე­ბა, სა­სურ­ვე­ლია იყოს ეგ­ზო­ტი­კუ­რად მო­დუ­ღე­ბუ­ლი - მა­გა­ლი­თად ქვი­შა­ში.


თხის რქას
ესი­ა­მოვ­ნე­ბა იგი­ვე თურ­ქუ­ლი ყავა ილი­თა და სა­ნე­ლებ­ლე­ბით.

ხოლო მერ­წყუ­ლის­თვის შე­საძ­ლოა იდე­ა­ლუ­რი ვა­რი­ან­ტი იყოს, რძი­ა­ნი ყავა გა­ხე­ხი­ლი შო­კო­ლა­დით.

რაც შე­ე­ხე­ბა თევ­ზებს მათ ორ­მა­გი ყავა მო­ე­წო­ნე­ბათ (ხნ­სა­დი ყა­ვი­სა და თურ­ქუ­ლი ყა­ვის კრე­ა­ტი­უ­ლი ნა­ზა­ვი).

წყარო: ambebi.ge/astrology/
440 ნახვა
23-06-2021, 02:20