ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

ივლისის ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - სწავლა, ბიზნესი, კონტაქტები, ჯანმრთელობა, ფული და სიყვარული

და­აკ­ვირ­დით გარ­შე­მო მომ­ხდარ მოვ­ლე­ნებს და თქვენს ში­ნა­გან სამ­ყა­როს. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია, დამ­თხვე­ვე­ბი, მის­ტი­კუ­რო­ბა. გა­გიმ­ძაფ­რდე­ბათ ინ­ტე­რე­სი ფსი­ქო­ლო­გი­ის­და­მი. ინ­ტე­რესს გა­მო­იწ­ვევ არა ის, რაც ზე­და­პირ­ზეა, არა­მედ ის, რაც და­ფა­რუ­ლია.ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ ეზო­ტე­რი­კის, ოკულ­ტუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის შეს­წავ­ლა.

სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
თვის და­სა­წყის­ში პარტნი­ო­რუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბით იქ­ნე­ბით და­კა­ვე­ბუ­ლი. გა­ა­ფარ­თო­ეთ ბინ­ზე­სი, შე­იძ­ლე­ბა ახა­ლი მე­წყვი­ლე­ე­ბი გა­ი­ჩი­ნოთ. თვის და­სა­წყის­ში მარ­ტი­ვად ამოხ­სნით გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის სა­ი­დუმ­ლო­ე­ბებს. გა­ერ­კვე­ვით ყვე­ლა­ფერ­ში, რაც აქამ­დე თქვენ­თვის და­ფა­რუ­ლი იყო. და­აკ­ვირ­დით გარ­შე­მო მყო­ფე­ბის სი­ტყვებ­საც და ქმე­დე­ბებ­საც. თვის ბოლო და­უთ­მეთ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას. უცხო­ელ პარტნი­ო­რებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის და­რე­გულ­რე­ბას, ზოგი კი უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის (მე­ო­რე, მე­სა­მე) მი­ღე­ბა­ზე და­ფიქ­რდე­ბა.

ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
ყვე­ლა პი­რო­ბა გაქვთ, რომ პი­რა­დი ცხოვ­რე­ბა მო­ი­წეს­რი­გოთ, გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი უცხო­ელ­თა­ნაც კი გა­ა­ბათ. გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბაც, ფული შე­იძ­ლე­ბა ან სა­სიყ­ვა­რუ­ლო პარტნი­ო­რის­გან მი­ი­ღოთ, ან უცხო­ე­თი­დან.

ჯან­მრთე­ლო­ბა
ივ­ლის­ში ყვე­ლას დამ­ცვე­ლი იქ­ნე­ბით. დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რად და­ი­ცა­ვით თქვე­ნი უფ­ლე­ბე­ბი, მო­ე­რი­დეთ კა­მათს გარ­შე­მო მყო­ფებ­თან. გირ­ჩევთ, სიფრ­თხი­ლე გა­მო­ი­ჩი­ნოთ ეგ­ზო­ტი­კუ­რი საკ­ვე­ბი­სა და ალ­კოჰო­ლის მი­მარ­თეთ.

10 ივ­ლი­სის შემ­დეგ გა­მო­ი­ჩი­ნეთ ყუ­რა­დღე­ბა პარტნი­ო­რის ფი­ნან­სე­ბი­სად­მი. ზოგ­მა შე­იძ­ლე­ბა კრე­დი­ტის აღე­ბა გა­და­წყვი­ტოთ. გა­მო­გიჩ­ნდე­ბათ ახა­ლი სექ­სუ­ა­ლუ­რი პარტნი­ო­რი ან არ­სე­ბულ­თან გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა.

24 ივ­ლი­სის შემ­დეგ ახლო ნა­თე­სა­ვე­ბის­გან მნიშ­ვნე­ლო­ვან ინ­ფორ­მა­ცი­ას მი­ი­ღებთ. შე­იძ­ლე­ბა ზო­გი­ერ­თთან, ვის­თა­ნაც გა­წყვე­ტი­ლი გქონ­დათ კავ­ში­რი, აღად­გი­ნოთ. ყუ­რა­დღე­ბით გა­და­ა­მოწ­მეთ ყვე­ლა სა­ბუ­თი და დო­კუ­მენ­ტი, სა­ნამ ხელს მო­ა­წერთ.

წყარო: ambebi.ge/astrology/
238 ნახვა
25-06-2021, 00:13
[xfgiven_online] [/xfgiven_online]