GOGA.TV
აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - რა ცვლილებები გელით ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში
 • აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი მშვილდოსნებისთვის - რა ცვლილებები გელით ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში

  სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბის, უცხო­ე­ლებ­თან რო­მან­ტი­კუ­ლი ურ­თი­ერ­თო­ბის გაბ­მის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა გეძ­ლე­ვათ. ზო­გი­ერ­თებს და­გა­ინ­ტე­რე­სებს უცხო ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რა, რე­ლი­გია, ცხოვ­რე­ბის სტი­ლი ან გა­და­წყვეტთ, რომ შე­ის­წავ­ლოთ უცხო ენა. და­ქორ­წი­ნე­ბუ­ლებს გა­გი­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბათ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მე­უღ­ლის ნა­თე­სა­ვებ­თან.

  სწავ­ლა, ბიზ­ნე­სი, კონ­ტაქ­ტე­ბი
  გა­აქ­ტი­ურ­დით, რომ მო­აგ­ვა­როთ იუ­რი­დი­უ­ლი სა­კი­თხე­ბი, გა­გიჩ­ნდე­ბათ სურ­ვი­ლი, და­წი­ნა­ურ­დეთ, მი­ი­ღოთ სარ­გე­ბე­ლი თქვე­ნი საქ­მი­ა­ნო­ბის­გან. ზოგი გა­და­წყვეტს პი­რა­დი ბიზ­ნე­სის და­წყე­ბას. ან უკვე არ­სე­ბულ­ში მი­აღ­წევთ წარ­მა­ტე­ბას, თუ გო­ნივ­რუ­ლად იმოქ­მე­დებთ. ზოგი გა­და­წყვეტს, რომ ახალ­გაზ­რდებს გა­უ­ზი­ა­როს თა­ვი­სი ცოდ­ნა ან და­წე­როთ მეც­ნი­ე­რუ­ლი ნაშ­რო­მი.

  ფული და სიყ­ვა­რუ­ლი
  გა­აქ­ტი­ურ­დე­ბით, რომ გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სოთ ფი­ნან­სუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბა. ზო­გი­ერ­თმა შე­იძ­ლე­ბა რო­მა­ნი გა­ა­ბათ კო­ლე­გას­თან ან თა­ნამ­დე­ბო­ბით (ან ასა­კით) თქვენ­ზე უფ­როს, გავ­ლე­ნი­ან ადა­მი­ან­თან. სტა­ტუ­სი შე­იძ­ლე­ბა შე­გეც­ვა­ლოთ და ეს მოხ­დეს და­წი­ნა­უ­რე­ბის ან და­ო­ჯა­ხე­ბის გამო.

  ჯან­მრთე­ლო­ბა
  აქ­ტი­უ­რად იქ­ნე­ბით ჩარ­თუ­ლი კა­რი­ე­რულ სა­კი­თხებ­ში. აქ­ტი­უ­რად ჩა­ერ­თეთ ყვე­ლა იმ საქ­მე­ში, რაც თქვენ გარ­შე­მო ხდე­ბა. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ აქ­ტი­უ­რო­ბის. იყა­ვით დის­ციპ­ლი­ნი­რე­ბუ­ლი. ეს ეხე­ბა კვე­ბა­საც და დას­ვე­ნე­ბა­საც.

  8 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ მო­ი­მა­ტებს ინ­ტე­რე­სი ოკულ­ტუ­რი მეც­ნი­ე­რე­ბე­ბის­და­მი. პარტნი­ორ­თან ერ­თად და­გეგ­მეთ სა­ზღვარ­გა­რეთ მოგ­ზა­უ­რო­ბა. ზოგს ბიზ­ნე­სის უცხო­ეთ­ში და­წყე­ბა მო­გინ­დე­ბათ. მარ­ტო­ხე­ლებ­მა შე­იძ­ლე­ბა გა­ა­ბათ ინ­ტერ­ნეტ­რო­მა­ნი უცხო­ელ­თან, შორს მცხოვ­რებ ადა­მი­ან­თან.

  22 აგ­ვის­ტოს შემ­დეგ შე­გეც­ვლე­ბათ ნა­თე­სა­ვებ­თან და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა. შე­იძ­ლე­ბა გა­ნა­ახ­ლოთ ურ­თი­ერ­თო­ბა დიდი ხნის უნა­ხავ და-ძმას­თან. ზოგი და­ას­რუ­ლებთ სწავ­ლის კურსს. ან გა­და­წყვეტს, რომ მო­ბი­ლუ­რის, კომ­პი­უ­ტე­რის შეც­ვლის დროა.

  წყარო: ambebi.ge/astrology/
  69 ნახვა
  21-07-2021, 00:30